NESARA – Uppdatering, 29 augusti

image1

NESARA – Uppdatering, 29 augusti 2016

NESARA

Nationella Ekonomiska Stabiliserings- och Reformerings-Lagen är ett globalt välståndsprogram på väg att tillkännages och aktiveras.

Programmet stöds av leveransbara ädelmetaller, väl upp mot en septiljard dollar (45 nollor).

Dessa pengar kommer att användas till att köpa alla företag och bankkarteller.

NESARA kommer också balansera (permanent avbryta) alla personliga, företags- och statsskulder i hela världen.

NESARA-pengarna var ursprungligen planerade att släppas år 2000, men Bushs Vita hus och dess bank-konspiratörer förhindrade utbetalningen, genom en globalt omfattande företagskontroll av alla traditionella medier och nästan all kunskap om NESARA:s existens undertrycktes.

Men när NESARA:s globala välståndsprogram tillkännages öppet och offentligt, kanske under detta År för Guldjubileet (september 2015 – september 2016), kommer det att permanent förändra den mänskliga civilisationen på alla relaterade sätt.

Hela befolkningen på 8 miljarder kommer att gynnas av NESARA. Och Jorden kommer slutligen vara fri att uppleva sig själv som den rikliga planet den skapades för att vara.

Få förstår att det finns mer än tillräckligt med guld för att backa alla människors valuta som är i omlopp. Detta innebär att varje människa kan bli en omedelbar mångmiljonär utan skuld av något slag – om de bara fick resurserna.

NESARA handlar om att dela mänsklighetens lagrade guldresurser, för mänskligheten, med mänskligheten, genom mänskligheten, runt planeten och rättvist.

NESARA handlar om att sätta välvilliga banksystem och operatörer på plats runt om i världen för att leverera den monetära jämlikheten – varaktigt.

Ingen individ någonstans på Jorden kommer att vara utom räckhåll för NESARA:s rikedoms-redistributionsprogram. Och ingen individ eller organisation någonstans på Jorden kommer heller att kunna stoppa NESARA när den väl börjar.

NESARA:s volym enbart, kommer att upphäva alla kreditkort, hypotekslån och andra bankskulder som beror på olaglig korruption hos banker och på regeringsnivå i hela världen.

Inkomstskatten slopas också eftersom NESARA kommer att göra personbeskattning monetärt onödig.

En ny 14% schablonskatt på icke väsentliga nya objekt kommer att ge en hållbar intäkt för alla nationella regeringar efter NESARA.

Det kommer att bli ökade förmåner för pensionärer och barn efter NESARA.

I USA kommer det att bli en återgång till grundlagen på varje nivå av rättssystemet.

USA:s president och vicepresident kommer att tas bort från ämbetet med omedelbar verkan och före utgången av deras nuvarande villkor enligt NESARA.

Det kommer även ske med alla medlemmar av kongressen tillsammans med deras kabal-hanterare. Alla kommer att ersättas med konstitutionellt acceptabelt utsedd NESARA-president och vicepresident, eventuellt med människor som General Joseph Dunford eller General Carter Ham.

I utbyte mot amnesti, tillåts Donald Trump ett temporärt avslöjande av kabalens intriger, speciellt att Clinton-stiftelsen och Obama-administrationen är en och densamma.

Det kommer att bli ett nytt president- och kongressval inom 120 dagar efter NESARA:s tillkännagivande.

Dessa val kommer att övervakas noggrant för att förhindra valfusk och annan olaglig verksamhet av särskilda intressegrupper eller hemliga syndikat.

En ny USA Treasury-valuta kommer att träda fram, uppbackad av guld, silver och andra ädla metaller. Ett nytt USA Treasury Banksystem kommer också att invigas i linje med grundlagen.

Federal Reserve System kommer att avskaffas efter en övergång på ett år.

Personlig ekonomisk, medicinsk och Internet-integritet kommer också att återställas.

Alla domare och advokater kommer att omskolas i grundlagen eller avskedas.

Amerikanska regeringens alla aggressiva militära aktioner runt om i världen kommer att upphöra och global fred kommer att upprättas.

Böndernas fordringar kommer att betalas först, med överenskommelser som inkluderar omedelbar skuldavskrivning av 300.000 dollar (inklusive bolån, kreditkort och lån) för varje jordbrukarfamilj.

Liknande reformer kommer att äga rum i varje land i världen som en del av GESARA (den Globala Ekonomiska Säkerhets- och Reformations-Lagen).

Enorma summor pengar kommer att göras tillgängliga för humanitära projekt och skapande av arbetstillfällen.

Varje amerikansk medborgare över 21 år kommer att få 100.000 dollar per månad i 12 år.

Undertryckta tekniker såsom fri energi-enheter, saneringsutrustning för föroreningar och ljud-healingmaskiner kommer att släppas för fri användning åt alla.

Och medan den exakta termen ”NESARA” kanske inte kommer användas inledningsvis för att offentligt beskriva det globala paketet av välstånd, humanitär, infrastruktur- och valuta-refinansiering som har blivit nödvändig – så kommer begreppet med tiden att bli alldagligt i slutändan.

Då över ett och ett halvt decennium har passerat sedan år 2000, och då den korrupta försämringen av de flesta livsaspekterna i västvärlden har nått en sådan synlig nedbrytning, skall ”NESARA”-aspekterna av de nödvändiga reformerna höljas in (d.v.s. läggas till) i ett antal andra finansiella och organisatoriska räddningsinitiativ, som Asien och BRICS nu tagit ledningen i.

Dessutom kommer en del mycket historisk information om Vita husets korruption under århundradena att sammanstråla med amerikas frigörande av NESARA-reformerna, och de kommer att offentliggöras.

Vatikanen har varit centralt involverad i många ’bakom kulisserna’-intriger som handlade om att blockera NESARA sedan den globala finanskollapsen 2007-2008.

Då i april 2008, misslyckades påven Joseph Ratzinger (påven Benedictus XVI) i ett försök att göra anspråk på en stor del av NESARA:s välståndsmedel. Han rapporterades ha sagt till nära kollegor: ”De små människorna kan inte hantera dessa pengar på rätt sätt, bara kyrkan kan.”

Ratzingers djärva åtroffning av pengarna måste redas ut i världsdomstolen i Haag – denna var ansvarig för flera allvarliga förseningar.

Då han talade till en grupp i Washington, torsdagen den 17 april 2008, sade påven: ”Om bönderna tror att de kommer att få dessa pengar misstar de sig. Det kommer aldrig att hända.”

Han talade inte om de 2,0 dollarbiljonerna; Han syftade på de globala välståndsmedlen eller GESARA, vilket är en förkortning som står för den Globala Ekonomiska Säkerhets- och Reformations-Lagen. Således, som ett program kan GESARA / NESARA ses ur flera perspektiv.

Som ett andligt riktat finansiellt program, spåras det tillbaka till arbetet av uppstigna mästare. Det arbetet inleddes på fjortonhundratalet och utformades för att ge ett nytt ekonomiskt system åt världen under den dåvarande övergångstiden. Detta är väl känt för att vara begynnelsen för de Globala Säkerhetskontona eller Världs-Stiftelsen.

Sedd som en modern utveckling kan dock rötterna till GESARA / NESARA hittas i responsen från högsta domstolen, till farliga bankutmätningar mot lantegendomar som domstolen ansåg vara olagligt på 1980-talet.

Under granskningen av dessa metoder gick domstolen vidare och fastställde att många andra samtida bank-, beskattnings- och styrningsåtgärder också var grundlagsstridiga.

Som ett lagstiftningsinitiativ tog det sedan sitt namn från den Nationella Ekonomiska Säkerhets- och Reformations-Lagen och antogs av kongressen år 2000.

NESARA skulle offentliggöras den 11 september 2001 kl. 10.00, men kabalen beslutade att spränga World Trade Center-byggnaderna kl. 08.00 för att förhindra det historiska ögonblicket från att hända.

Samma mörka energetiska krafter kämpar fortfarande i dag med näbbar och klor för att förhindra även medvetenheten om NESARA, ännu mer dess genomförande, och vid denna tid fördröjer de offentliggörandet och RV ytterligare.

Men av rättssäkerhet måste NESARA stiftas nu och dess utbredda underhåll utbetalas fritt till mänskligheten.

Visserligen var denna lömska kabalkartell tillfälligt framgångsrik i att uppnå förseningar på flera sätt, bland annat: mord på inflytelserika människor som förespråkar att inleda underhållet utan dröjsmål, samt andra som aktivt arbetar mot detta mål; dödshot mot ljusarbetares familjer och mot ljusarbetarna själva; dubbelagenter inom leden av ljusarbetare; och konstanta terroristangrepp från tredje part.

Den amerikanska Patriot Act var också en del av deras anti-NESARA-kampanj, och de använde attackerna den 11 september 2001 som en rädslo-hävstång på det amerikanska folket, för att skapa ännu mer barbariska och olagliga förtryckartaktiker.

Lyckligtvis finns inte detta förtryck mer.

Intressant att notera är att guldet som skulle backa den nya amerikanska Treasury-valutan lagrades i WTC Byggnad 7 och stals av kabalen under den falska attacken. WTC Byggnad 7 var också centrum för NESARA-verksamheten innan 9/11 och förstördes slutligen efter att stölden var avslutad, det är därför man fick den att rasa utan att vara attackerad.

Nu, sett från bredast möjliga vinkel, är NESARA ett andligt inspirerat och gudomligt guidat arrangemang.

NESARA är i sin kärna en galaktiskt inspirerad lagstiftning för Förenta staternas regering. Den uppmuntrades av ett galaktiskt konsortium och utformades med hjälp av högre ljusvarelser som arbetade med alla regeringar, tillsammans med många andliga varelser på planeten, där alla försökte skapa en rättslig ram för att inleda en tid präglad av fred, välstånd och harmoni på planeten Jorden.

Vissa anser NESARA vara mer politisk och ekonomisk till sin karaktär, medan andra ser den som andlig på grund av den höga nivån av ljusvarelser som är anknutna med den. NESARA är både och.

Närhelst människor är allvarligt förtryckta av politiska och ekonomiska förhållanden som utvecklar fattiga levnadsomständigheter, brist på hälsovård och utbildning, monopol på naturresurser, slavarbete, orättvisa lagar och domstolar, svält och tyranniska regimer, är erbjudande av ”själslig föda” inte tillräckligt … något måste göras.

Men om folk är upptagna med enbart överlevnadskrav, och man bara ger dem andliga meddelanden kommer det inte att åstadkomma de globala reformer de behöver för att stiga upp ur deras elände, de är fast i det svårlösta problemet som de inte kan ta sig ur, utan galaktisk och / eller andlig hjälp.

Det är anledningen till att tillhandahållandena i NESARA är monumental i omfattning och inkluderar genomgripande reformer för planeten Jorden, som kommer att påbörjas så snart denna historiska lagstiftning är officiellt tillkännagiven och genomförd.

När människor blir medvetna om dessa reformer kommer de att vara motiverade att delta i enlighet med deras största kapacitet och inte med någon förbestämd begränsning.

Som med alla andra aspekter av polaritet som fortfarande existerar på Jorden, står NESARA på ena ytterligheten, mot en mörk energetisk kraft som använts av kabalen för att förslava mänskligheten i årtusenden.

NESARA är utformad för att radera fattigdom och alla dess åtföljande sjukdomar från Jorden under en övergångsperiod som föregår Uppstigningen, så att planetens suveräna medborgare återigen kan fokusera sin andliga uppmärksamhet på planetarisk transformation.

NESARA-förändringarna kommer inte att införas för sakens egen skull, men är en del av vår plan för att få komfort och skydd tillbaka till mänskligheten, vilket kommer att lyfta de mänskliga erfarenheterna till nya höjder och åstadkomma en hållbar fred, glädje och lycka.

Efter NESARA kommer ni att vara i rätt sinnesstämning för att ägna er åt verksamheten som ska förbereda Uppstigningen – vilket är det yttersta syftet med mänskligheten.

Ytterst är den här planeten avsedd att avvänjas från användningen av pengar; och mänskligheten kommer att nå ett stadium där pengar inte har någon plats i ett samhälle som bygger på delande.

I Jordens Nya Gyllende Tidsålder kommer trenden att gå bort från pengar och till system för byteshandel – själars ljusintensitet kommer att låta dessa medel för ersättning för tjänster och handel bli lika tillfredsställande mellan nationer som mellan individer.

Det har också sagts att det inte fanns någon mening med att genomföra NESARA innan alla mörka energetiska krafter har tagits bort helt och hållet från makten. Annars skulle kabalen bara fortsätta att använda sin kontroll över regeringar för att beslagta människors pengar efter frisläppandet.

Detta är anledningen till att mörka energetiska krafter ihärdigt försöker behålla de högsta stegpinnarna av makt i alla mänskliga institutioner. Medan deras tentakler nått djupt in i de högsta nivåerna av regering, banker, media, religion, multinationella företag, kungliga familjer; utbildning, medicin, läkemedel, lag och rättssystem – kan de ändå inte påverka mänskligheten med absolut styre.

INGENTING, med en inflytelserik karaktär på planeten Jorden, är nu under kabalkontroll. Tänk bara på det!

Den en gång allsmäktiga kabalen har besegrats och de är inte längre galaktiskt erkända för att ha kontroll över Jordens ursprungsfolk eller resurser. Mänskligheten är verkligt fri.

Inte längre kommer människor att hållas i vakuum av okunnighet eller kammare av osynlig rädsla. Nu är det kabalen som måste uppleva brist och rädsla som de förtryckta, eftersom de snabbt upptäcker att det är omöjligt att hålla fast vid makten.

”Skon är verkligen på den andra foten!” Då de med rätta såg NESARA som att de dras upp helt med rötterna, eftersom när programmets reformer genomförs kommer mörkrets styre att rasa helt. Och det är precis vad som händer idag.

Många undrar varför den galaktiska koalitionen inte bara tvingar kabalen att bara acceptera NESARA. Kanske de satte värde på kravet på fria viljans val? Eller så agerar de i enlighet med universell lag, varigenom koalitionen är skyldig att hålla ett visst avstånd tills ankomsten av en gudomlig tidsfrist, som tekniskt sett låter även de värsta kabalens ockupanter utöva fria viljan och överlämna sig på sina egna villkor.

En annan källa till förvirring uppstår ur vår tro att de galaktiska koalitionsplanerna är förutbestämda och därför fasta. Men det finns saker som vi kallar ”vilda kort”. Vilket innebär potentialer som ingen tänker på och som verkar orsaka förseningar.

Hursomhelst, vet att mycket underblåses bakom kulisserna och den hårda sanningen kommer upp till ytan angående den globala ekonomin, Jordens energifält och andra radikalt laddade uppgifter som säkert kommer att leda till nyheten om NESARA:s offentliggörande.

Er tid har kommit.

Er tid är nu.

Ert liv är ert igen.

Det är säkert att tro.

Gud är med oss.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...