Ny Amerikansk Republik via GCR: Tillkännagivande Ikväll? 12 juli

Reval-22

Ny Amerikansk Republik via GCR: Tillkännagivande Ikväll? 12 juli 2016

Från Federal Reserve till en Ny Amerikansk Republik via en Global Valuta-Återställning

Sammanställt och uppdaterat av Judy Byington, MSW, LCSW, ret, författare, ”Twenty Two Faces,” CEO, Child Abuse Recovery. www.22faces.com www.ChildAbuseRecovery.com

Amerikanska senatens talesman Paul Ryan förväntades i kväll, den 12 juli 2016, diskutera genomförandet av delar av NESARA-lagen, vid ett ”Town Hall”-möte kl. 21 EST på CNN. ”Ett bättre sätt” – RV-Inbjudan

Historien om NESARA-lagen började för nästan 450 år sedan då den anglosaxiska världens banksystem började, med skapandet av Vatikanens Historiska Tillgångars Förvaltningskonton (Vatican Historical Asset Trust Accounts), i dag kända som de Globala Säkerhetskontona (Global Collateral Accounts). Dessa tillgångar i olika suveräna länder över hela världen backades främst upp av guldreserver från de urgamla Kinesiska Kungliga Draken-Familjerna. Vissa suveräna familjer i Asien och Europa hade slagit samman sina tillgångar i en rad mycket komplicerade och hemliga, oredovisade (off-ledger) förvaltningskonton i privatbanker. Pengarna var avsedda för humanitära projekt för att hjälpa världen till det bättre, men hade missbrukats bedrägligt av ett korrupt globalt banksystem sedan åtminstone slutet av 1600-talet.

Vatikanen ägde den Brittiska Kronan, medan den Brittiska Kronan och vissa hemliga sällskap och privata familjer såsom Rothschild, Rockefeller, Bush, och Clinton ägde eller drev det internationella monetära systemet. Detta Kabal-drivna finansiella företag inkluderade vad som skulle kallas Bolaget Förenta Staterna (Corporation of the United States), inhyst i Puerto Rico.

Den privatägda amerikanska Federal Reserve hade fungerat som den primära skaparen av världens reservvaluta sedan Bretton Woods-konferensen 1944, i slutet av andra världskriget. Bruket att ta ut ränta från amerikanska medborgare, för användning av deras egna pengar, utarmade de amerikanska guldreserverna tills ingen fanns i Fort Knox, och så småningom skapades Petrodollarn. Tillåtandet av lätt kredit ledde snart till en global ekonomi som använde valuta som backades upp av ingenting. Amerikanska och världens ekonomisystem var i stort behov av en Global Valuta-Återställning.

1999 NESARA-lagen – den Nationella Ekonomiska Stabiliserings- och Återhämtnings-Lagen, även känd som den Nationella Ekonomiska Säkerhets- och Reformations-Lagen – bildades för att rätta till situationen. NESARA kom från en dom 1993 i den amerikanska högsta domstolen, efter 30 år av stämningar från Böndernas Förbund. I den framgångsrika rättegången befanns det amerikanska banksystemet och amerikanska regeringen vara i maskopi för att lura amerikanska medborgare. Ännu till denna dag ligger NESARA gömd i kongressens arkiv och samlar damm. NESARA

 1. År 1979 hade den amerikanska militären börjat träna för att återta landet och eliminera en Kabalsk skuggregering som styrde världens korrupta monetära system.
 2. År 1991 gick Roy Schwasinger inför en senatskommitté för att presentera bevis på de internationella bankirernas och regeringens brottsliga verksamhet genom Federal Reserve. Han informerade dem hur Bolaget Förenta Staterna var knutet till inrättandet av en Ny Världsordning som avsåg att åstadkomma en fascistisk En-Världsregering styrd av de internationella bankirerna.
 3. År 1992 sattes en arbetsgrupp samman som bestod av över 300 pensionerade och 35 aktiva amerikanska militärer som starkt stödde grundlagen. Denna arbetsgrupp var ansvarig för att utreda statliga tjänstemän, kongresstjänstemän, domare och Federal Reserve.
 4. I arbetsgruppen ingick chefen för amerikanska flottan, amiral Jeremy Boorda, general David McCloud och tidigare chef för CIA, William Colby. De avslöjade en allmän praxis av mutor och utpressning som begåtts av både senatorer och domare. Den brottsliga verksamheten var så frodig att endast två av 535 kongressmedlemmar ansågs ärliga. Ännu viktigare, 1992 beställde och utförde de den allra första (och enda) granskningen av Federal Reserve.
 5. Federal Reserve var van att ge order till politiker och hade inga avsikter att bli granskade. Men efter att de informerats om att deras kontor skulle plundras under militärt pistolhot om det behövdes, så fogade de sig i undersökningen. Efter att ha granskat deras filer fann militärerna $800 biljoner dollar på konton som borde ha använts till statsskulden. I motsats till federala regeringens propaganda, upptäckte de också att de flesta nationer var skyldiga pengar till Amerika, i stället för tvärtom.
 6. Dessa dolda biljoner konfiskerades sedan och placerades på europeiska bankkonton, för att generera de enorma medel som krävdes för att betala den framgångsrika Böndernas Fordringar från grupptalan-rättegången, som hjälpte till att inleda 1992 års revision av Federal Reserve. Senare skulle dessa pengar bli grunden för den Globala Valuta-Återställningens Överflöds-Program.
 7. Trots dödsstöten av att förlora kontrollen över $800 biljoner genom en granskning av Federal Reserve 1992, samlade den dåvarande presidenten, och grundaren av CIA:s hjärnkontroll-program MKULTRA, George H W Bush in hjälp från Illuminati, för att fortsätta med sina planer på global förslavning. Detta inkluderade att använda tortyrmetoder med hjärnkontroll, som utvecklats på vuxna och barn-offer från Nazitysklands koncentrationsläger.
 8. I augusti 1992 konfronterade militärerna president Bush och krävde att han undertecknade ett avtal om att han skulle återföra Amerika till grundlagen (Constitutional Law). Han beordrades att aldrig använda termen Ny Världsordning igen. Bush låtsades samarbeta, men planerade i hemlighet att åstadkomma den Nya Världsordningen ändå, med hjälp av CIA och deras användning av hjärnkontroll för att övermanna den amerikanska allmänheten.
 9. Den 25 december 1992 bestämde sig president George H W Bush för att underteckna ett dekret som på obestämd tid skulle ha stängt alla banker, och därmed gett Bush en ursäkt för att förklara undantagstillstånd (marital law). Under kaoset av krigslagar, avsåg Bush att installera en ny konstitution som skulle ha behållit alla som då var i regeringsställning, på samma position i 25 år, plus tagit bort alla rättigheter att välja nya tjänstemän. Militären ingrep och stoppade Bush från att underteckna den verkställande ordern.
 10. År 1993. Medlemmar av Högsta domstolen, vissa kongressmedlemmar och representanter från Clintonregeringen träffade högt uppsatta amerikanska militärer som krävde en återgång till grundlagen (Constitutional Law), reformer av banksystemet och finansupprättelse. Clinton var dock en förespråkare av den Nya Världsordningen och CIA:s hjärnkontroll-program. Som ett resultat blev det inget konkret gjort. Se CIA:s hjärnkontroll-slav Cathy O’Briens böcker ”Nekad Tillgång” och ”Transformation av Amerika”.
 11. NESARA-Lagen 1999 – den Nationella Ekonomiska Stabiliserings- och Återhämtnings-Lagen, även känd som den Nationella Ekonomiska Säkerhets- och Reformations-Lagen – kom till efter en dom 1993 i den amerikanska högsta domstolen efter 30 år av stämningar från Böndernas Förbund. NESARA
 12. I den framgångsrika rättegången befanns det amerikanska banksystemet och amerikas regering vara i maskopi för att lura amerikanska medborgare.
 13. I den framgångsrika rättegången bevisades det i domstol även att den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS), som samlade in skatter från medborgare, aldrig hade stadfästs av den amerikanska kongressen.
 14. Inledningsvis försökte Clintonadministrationen få internationella domstolen att upphäva NESARA, men 1999 blev den sanna NESARA-lagen införd i kongressen.
 15. Preston James från Veteranerna Idag förklarade den ”hemliga globala återställningen” involverad i NESARA. https://newsununity.com/2016/06/18/nesara-the-legislation-that-almost-freed-us-from-debt-slavery/
 16. NESARA var den mest banbrytande reformationen att svepa över Amerika. 1999-Lagen skulle avskaffa Federal Reserve Bank, IRS (skattemyndigheten) och Kabalens amerikanska skuggregering, plus att de skulle genomföra följande förändringar:
 17. Cirka $ 1 biljon i statsskulder som infördes genom Federal Reserves bankkartell-familjer skulle elimineras.
 18. Detta var Federal Reserves värsta mardröm, en skuldavskrivning p.g.a. de illegala bank- och regeringsverksamheterna. Vissa privata skulder skulle bli förlåtna inklusive bolån, billån, kreditkort, studielån och andra banklån.
 19. Allmän Lag skulle vara lagen på fastlandet, vilket tvingar staten att inte använda militärt våld.
 20. Inflationen skulle avskaffas.
 21. Mycket striktare bankkontroller skulle sättas på plats.
 22. Avskaffande av den amerikanska inkomstskatten och IRS. Anställda i IRS skulle överföras till det amerikanska finansdepartementets nationella försäljningsskatt-område.
 23. Skapade en enhetstaxa på 14%, endast för mindre viktiga nya objekt, i försäljning-skatteintäkter för staten. Mat och medicin skulle inte beskattas, inte heller använda saker, såsom gamla hem.
 24. Ökade förmåner för pensionärer.
 25. Återinförande av grundlagen (Constitutional Law) till alla domstolar och juridiska angelägenheter.
 26. Återinförande av den ursprungliga Adelstitel-Lagtillägget (Titles of Nobility Amendment).
 27. Införande ett nytt president- och kongressval inom 120 dagar efter tillkännagivandet av NESARA. Övervakade val och hindrande av olagliga valaktiviteter av särskilda intressegrupper.
 28. Den provisoriska regeringen skulle upphäva alla nationella nödsituationer och återföra Amerika tillbaka till grundlagen.
 29. Amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury) skapar den nya regnbågsvalutan som är uppbackad av ädelmetallerna guld, silver och platina, vilket avslutar konkursen av Amerika som initierats av Franklin Roosevelt 1933.
 30. Förbjuda försäljningen av amerikanska födelseattest-dokument som egendom-lösöre-skuldsedel (chattel property bonds) av amerikanska transportinstitutionen (US Department of Transportation).
 31. Inviga ett nytt amerikanskt banksystem (U.S. Treasury Bank System) i linje med grundlagen.
 32. Eliminera Federal Reserve System. Under övergångsperioden skulle Federal Reserve tillåtas verka sida vid sida med det nya U.S. Treasury under ett år, för att få bort alla Federal Reserve-sedlar från penningmängden.
 33. Restaurera finansiell integritet.
 34. Omskola alla domare och advokater i grundlagen.
 35. Upphöra med alla aggressiva amerikanska statliga militära aktioner runt om i världen.
 36. Släppa ut enorma summor pengar för humanitära ändamål.
 37. Möjliggöra frisläppandet av över 6000 patent på undantryckta teknologier som undanhållits från allmänheten under skenet av nationell säkerhet, inklusive fri energi-enheter, antigravitation och ljudvågs-healande maskiner.

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2016/07/a-better-way-rv-invitation-tuesday-july.html

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...

1 svar

 1. juli 14, 2016

  […] via Ny Amerikansk Republik via GCR: Tillkännagivande Ikväll? 12 juli — […]