Till Varje Ljusarbetare En Organisation, Av Steve Beckow, 22 september 2017

 

Till Varje Ljusarbetare en Organisation

22 september 2017
Av Steve Beckow

http://goldenageofgaia.com/2017/09/22/to-each-lightworker-an-organization/

Fler och fler av våra källor går ut och förutsäger Revalveringen … vad? Under nära uppsegling? Den som vet. Men det finns ett växande samförstånd.

Men jag vill prata om efter Revalveringen. Får jag det? Bara några punkter som inte lämnar mig

Du skulle kunna tro att jag skulle vara en röst för ljusarbetares enhetlighet.

Du skulle kunna tro att jag skulle uppmuntra ljusarbetare att komma tillsammans efter Revalveringen, att bindas samman, flockas i ett företag eller några företag. (Och jag pratar bara för ljusarbetare som är benägna att agera som finansförvaltare.)

Det skulle vara underbart. En hjärntrust, En koncentration av talang.

Till en viss grad gör jag det. Låt oss träffas vid rundabord och kongresser. Men när det gäller enskilda företag uppmuntrar jag er till att vara en ljusarbetare, en organisation.

Människor som har hållit sig uppdaterade med baslinjen av konversation bland trovärdiga kanaliserade källor – och som vet vad som händer – kommer att vara ovärderliga i den nya ekonomin, regeringen, utbildningen, medicinen och andligheten.

Enligt min åsikt är det ineffektivt att koncentrera dem på ett ställe. Återigen, enligt min åsikt, skulle jag vilja se oss spridda vitt och brett, som frön i ett fält. Till fröna, var och en, en liten bit land; till ljusarbetare, vardera en organisation.

Jag kom ihåg att jag sade till Nova Earth-teamet för många år sedan att min vision för gruppen var att efter Pre-NESARA-pengarna (som det kallades i dessa dagar) anlände, skulle alla vara VD för sitt eget företag.

Om vi klumpar ihop oss i ett företag, skulle det vara en dålig användning av värdefull kunskapstalang. Det kommer inte finnas tid att träna människor i det vi vet. Vi kommer att vara upptagna.

Ärkeängel Michael talade om saken på ett mer allmänt sätt. Jag vill utsträcka vad han säger till ljusarbetares ledande organisationer. Mitt argument är en specifik tillämpning av hans mera allmänna punkt.

“Om ingen [ljusarbetare] går fram i [ledarskap] så finns det ett massivt vakuum eftersom många av miljarderna på er planet ännu inte har lärt sig, anpassat och integrerat de nya verktygen – den nya energins fullhet.

“Så [när icke-ljusarbetare] tilldelas … eller försöker kliva upp … för att skapa och ta ledarrollen, har de inte utbildning och insikt att göra det på ett sätt som är möjligt. … Så det finns en brist, ett vakuum på ledarskap.

“Vilka på denna underbara planet har gömt sig i skuggorna eller utmanövrerat sig, eller är i rampljuset och redo? … Vilka har varit flitiga och praktiserat tålamod och styrka och uthållighet och förankrat de gudomliga kvaliteterna? Vilka är de som är beredda att göra detta? Jo, det är ljusarbetarna. “(1)

Jag säger att om ljusarbetare inte sprider sig så mycket som möjligt, om inte omständigheterna förhindrar det, så har vi underutnyttjat en värdefull resurs.

Vi behöver genomsyra en limpa på 7/8 miljarder människor. Det är ett stort område, en massa territorier att täcka.

Men du gör vad som är bäst för dig. (2)

Kan jag lägga till en annan bit oönskad rådgivning som jag skulle vilja ge ut? Om ni skulle tillåta mig skulle jag uppskatta det. Ni människor som bor på landet? Om ni inte har något emot att jag ödmjukt säger det, vänligen leta inte efter välgörenhetssyften att stödja i staden. Staden kommer att vara välskött. Den tenderar att koncentrera rikedom.

Uppmärksamma först din egen ort och region. De som kan och kommer att ta hand om din lokala region är mycket färre i antal än de som kan och kommer att ta hand om alla större städer. Det är förmodligen därför du är där.

Se till hemfronten först … och det inkluderar oss själva. Bara om vi behåller vår egen hälsa och förnuft i det som är på väg att träffa oss (spänn åt bältet), kan vi tjäna Modern. (3)

Ja, tjäna Modern. Om du inte kommer ihåg något annat från den här artikeln, kan det vara: Tjäna Modern.

Nej, jag vet ingenting mer än du om Revalveringen. Men jag förstår att om vi inte har dessa diskussioner nu, så kommer vi inte att ha dem efteråt.

Det blir bara för hektiskt.

Fotnoter

(1) “Transkript: Ärkeängel Michael – Om makt och ledarskap, 16 april 2015” på http://goldenageofgaia.com/2015/04/25/transcript-archangel-michael-on-mastery-and-leadership-april -16-2015 /.

(2) Vi måste sprida vårt ljus så långt som möjligt, enligt min åsikt. En ljusarbetare medveten om moderns plan för uppstigning, överflöd, upplysning och återuppbyggnad kan forma den initiala kulturen i hela företaget. Och skiften av detta slag på den här nivån är förmodligen exakt vad vi behöver ha för att väcka upp vem som helst som sover.

(3) Och ja, påminn mig om att jag sa det. När stressen går upp, går medvetenheten ner. Lägg till detta ett Teflon-minne – ett minne som ingenting fastnar på – och jag kommer att bli väl betjänad genom att påminnas.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

You may also like...