Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 1 november

Unknown

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL ZADKIEL NOVEMBER 2015

ÖVERFÖRT GENOM LINDA ROBINSON

EN OAS AV FRID

 

Hälsningar Kära Ni,

Detta är Ärkeängel Zadkiel, men Heliga Lady Ametist, och vi hälsar er i Kärlek och Ljus. Idag har vi sällskap av en Mängd från Änglarnas Rike av Ljus. Vi vill diskutera en oas av frid.

Vi har diskuterat med er, i meddelanden nyligen, rollen ni spelar som ett Ljus av Frid för andra. Nu, vill vi diskutera vikten av utveckla er egen inre oas av frid.

Ni har klarat många initieringstester, och ni väntar ivrigt på nästa steg på er uppstigningsväg. Ni har insett att den fysiska världen runt er är där för att ni ska lära universella sanningar och även ge service för mänskligheten och de eteriska rikena.

När ni dagligen går på denna väg, är det viktigt för er att ge er själva en oas av frid.

Detta är en oas av frid som man hittar i inre stillhet. För den bor inom er, den är alltid med er. Den kräver ingen speciell tid, plats eller villkor, för den finns inom ert inre centrum av Varande.

Detta är den del av er som är tidlös. Den är inte bunden av tid eller rum eller av en särskild inkarnation. Det är den eviga delen av er. Det är där er Gudomliga Gnista finns. Det är dit ni går för att få näring, avslappning, och förnyelse. Det är platsen dit ni kan gå när allt runt er verkar att vara i ett tillstånd av aktivitet.

När ni ställer in er till er oas av frid, är det som om ni går in i en gemenskap med de Högre Rikena och tar emot näringen som leder er till ett inre vetande om vad som är rätt för er. Den milda nektarn från Varelserna av Ljus flyter runt er och genomsyrar er Varelse. Den fräschar upp er och ger er energi för att ta er till ert nästa steg i lärandet och för att ge service.

Att ställas in er till den inre stillheten och oasen av frid kan komma på en gång, eller så kan det vara ett medvetet val för er att tona in er till den.

Det är inte en forcerad handling att ställa in sig, utan snarare avslappnande och handlar om att släppa och tillåta. Det är att ta den stunden av frid för er själva när ni vänder er inåt och inser att det nuvarande ögonblicket finns där för er att njuta av, när ni slappnar av för en stund. Det är ett ögonblick när ni släpper er uppmärksamhet på yttre omständigheter och vänder er uppmärksamhet inåt. När detta händer är ni omedelbart i en oas av frid.

Ju mer ni ställer in er till er inre stillhet, desto starkare blir den och större blir er oas av frid.

Om ni vill göra att er oas av frid kommer fram lättare, kan ni börja med att skifta er uppmärksamhet från den yttre världen till den inre världen. Detta kan åstadkommas genom att fokusera på ert hjärtcentrum och ert andetag. När ni känner ert andetag flöda lugnt in och ut, kanske ni känner att spänningen börjar lämna er kropp och ert sinne. När detta händer, slappnar ert hjärtcentrum av, och ni kan känna Kärleken som bor däri. Ni blir badade i det rena Ljuset som är del av er Gudomliga Gnista som förbinder er med Allt Som Är. Det är som om ni har gått in i en oas i mitten av all yttre aktivitet. När ni börjar att ställa in er till denna oas oftare, kanske ni upptäcker att allt ni behöver göra för att nå den är att skifta ert fokus sakta från det yttre till det inre. Det är inte en abrupt förändring. Det är bara att byta ert fokus, precis som ni gör när ni ser er omkring i ett rum. Det är ett lugnt flöde. Det är en plats där ni kanske vill spendera mer tid. Ni kanske inser att tillbringa tid i den kan bli ert standardmönster. Det är som om ni är i mitten av er inre oas när ni går genom ert dagliga liv. Er oas av frid omger er alltid.

När detta sker, är det mindre sannolikt att bli gungad av händelser och andras handlingar. Istället för att reagera direkt, kanske ni märker att ni pausar och ser på situationerna som en frånkopplad observatör. Denna paus ger er en stund när tiden verkar stå still. När ni gör detta kan ni koppla upp er till visdomen i de Högre Rikena och ta ett beslut som är för det högsta bästa.

Ni kommer från en plats av Kärlek och Ljus. Ni flyter med händelser när ni håller kvar er inre Gudomlighet som en Varelse av Ljus. Er inre känsla av frid bor inom er och flödar ut till dem runt er och genom etern. Ni är verkligen en oas av frid.

Kära ni, vi är glada att ni fokuserar på er inre oas av frid. Ni gör mänskligheten en stor tjänst och de Högre Rikena genom att centrera er själva in i er inre oas av frid och låter denna frid flöda utåt.

Vet att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Heliga Lady Ametist

… och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.
This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.  Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com
Website:  www.PersonalPathwaysOfLight.com

 

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Du gillar kanske också...