Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 30 augusti

nidle071112

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban

Selamat Jalwa! Denna värld är nu under stress. Slutliga konflikter läggs nu på plats överallt. Ljuset har lyckats att uppnå ett övertag i alla dessa avslutande händelser. De mörka kan klart se att dess slutliga kamp bara kan sluta med nederlag. Dessa sista tvistemål, vilket inkluderar det nya monetära systemet och det medföljande finansiella systemet, har i stort sett redan avgjorts. Till och med början på valuta växlingar har startat. Det är förväntat att många av er snart kommer att få kritisk information som kommer att låta er ta era sedan länge hållna valutor och växla in dem till enorma summor. Detta är bara en del av sätten för att snabbstarta de många sedan länge förväntade valutautbytena som först utlovades för några år sedan. Det största hindret kom ifrån den de facto amerikanska regimen, som hade stor fruktan av resultatet från sådana stora monetära inväxlingar från de som aldrig tidigare hade fått en sådan utbredd serie av fantastiska möjligheter. I vilket fall som helst så är detta bara en början, orsakad av de många förseningarna som hindrade utskicken av vad som kallas ”välståndsprogram”. Detta faktum har i viss mån ändrat på den ursprungliga sekvensen.

Välståndsprogrammen har sedan länge varit bundna till vad som nu kallas den nya NESARA republiken. Det är denna enhet som de mörka fruktar. Detta sätter i kraft en juridisk enhet med uppgift att återföra denna regering till amerikansk konstitutionell auktoritet och sätta stopp på alla olagliga utövningar som kraftigt underminerade dess valuta och förminskade folkets rättigheter. Detta nya tillfälliga regeringsskick (4 månader långt) är för att rätta till allt detta och ge Amerika allmän lag (common law), frihet och ett enormt välstånd. Det är detta nya regeringsskick som kommer att uppmuntra fred, samarbete och harmoni mellan länder. Det kommer också att göra de första globala trevarna som snabbt kommer att leda till fulla avslöjanden om vår godartade existens. Det kommer att låta oss tala öppet till er om första kontakt och hur vi, tillsammans, kan föra er alla framåt mot fullt medvetande. Denna process kommer att inkludera våra handledarprogram och användandet av levande Ljuskristallkamrar. Allt detta inkluderar också en serie av kritiska lektioner från era Uppstigna Mästare.

Denna process av föreskriven förändring innehåller en tillväxt i medvetande (spirituellt medvetande) som Himlen nu dagligen ”strålar” till er. Ni behöver förstå att vad som för närvarande pågår är en del av en enorm verklighetsförändring som helt och hållet är koreograferad av Himlen. För närvarande bor ni i en dimensionellt uppdelad värld. Den inre delen, som vi känner till som Agarta, är ett inre jordligt rike fylld med fullt medvetna Varelser som lever i en värld i femte dimensionen. Den yttre delen är er ytverklighet. Detta är en värld i den tredje dimensionen, som blev resultatet av Atlanternas vidriga experiment som har hållit er i en verklighet av begränsat medvetande. Ni är avkomman från ett experiment som har pågått i under ungefär 13 tusen år. Detta extraordinära fenomen är menat att upphöra under de närmaste åren och vi är här som utvalda instrument för att säkra framgången. Himlen ämnar uppriktigt återföra er till fullt medvetande och förena dimensionerna på denna värld. Denna aktivitet är för att låta er godvilligt återgå till era tidigare verkligheter.

Den nuvarande tiden markerar slutet på denna era och början av en ny era som bildas av er transformation till fullt medvetna Varelser. Denna process har en tänjbar tidtabell som har lagts på plats av Himlen. Vi förstår helt och hållet att den långa tiden det tar är mycket frustrerande. Återigen så behöver vi påminna er att ni upphör med denna verklighet genom att byta ut den mot en som är markerad av vad de flesta av er skulle kalla mirakel. Ni och jag ändrar på själva karaktären av denna verklighet. Ni kommer att lära er hur ni bygger skepp som snabbt och lätt kan flyga genom rymden, och därigenom resa från en värld till en annan. Dessa resor tar bara några minuter och kommer helt att avförda uppfattningar som ni länge har haft. Använd dessa tider för att lära er om er sanna historia och ert interstellära ursprung. Dessa verkligheter kommer att bli era då ni blir mer medvetna. Nyckeln till detta är hur ni låter er själva gå framåt. Det handlar helt och hållet om spirit/anden och inte vad ni kallar materiella energier. Mycket mer kommer!!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Jag är en trött resande som, under de många århundradena och årtusendena som jag har gått igenom, har sett både Ljuset och mörkret hos många själar. Jag gick i detta land för att samla visdom och för att anamma Ljuset. Himlen har gett mig ett stort uppdrag. Detta uppdrag är att lära ut och visa Ljuset för mänskligheten, och att avslöja mörkrets otaliga förräderier. Dessa resor låter mig träffa många välförtjänta män och kvinnor och med ett speciellt snäpp med Ljuset lätt vända dem till de under som de i sanning är. I dessa tider är ni verkligen de som är välförtjänta och i behov av gudomlig konvertering. Himlen har utarbetat en plan som jag och andra nu underbart följer. Ni är på en väg mot ett härligt öde. Denna stig är fortfarande full av många mörka varianter som innerligt önskar att kasta er åtsidan. Var uppmärksam på detta och vet otvivelaktigt att Ljuset är här för att säkra att denna väg troget leder mot ett heligt slut.

Var starka och ignorera ifrågasättandet av de dömda. De som söker att bevara detta helvete är i själva verket på vippen att utrotas. Denna serie av ändringar kommer att föra er ansikte till ansikte med ett antal dystra verkligheter. Ni är ett förklenat barn av Skaparen. Genom en förlängd serie av minnesförlust har ni tappat bort er. Vi är här för att återställa vägen som de mörka tvingade er att överge för så länge sedan. Väl tillbaka på denna väg, kommer ni att upptäcka mänsklig godhet och helighet som de mörka överlade med division, splittring och bedrägeri. Ljuset kommer på detta sätt möjliggöra för er att lära er många okända ting om er själva. Ni är en Varelse fylld med Skaparens godhet. Det är vår uppgift att tvätta detta rent från århundraden av smuts som nu omger er. Så ge akt och se till att ni noga lyssnar på vad vi har att säga!

Ljuset har länge skyddat er, och förhindrat mörkret från att släcka de speciella essenser som är ert verkliga jag. Vårt uppdrag är att föra denna heliga behållare vidare och fylla upp den med vad den var ämnad att bära. Detta projekt framskrider såsom ämnat. Djupt inom så frustrerar denna långa och allvarliga sekvens av kritiska konversationer er. Detta är naturligtvis att förvänta. Ni har blivit varelser som, liksom de mörka, är fyllda med onödig oro. Detta är en av de ting som inom kort kommer att utplånas från er Ljus-kantade Själ! Ni kommer att lära er gudomligt tålamod och upptäcka sanningar som ni lämnade bakom er då ni föll från den heliga nåden av ohämmat gudomligt medvetande. Detta heliga verktyg kommer återigen att visas för er. Var visa och förmögna att acceptera vad Himlen så nådigt ger er. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter om vad som sker runt på detta klot. En ny verklighet föds som kommer att markeras av växande välstånd och nytt regeringsskick. Mycket gott framkommer nu överallt så alla kan se! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. augusti 31, 2016

    […] via Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 30 augusti —  […]