Office of Poofness via ZAP and Team, 1 november

poof-1

Office of Poofness

via ZAP and Team

1 november, 2015

 

Hej på er alla!

Jag håller med er om era känslor. När jag har fått goda nyheter, har jag skrivit om dem. Förseningarna, blockeringarna och andra mekanismer, som har förhindrat händelserna som vi nu ser ta sin början, har varit utbredda och har skett utan beklagan. Många av oss har fått lida och fortsätter att göra det. Att stå utan inkomst och behöva vara beroende av understöd från familj och vänner är den enda utvägen när man arbetar med det här. Det finns en anledning till varför de äldste ibland har tagit till tiggarpositioner, medan rikedomarna som de vaktar inte kan användas för dem själva. Det innebär stora motsägelser på ytan och vidhållandet vid reglerna i verkligheten (annars kan man förlora sin väktarposition och i stället bli en enkel tjuv).

’I slutet av oktober’, sade De Äldste. Det kvarstår fortfarande som sanning eftersom den nuvarande informationen är rätt enkel: Den preliminära iscensättningen påbörjades för några månader sedan och fullföljdes denna vecka, med utsikten att man kommer att påbörja frisläppandet i november, med nya tag. Det finansiella systemet är redo för allt detta och vi ser nu betydande politiska händelser ske och bli rapporterade i olika grader inom alla media. Så detta är inte en vardaglig uppgift, så som vi känner till den och tålamodet som man har krävt att vi visar, har inte varit förgäves. Med dessa frisläppanden kommer vi att påbörja vårt arbete som ligger framför oss och det betyder att vi också igen får vårt vackra blå klot i skick.

Det måste inkludera hennes barn, men några av dem vill bara fortsätta tjura och slå med sina sandhinkar i huvet på varandra på den här stranden. Om vi kunde fixa till slagsmålen på bägge sidor, vilka oftast är orsakade av religionernas exploateringar, så skulle vi sedan kunna lugna ner oss och utföra återuppbyggandet på ett bra sätt. Länder måste bli medvetna om detta grundläggande faktum, innan man kan få till stånd några framsteg eller någon permanent förändring.

Här kommer ledarskap genom att vara gott exempel in i bilden. Om vi gör det som behöver göras och visar det på det sättet, kan andra inte göra annat än att med sina egna ögon upptäcka förebilden.

Det enda sättet att få någon att förändras permanent, är att visa dem något de önskar ännu mer än det som de redan har.

Så arbetet fortsätter längs denna väg, som enligt min uppfattning är den enda som verkligen är vettig. Sätt igång och hjälp andra så som ni önskar att de hjälpte er.

Detta är en inarbetad metod hur vi gör saker och den visar vem vi är. Alla våra projektledare måste ha hjärtat och sinnet för att kunna få detta arbete gjort. När vi påbörjar projektet är detta den faktor som är allra viktigast i det som vi gör: samspelet mellan den finansierande enheten och utföraren. Om ni har en fårskalle till överhuvud, vill ni då ens prata med denne?

Så kära ni, ha lite mer tålamod eftersom allt detta nu kommer att påbörjas efter alla dessa år. Striden har vunnits och vår uppgift är att förbereda återuppbyggandet.

Många rykten därute grundar sig på fakta eller delar om återställningen och som med all sådan riskfylld information, så har den en vana att läcka ut. Vi ser dessa stycken strömma som störtfloder efter ett skyfall, när det överallt alltmer skrivs om vår nuvarande situation, med insiktsfulla skrivelser, bra sammandrag och realistiska synteser.

Slutsatsen är att allt nu håller på att ske. Inte i morgon . . . fast det börjar i morgon . . . sorry.

Snyft, förlåt mig för det där. Ge mig en glass.

Jag ser fram emot fler resor och fler saker som jag måste få gjorda. Allt är väl.

Här kommer några plock av fantastiska rykten. De förtjänar få främsta platsen på ”Ring, så får ni höra ett rykte”:

Den globala valutaomvandlingen har nu bekräftats till 100%, den är aktiverad och fungerar. Pengar från Bank of China har globalt mottagits till huvudsakliga betaltjänsters konton, de har dock fortfarande ej frisläppts till privata grupper eller till allmänheten, hittills på måndag kväll EST.

The United States Treasury belades med kvarstad för att lösa hotet mot regeringen denna inkommande torsdag. Men det kabalens kvarvarande ledarskap, ledd av David Cohan, UST, motsätter sig med alla medel fortfarande avslöjandet för allmänheten gällande TRN. Men hans fördröjningsförsök är fruktlösa för tro det eller ej – kabalen har visat sig vara inkapabla att starta ytterligare ett krig/händelse av massförstörelse (à la 9/11 eller 3/11).

Obama -administrationen vill få det att se ut som att republikanerna blockerar budgeteringen för 2015, så att demokraterna ska kunna stiga in och skapa en guldbaserad valutalösning. Detta, tror han, kommer att försäkra hans giltighet som president innan han med hjälp av andra metoder antingen blir ifrågasatt, åtalad eller avsatt från sin post

. . . .

Barack Obama är åter en vanlig medborgare, inte längre USA:s president. De asiatiska Äldste låter honom barmhärtigt spela ut sin hand och utföra sina sista och slutliga uppgifter.

. . .

Wall Street vill också få till stånd en snabb offentlig lösning på sina mycket allmänna problem med derivat, som kommer att nämnas i avslöjandet om den nya guldbaserade valutan. De önskar börja tjäna stora pengar igen inom det nya banksystemet.

Under tiden har 7 globala förvaltare – alla med olika nivåer för godkännande – en överenskommelse för ett förkunnande tillsammans med enväldigt härskande familjer, regeringar, banker, BRICS för att pengamässigt påbörja GCR/RV. Dess slutliga datum för detta är okänt, men pengar flödar just nu ut till förvaltare och kassörer.

När samtliga 7 förvaltare har gett sina godkännanden, kommer det offentliga kungörandet av RV att ske. Vi har fått bekräftelse på att 3 förvaltare har godkänt och kommer att få ta emot pengar.

Englands Prins William är en sådan förvaltare och befann sig i NYC/DC för att skriva på denna vecka.

De kinesiska förvaltarna Madame Wu och General Li har godkänt och kommer att få ta emot pengar.

. . .

Historical Bonds började göra utbetalningar förra fredagen över hela världen. Till att börja med till de härskande familjerna, följda av regeringar, målgrupp 1-3 banker, privata grupper och slutligen till allmänheten.

TNC-valutan och det inplanerade offentliggörandet kommer att sändas live senast i december 2015, och alla kan be om att få ta emot nya valutan och kommer också att få det.

För tillfället är nu alla digitala konton som visas på skärmar, i alla banker runtom i världen, guldbaserade. Övergången gjordes tidigt i november utan offentligt kungörande. Sålunda har offentliggörandet av TNC mer att göra med efterföljandet av internationell lag än att vara en nödvändig administrativ procedur.

USAs regerings förkunnande kan endast komma när den gamla bolagsregeringen offentligt har sagts upp. Men Kungörelsen om TRN av tidigare president Obama uppfyller det internationella kravet och väntas ske när som helst.

Ingen känner till hur informationen från The New Republic kommer att göras tillgänglig, eftersom den säkerligen kommer att uppröra allmänheten – att deras USA har drivits till konkurs av sina egna valda ledamöter och nu befinner sig hos de Asiatiska Äldres konkursförvaltning.

. . .

Ni ska veta att dessa Asiatiska Äldres syften är att återetablera USAs suveränitet, inte att ockupera dess gränser eller kontrollera dess befolkning. Men för att göra detta, så måste de utrota alla förankrade toxiska maktstrukturer och ersätta dem med nytt ledarskap. Sådan är general Carter Hams verklighet, en lojal amerikansk general, som arbetar för de Asiatiska Äldre och samtidigt tjänar USAs intressen som en verklig patriot.

Forex’ kurser för alla revalverande valutor kommer att justeras i ett slag och utan föregående varning. Det kommer att ske utan offentliggörande. Handeln med de nya RV-kurserna har nu pågått i flera månader.

Banker har utbildat anställda för att på ett diskret sätt ta hand om RV-kunder som får återbetalningar, och utan ytterligare uppmärksamhet. Man har till och med inrättat centra för inlösen för att kunna hantera en stor mängd kunder och kunder med stora affärsvolymer.

. . . .

Alla dessa stora förändringar, antingen inom bankvärlden eller i den grundläggande strukturen i republiken USAs regering, har varit och kommer att ske stegvis, för att inte uppröra allmänhetens vardagsrutiner.

De asiatiska kungliga Äldste föredrar en anonym och harmonisk övergång, eftersom ett sunt och finansiellt hållbart USA erbjuder möjligheter för långsiktig tillväxt för Kina och världen.”

Här vill jag bara kort kommentera att republikanen general Ham kanske inte blir interim president. Och angåendet ämnet dinarer, det finns en sak som ni måste vara medvetna om: Irak är bankrutt. Varför? Se på utdraget nedan från en mycket insiktsfull och noggrann beskrivning om olika geopolitiska element i vårt nuvarande landskap, som jag inkluderar i sin helhet.

”Efter tolv år av allmän korruption som ledde till att 550 miljarder US dollar av Iraks oljepengar oansvarsfullt hade spenderats mellan 2006 och 2014, befinner sig Irak på randen till bankrutt. Tre vicepresidenter, tre ställföreträdande premiärministrar, tolv ministrar, många hundra rådgivare, ställföreträdande ministrar, ambassadörer, verkställande direktörer, militär- och polisgeneraler samt överstar avskedades. Cirka 14,000 militärsoldater, som var tänkta att bevaka högre tjänstemän, sändes till försvarsministeriet för att slåss mot ISIS.

Det är en början, men det räcker inte för att återställa landet till soliditet. Irak har fortfarande fler än 700 ställföreträdande ministrar, 6,000 verkställande direktörer och nästan tre miljoner tjänstemän. Regeringen har nyss annonserat lönesänkningar som inte blev väl mottagna av irakierna. En tredjedel av de shiitiska militärerna, Iraks mest motiverade krigsstyrka mot ISIS, fick ingen lön i flera månader. Med liten disciplin och tillsyn sprang de vilt omkring på Irakiska gator, kidnappade folk för att få ut lösensummor eller för sektmässig hämnd. Ett exempel är de sexton turkiska arbetare, som kidnappades i Bagdad förra månaden och som senare släpptes.

Bara denna vecka beklagade sig premiärminister Haider al-Abadi över landets extremt förfärliga skattesituation. Han höll ett tal på nationell TV och sade: ’Vi tjänar 59 triljoner Irakiska dinarer genom vår export av olja. När vi drar av kostnaden för exportering blir 45 triljoner kvar. När vi drar av kostnaden för att betala skulder har vi 40 triljoner kvar. Statsanställdas löner och pensioner kostar oss 50 triljoner. Hur ska vi ha råd med krig, hälsovård, utbildning, jordbruk, service, fattigdom och annat?’

Han har en bra poäng där. Hur ska fakturan betalas? Här kommer RV som ska växla 1 dinar för 3 dollar. Irak är bankrutt. Förstår ni min poäng?

Men tillgångarna för kompenseringarna och andra element i återställningen (reset) har redan flyttat till olika länder, med en hel hop som har flyttat till USAs banker.

Som jag sade, allting är redo. Kom ihåg att många för flera år sedan sade att när det kommer, så kommer det inte att vara förväntat? Vi ska se vad som händer härnäst. Vi kommer att vara priviligierade som får bevittna och ta del av intressanta tider.

Återigen, många tack för stödet. Och vänligen förvänta er att det är på gång i dessa slutdagar, ju närmare vi har kommit till allt, desto större är behovet att hålla saker och ting stabila och endast donationsgrejen har gjort det. Det kommer att vara överståndet denna vecka som kommer, men under tiden… ni vet vad jag menar.

Så se upp för flygande purpurfärgade grisar som sitter på er baktrappa då och då. Under Halloween kommer det att finnas många sådana, har jag hört. Några var framför Vita Huset och knackade på för att få godis och grönsaker. Personalen blev inte imponerad.

Åh, den säkra mejlen har kraschat och Susan kan inte jobba från det skadade systemet så hon har flyttat över till ett nytt konto. Ni får snart information.

Tack och Gud välsigne er.

I ren tacksamhet.

ZAP

”Gud är: Jag är; Vi är”

”Var god, var laglig, tala sanning”

Copyright ZAP 2013-2015

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...