NESARA Lagen

uscivilflagpicture350

N.E.S.A.R.A

NATIONELL EKONOMISK SÄKERHETS OCH REFORMATIONS AKT

En lag infördes i USA i mars 2000 antogs som lag i oktober 2000. Den kallas N.E.S.A.R.A – Nationell Ekonomisk Säkerhets och Reformations Akt. Alla politiker och media har tystnadsplikt och kan inte tala offentligt om denna, tills den tillkännages offentligt. Denna nya lag kommer först att antas i USA och efter hand spridas över världen. Lagen innebär:

 • Efterskänkning av alla kreditskulder, huslån, studielån och andra bankskulder pga olagliga handlingar inom bankvärlden och regeringen.
 • Upplösning av IRS (Skatteväsendet) slutet på all inkomstskatt
 • Skapar en rak skatt på icke-nödvändiga ”nya saker” (mat, medicin och all secondhand kommer inte att beskattas.
 • Ökade förmåner för äldre
 • Återgång till USAs Konstitution för alla domstolar och rättssaker – domare och advokater kommer att omskolas i Konstitutionen
 • Ger möjlighet till ett nytt representativt valsystem inom Konstitutionen.
 • Övervakar val och förhindrar olagliga aktiviteter hos mycket förmögna och speciella intressegrupper.
 • Slutet för Federal Reserv Systemet och ett nytt banksystem, US Treasury tar vid som följer Konstitutionen.
 • Skapare en ny US Treasury-valuta som är uppbackad av guld, silver och ädla metaller och gör slut på att US Regeringen är bankrutt. Detta kommer att initiera globala ekonomiska reformer.
 • Återinför finansiellt privatliv.
 • Slut på alla aggressiva militäraktioner från US Regeringen över hela världen.
 • Leder till fred över hela världen
 • Gör det möjligt att släppa över 6000 patent på undertryckta teknologier och enorma summor av pengar till humanitära projekt

Bestämmelserna i Nationell  Ekonomisk Säkerhets och Reformations Akt har satts samman av visionärer som vill ställa till rätta tidigare illgärningar mot folket i USA. Den har stöd av och inspireras av statsmän runt om i världen, liksom utanför, som en vision för global fred, frihet och välstånd.

Mer information om N.E.S.A.R.As historia finns på:

http://2013rainbowroundtable.ning.com/page/history-of-nesara-1

www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html

Du gillar kanske också...