Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 10 april, 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 10 april 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 10 april 2018

Alliansens senaste närkontakt med Mirader Empire har väckt oro bland Alliansens ledning.

Kabalen kunde öppna kommunikationer med Mirader Empire och man tror att en överenskommelse gjordes.

Efter flera förhör fick Alliansen information om att Kabalen kom överens med Mirader Empire att iscensätta en invasion av jorden. Kabalen skulle sedan avslöja SSP MIC och besegra den falska invasionen för att upprätthålla makten. I gengäld skulle Mirader Empire få jordens resurser.

(SSP = Secret Space Program | MIC = Military Industrial Complex)

Tack vare Alliansens senaste rensning av Kabalens underjordiska anläggningar i Irland blev denna falska invasionshändelse omintetgjord. Mirader Empire är dock ett hot och Alliansen har informerat Galaktiska Federationen om detta hot. Galaktiska Federationens patruller runt utkanten av vårt solsystem har nu ökats.

I andra nyheter uppgav Trump nyligen att USA skulle ha åstadkommit vad Kina har åstadkommit.

Detta var en direkt anspelning på Kinas Petroyuan och var en signal för USA att återvända till en guldstandard.

Enligt källor bör RV släppas tidigast på torsdag.

Källor rapporterar också att 800-numren har vidarebefordrats till utvalda personer som ansvarar för att distribuera numren.

Övergångshändelsen kan nu ses som att solen stiger över horisonten.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...