Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 13 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 13 mars 2018

 

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 13 mars 2018
Den 15 mars närmar sig, den dag då många viktiga händelser inträffat genom historien.

Enligt rykten från flera källor kommer alliansen att utlösa aktiemarknadens kollaps den 15: e. Detta skulle markera slutet för Kabalen, en annan viktig händelse i mars månad.

RV skall börja innan aktiemarknaden kollapsar. Om ryktena är sanna börjar RV i morgon den 14: e.

Aktiemarknaden kommer att rasa under ett okänt antal dagar.

Detta gör det möjligt att slutföra alla RV-utbyten/inlösningar före åtalen.

När aktiemarknaden rasat till ett visst belopp (40-50%), kommer Provost Marshal (Militär polischef) att gå vidare med alla 18 500 + åtalen.

Nödsändningssystemet kommer att avbryta alla tv-sändningar och säga till alla att stanna inomhus.

En rikstäckande nedstängning kommer att utfärdas. Alla transporttjänster stängs av.

När alla åtalen har genomförts kommer Republiken att gå in och underteckna NESARA till lag.

Det är för närvarande okänt huruvida Trump kommer att stanna kvar i sitt ämbete eller ej.

Efter underskriften av NESARA till lag kommer UST att tillkännage USD som officiellt guldbackad.

Världen kommer snart att följa efter när IMF inför ett globalt monetärt guldstandardsystem.

Efter dessa händelser kommer en global version av NESARA (GESARA) att utfärdas i F.N.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...