Perfekt varseblivning genom Linsen i Ditt Nya Jag av Sandra Walters, 11 juli, 2016

ascending-light

Perfekt varseblivning genom Linsen i Ditt Nya Jag

av Sandra Walters

11 juli, 2016

Välsignelser, älskade Ljusfamilj!

När den andra vågen under 2016 börjar plana ut, kan vi andas ut, omgruppera oss och anpassa oss till en ny ljus-nivå och den nya nivån i våra Jag.

I och med dessa vågor har mycket blivit uppdagat; valen gällande vår högsta väg, högsta glädje och högsta integritet. Älskade Ni, följ med denna energi. Syftet med dessa frekvenser är att avslöja en högre sanning, att rensa upp i disharmonin och att fullt ut stötta Uppstigningen. Intern oenighet eller svårigheter i ert livsflöde kan inte bortförklaras som ”att vara menade för att avslöja mörkret”.

Det handlar om kollektivet, så väl som en utrensning på ett personligt plan, gällande det som inte står i harmoni med Gaias högre uttryck. Som alltid, när ni personligen rensar ut det som inte längre behövs, genom att aktivt göra val i enlighet med en högre vibration, så påverkar ni kollektivets förmåga att släppa taget, göra avslöjanden och stiga upp.

Nu blir det lättare att integrera sammansmältningen mellan de lägre och högre jagen. Den andra vågen förde med sig en intensiv justering och visioner gällande en högre-vibrationsmässig lätthet, som finns i ett högre 5D/8D-Jag. I vår Förenande Meditation på onsdagar får vi uppleva detta; Kristusmedvetandets lätthet och grace, som förstärks av kollektivets igångsättande avsikt. När vi har tillit till den kompass som finns i vårt hjärta, för att leda oss på resan, har agendorna i det lägre/tidigare jaget inte längre någon makt.

Under detta år får vi ta emot en stor gåva; förmågan att förena oss med vårt Högre Jag på ett starkare, tydligare och mer ständigt närvarande sätt än någonsin tidigare. För många kommer året att medföra ett bestående skifte till ett Högre Medvetande; Solens Kosmiska Kristustillstånd på våra högre nivåer. Vårt fokus är på denna nya varseblivning; förståelsen att det Högre Jaget är oklanderligt, rent och opåverkat av lägre tidslinjer. En Oklanderlig Varseblivning är vårt skyddsnät, vår aktivering och en Portal till ett permanent medvetandeskifte.

Hjärtats Kompass: Följ den Villkorslösa Kärlekens Väg

En av de viktigaste aspekterna i denna fas, och det finns många, är att ständigt utvidga hjärtcentrat. Enligt min erfarenhet överträffar kärlekens överväldigande ljus-intelligens alla konstruktioner på en lägre nivå. Oberoende av vad dagen bär med sig, oberoende av vad utmaningarna i det lägre/tidigare jaget bjuder på, så råder inombords ständig kärlek, frid och harmoni. När detta ljus ökar, blir hjärtat en ljusgenerator för Sol-existensen; Kristustillståndet av kristallint medvetande.

Varseblivning är en av de viktigaste egenskaperna i detta tillstånd; det Högre Jaget uppfattar inte saker på samma sätt som det lägre/tidigare jaget. I och med att det Högre Jaget tar över, släpper fasthållandet om lägre angelägenheter sitt tag om denna verklighet och tillåter den högre verkligheten att ta över. Denna varseblivning är ovärderlig; den avslöjar att allting verkligen är bra; allt vecklar ut sig i enlighet med den Gudomliga Viljan.

Multidimensionell Varseblivning: Här, Där, Överallt.

Många upplever att de vandrar i två världar på Uppstigningsvägen. Detta är en multi-dimensionell varseblivning; att man samtidigt kan uppleva flera verkligheter och tidslinjer. En samtida medvetenhet om multipla Jag, situationer och platser, är normen i ett kristallint medvetande. I och med att den lägre verkligheten skingras, blir känslan av att vara i denna världen, men inte av den, vår nya norm.

Jag förstår att det finns ett system av övertygelser som är bundet till att vara helt medveten om det lägre Jaget, som om man skulle vara mer jordad om man var innästlad i en lägre verklighet, jämfört med en högre verklighet. Enligt min erfarenhet förstärker förändringarna under 2016 utövandet av jordning genom hjärtat till systemet av multi-dimensionell tonus (som motsats till att tjudra er själva till Gaias 3D-illusion).

Det innebär stor glädje att utvidga sig till det nya. Lägre rädslor blockerar oss inte när vi utvidgar oss genom hjärtcentrat och behåller vårt fokus där. Genom att göra det utvecklas vi bort från band av lägre nivå och blir fullt kapabla att vandra i denna värld och i multipla andra världar, med klarhet och syfte. Nyckeln är att inte överge en verklighet för en annan.

Det är dualitet (att välja/döma det ena eller det andra som bra eller dåligt). En multi-dimensionell varseblivning är upplevelsen av allting-samtidigt. Vi börjar genom att växla mellan multipla dimensioner tills vi kan begripa flera samtidigt (eller med viljan fokusera på ett specifikt ögonblick). Det blir lättare när vårt DNA, hjärtcentrum, hjärna och tallkottskörteln-hypofysen aktiverar och öppnar upp portarna till vårt Högre Jag.

Uppehåll i Vägledningen: Processens flöde checkas.

De flesta som har blivit invigda upplever att de fjärmar sig från sin Gudomliga Omgivning eller sina guider vid vissa viktiga tidpunkter under sin Uppstigning. Detta har under de senaste månaderna inträffat för så många på vägen. Det är en test som har ett syfte; en test som de invigda väl känner till. De högre rikena plockar ibland bort stödhjulen, för att se om ni själva kan finna er väg, inventera det som ni har lärt er och se om ni är kapabla till att upprätthålla ett Mästarskap utan riktning. Detta inträffar flera gånger på våra resor och det är en bra test för våra vägledningsvillkors integritet.

Att vara frånvarande en eller två dagar är normalt. Flera veckor innebär att ni får nya guider, eller så behöver ni lära er att stå på egna ben. Lägg märke till hur ni hanterar deras frånvaro. Om ni kollapsar utan dem, eller klamrar er fast till yttre meddelanden som er kompass, snarare än ert eget hjärta, så är ni på väg tillbaka till ursprungsläget.

Ett uppehåll i er vägledning handlar inte om att ni ensamma måste kämpa framåt på vägen. Det är i det stora hela menat att visa er i den riktning där ert Högre Jag förenas med ert huvudsakliga fokus. Ert Högre Jag är ständigt närvarande och blir ofta misstolkat som en guide eller ängel, på grund av sin ljusstyrka och villkorslösa kärlek.

Under uppehåll i er vägledning leder er förmåga att slå er samman med ert Högre Jag och att förena er med ljusfamiljen (genom samskapande), att be om hjälp eller stöd (lämna egot, var genuin) och att upprätthålla en respektfylld, hjärtbaserad kommunikation med andra (hjärtbaserad sanning och integritet) till ett utjämnande tillfälle via lektioner som handlar om en hjärtbaserad existens. Kom ihåg att Uppstigningen i stort baserar sig på en vibrationsmässigt överensstämmande motsvarighet; för att kunna förenas med högre riken måste ni kunna kommunicera, uttrycka er, känna, tänka och uppföra er som de högre rikena gör.

Juli – Augusti – rörelsen framåt.

En hel del energi håller på att byggas upp när det nya ljuset bryter sönder de gamla programmen, systemen och övertygelserna. Juli och augusti ger ett strålande tillfälle för det NYA, efter att den andra vågens tsunami har lugnat ner sig. Vi har förändrats som varelser; lägg märke till de inre förändringarna som får er att överge ert gamla Jag. Det är en del av den kosmiska agendan att lösa upp det förgångna och allt som hänger sig fast vid det.

När vårt DNA och våra ljuskroppar blir omskrivna för att ge plats för vårt Högre Jag, kan en fysisk utmattning från aktiveringar vara distraherande. Lägg märke till hur en perfekt varseblivning, en kosmisk överblick i Gudomlig Kärlek, ögonblickligen överskuggar alla bekymmer från de lägre nivåerna gällande energi-nivåer eller förmågan att fullfölja Uppstigningen.

Upplevelsen av den medvetna evolutionsprocessen – som helt och hållet förändrar en gestalts uttryck under endast en inkarnation – är enastående. Påminn er själva om skönheten i självförverkligandet. Det är en underbar uppgift att vakna upp och att få stiga upp med sitt medvetande, medan man befinner sig i sin gestalt.

När er varseblivning skiftar till att bli en med kosmisk överblick, blir det lättare att ta kontakt med välvilliga varelser, som tjänstgör med förberedelser för denna specifika passage. Kalla på dessa välvilliga varelser som ni har kontrakt med, för att få hjälp med er högre service under denna tidpunkt i processen.

Energierna kommer att fortsätta byggas upp för den potenta tredje vågens Portal i september, men juli och augusti för med sig en möjlighet för nya sam-skapelser, omlokaliseringar (justeringar inför nästa våg), aktiv tid för lek (välförtjänt), kontakt med stjärnfamiljer (förena er med himlakroppar som hälsar på), förhöjd tydlig drömaktivitet och att utan rädsla utforska det nya Jagets förmågor. Den andra vågen sköljde bort gamla historier; det förflutna känns som om det aldrig ens har inträffat. Det är dags att få uppleva det nya som sker, vilket vi sam-skapar med vår Perfekta Varseblivning.

Händelser och Uppdateringar.

Den 16-17 juli får vi en möjlighet till en kollektiv Portal; inkommande stöd för omkalibrering av DNA.

Förenande meditationer sker varje onsdag, se artikel för detaljer: this article

Var med åtminstone en gång, för att få uppleva den nya ljusnivån med Familjen. Det är en mycket centrerande, utvidgande aktivering eftersom deltagandet ökar i takt med den nya ljusnivån.

Kolla på sidan: Ascension Path En annons om att delta i online utbildning i Sedona Journal denna månad. Nya som registrerar sig får en Portal-aktiverad kristall av mig, bara uppge annonsen!

Jag har påbörjat ett nytt video-projekt och filmar denna sommar runtomkring Mt Shasta. Det är något som jag har önskat göra under en tid. Registrera er för nyhetsbrevet för att få uppdateringar.

Många välsignelser och en önskan om att den nya varseblivningen ska bli er övergripande verklighet. Det förändrar i sanning allting och den är nyckeln till att förenas med våra Högre aspekter i ett klart, permanent medvetandetillstånd. Som med alla dessa nytillkomna medvetandetillstånd, kommer de att dra till sig fler upplevelser, justeringar och en högre ljuskvot, när vi helt och hållet accepterar det nya. Processen kan kännas som ett svänghjul som är utom kontroll. Kort sagt så är det kontrollen på vår lägre nivå. Ni kommer inte att kunna komma på det med er hjärna; låt ert Högre Jag ta över via hjärtat.

Med Kärlek, Ljus och Service

Sandra

 

“Immaculate Perception: The Lens of the New Self,” by Sandra Walter, July 11, 2016, at http://www.sandrawalter.com/immaculate-perception-the-lens-of-the-new-self/

Source link: Sandra Walter Creative Evolution: July 11, 2016

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...