Arkturierna via Marilyn Raffaele, 29 maj

kanalsol

Arkturierna, 29 maj 2016

Via Marilyn Raffaele

 

Kära vänner. Återigen talar vi om kärlek, för kärlek är det lim som håller ihop saker och ting. Eftersom Jordens frekvenser höjs mer och mer, ser och hör ni meddelanden och artiklar om kärlek från många olika källor på alla nivåer. Världens medvetande håller på att öppna sig för kärlek.

Ni kanske slutar lyssna på dem i tron att ni redan har hört allt som finns att höra och veta om kärlek, och på många sätt har ni rätt. Mänskliga åsikter och begrepp tillfredsställer inte längre den enskilde, som får sin kunskap inifrån. All dold, djupare sanning om kärlek kommer att uppenbaras, när individens medvetande är redo att ta emot den.

Kärlek i sin renaste essens, är helt enkelt en sammanlänkning med Källan. Insikten börjar som en intellektuell vetskap, men när man lever och utövar den, blir den så småningom ett uppnått medvetandetillstånd. Varje gång ni förstår en sanning blir den inkorporerad med er eftersom ni inte är en fysisk kropp, utan ni är ett medvetande, ett medvetande som skapade sig en fysisk kropp för att använda på Jorden.

Undersök varje dags händelser och uppmärksamma dem som fick er att känna er obekväma på något sätt, och fråga sedan er själva vad det var som fick er att känna dessa känslor? Ni kommer att upptäcka att ni hade glömt att leva utifrån er högsta nivå av medvetenhet.

Gamla vanor är svåra att bli av med, och ni behöver aldrig känna skuld för att ni faller tillbaka in i gamla trossystem. I varje negativ interaktion är kärlek den komponent som utelämnas. Kärlek – insikten om att var och en existerar inom Helheten, oavsett vad som sägs för att förneka den.

Det finns tillfällen när det talade ordet eller de utförda handlingarna måste vara stränga. Varje individ förstår i enlighet med deras uppnådda medvetandenivå, och därmed bör det som sägs vara på en nivå som den andre kan förstå. När ni behöver tala strängt eller ta obehagliga, men nödvändiga beslut, kommer ni från och med nu att göra det utifrån ett medvetande som erkänner gnistan av Gudomligt Ljus hos den andra. Om det finns mottaglighet, kan den här bekräftelsen höja den andres energi och åstadkomma en förändring av något slag.

Den Arkturiska Gruppen önskar tala om rädsla, eftersom rädslan är den underliggande subtila energin till alla mänskliga problem. Många rädslor ligger dolda och obemärkta tills rätt ögonblick dyker upp, då något på en medveten nivå kommer att trigga igång rädslan och manifestera den. Den rädsla vi talar om är inte den rädsla man kan se i en skräckfilm eller våldsamma medieproduktioner, utan en tyst, stilla tvekan som påverkar vardagens val och handlingar.

Rädsla visar sig på alla nivåer; fysiskt, mentalt, känslomässigt och även andligt. I verkligheten finns det bara en energi och den försöker alltid att förena sig med sig själv – samma vibration, (lika dras till lika). Rädsla är helt enkelt en energi som försöker anpassa sig (triggad av en händelse, ett ord eller en upplevelse i det dagliga livet) till sin motsvarighet – de negativa föreställningar och upplevelser etc., som fortfarande får gehör i cellulära eller medvetna minnen.

Det finns de för vilka tidigare upplevelser har skapat en skräck så intensiv att den ständigt är närvarande. Det är de här fobierna som besvärar många människor. Eftersom andligt Ljus flödar mer intensivt vid denna tid, kommer rädslor i alla former upp till ytan för att bli erkända och frisläppta.

Det är normalt att tveka inför nya upplevelser. Den tvekan vi talar om är när en vanlig aktivitet åtföljs av ett motstånd utan någon egentlig anledning. Se dessa upplevelser som ett budskap som pekar på behovet av en djupare undersökning av ens trossystem. Rädsla är ofta förklätt som sunt förnuft, praktiskhet, expertråd eller information baserad på personlig, eller någon annans erfarenhet.

Normal tvekan är att se sig för innan man korsar en väg eller går in i ett område som inte känns säkert. Den här typen av tvekan är en vägledning från era Guider och ert Jag, som bör beaktas. Vad vi talar om är enkla vardagliga handlingar som ofta åtföljs av oro, mörka fantasier, tvivel, farhågor, ångest och irrationella känslor som inte har någon medveten orsak.

På den mänskliga scenen är många av dessa känslor accepterade som normala, men det kommer till en punkt i den andliga resan, när ni är redo att gräva djupare och gå bortom det overkliga. Rädsla i alla former har ingen lag som stödjer den, och den har aldrig varit en del av det Gudomliga Medvetandet. Rädsla hålls på plats genom falska övertygelser som representerar en känsla av separation.

Den tredimensionella världen erbjuder medicinering, avkoppling, terapi och alla sorters lösningar för rädsla. Dessa saker kan vara till hjälp för dem som är på den medvetandenivån, men ni är nu redo att gå djupare för att erkänna er Gudomlighet och dra upp eventuella kvarvarande rädslor med roten för att bli de fria och kraftfulla varelser ni redan är.

När känslor av rädsla uppenbarar sig under dagen, ta er tid då eller senare för att undersöka dem. ”Vad tror jag att det är som får mig att känna mig så här? Är det verkligt?” Det är den viktigaste frågan en andligt studerande kan fråga sig själv. ”Mot bakgrund av den sanning jag nu känner och accepterar, är då den tro som jag låter påverka mina beslut, handlingar och val, relevant?”

Känn aldrig skuld för era rädslor, utan börja se dem som verktyg för medvetandet, för de pekar ut nuvarande föreställningar och cellulära minnen som är redo att undersökas. Oförklarliga rädslor symboliserar vanligtvis cellulära minnen – några skrämmande och smärtsamma upplevelser från en tid när mänsklighetens medvetande var mycket oupplyst. Ta er tid att älska er själva – tala till era celler och skicka dem Ljus och tala om för dem att det är okej att frigöra gamla energier, eftersom de är avslutade och aldrig kommer att återvända.

Djupgående upplevelser blir en del av ert energifält som blir kvar i det cellulära minnet tills de är avslutade. Mycket utrensning sker nu i sömnen, men en del saker måste rensas ut på en medveten nivå och behöver ibland även återupplevas. Utrensning sker vanligtvis över en tidsperiod, och energetiska skikt kommer upp när individen är andligt redo. Det är därför problem, som ni för länge sedan trodde var utrensade och lösta, nu återigen kommer upp till ytan för många av er.

Be ert Högre Jag och Ljusvarelserna att hjälpa er – att arbeta genom er. Att försöka göra allt själv är ett gammalt koncept som återspeglar separation – ditt Högre Jag är du och inte ett separat ”något”.

Dualitetens och separationens energi lär ut rädsla från tidig barndom. Barn föds in i en värld av medveten rädsla. Det tredimensionella medvetandet kommer alltid att ha saker att frukta, eftersom det är dualitetens och separationens natur. Men vid en viss punkt, i var och ens utveckling, kommer människan att ta sig förbi de gamla rädslorna och övertygelserna och leva i ett nytt medvetandetillstånd, ett där det inte finns något att frukta eftersom han/hon vet att allt är ETT.

Många håller fortfarande hårt om sina rädslor av gammal vana och genom omgivningens främjande av dem. Vi säger inte att ni måste låtsas att ni har ett medvetande som ni ännu inte har uppnått, för det skulle vara mycket mänskligt. Vårt budskap är att det är dags att ta reda på sanningen bakom alla återstående rädslor och se dem för vad de är – begrepp och föreställningar.

När ni väl har insett att den oändliga belöningen av en Självgående och Självuppnådd Gudomlighet blir er utan ansträngning, manifesterar den sig som idéer, kreativitet, lösningar och ett överflöd av allt som behövs, eftersom allt detta redan finns inom er.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...