“På väg upp” – GCR/RV Intel SITREP – söndag 17 september 2017

 

“På väg upp” – GCR/RV Intel SITREP – söndag 17 september 2017

 

Det finns flera västerländska källor som påstår att RV:n händer vilken sekund som helst. Endast några säger senare i veckan.

Men den som vi litar på från öst säger inte senare än den 23: e, som är mindre än en vecka bort.

Kanske är detta sant med tanke på att 24/9-30/9 är den sista veckan i USA 2017.

Så om våra privata inlösningar skulle äga rum den veckan och det logiskt kunde vara en allmän RV måndagen den 1 oktober, så skulle det vara strukturellt meningsfullt när det gäller timing.

Vi får se.

Kommer RV:n att annonseras i FN i veckan?

Kanske inte med de exakta orden, men något kommer att tillkännages eftersom det gäller stora globala finansiella reformer – det vet vi.

Trump som drog sig ur Parisavtalet blev en hävstångseffekt som användes av Israel. Den nya amerikanska presidenten kommer att föra tillbaka Republiken till det avtalet, ​​GESARA-fördraget, undertecknat av 209 länder.

Nästa president kommer också att upphäva DACA, eftersom detta också var ett israeliskt hävstångsverktyg.

Slutet på transgenderpolitiken i USA: s militär kommer inte att upphävas, inte heller flera svåra invandrarfrågor, förutom den tanklösa Trump-gränsväggen.

GESARA kräver att alla antingen beviljas medborgarskap i det land de lever eller skickas tillbaka till deras födelseort för få det nya globala understödet som startar, som vi förstår, den 1 januari 2018.

Som du kommer att märka finns det inga krig mellan nationer under världsfredsdagen den 21 september 2017. En liten obetydlig sak som att uppnå fred på jorden borde alltid noteras.

Fantastiskt hur få amerikaner ens lägger märke till det. För upptagna med sina telefoner och med att spela fantasifotboll antar jag.

När det gäller IMF: s Särskilda Dragningsrättskorg (SDR) kommer alla valutor i världen i slutändan att inkluderas – som alltid var planen, även när den först var uttänkt.

Netto SDR-genomsnittet var tänkt att vara det globala reservvalutaindexet uppbackat med hårda tillgångar, så mänskligheten återvänder till den sunt förnuftsfinansiella principen, inte återuppfinner den.

Därför är det tekniskt ingen omvärdering av valutor, det är ett återställande av sanningen när det gäller varje nations hårda tillgångsvärde (över och under marken) och därför ser det ut som en plötslig kursomvärdering.

Den stora fiatvalutalögnen håller bara på att försvinna. Det är allt.

I framtiden måste alla nationer stiga eller falla i värde precis som deras valutor … som Ett till Ett oavsett storlek eller befolkningstäthet.

Den israeliska Shekel som ingår i SDR-korgen för första gången är ett enormt avtal. Det betyder att den israeliska statsstatusen inte kommer att elimineras, men slutliga överlämningsvillkor uppnåddes i Mellanöstern och de palestinska territorierna kommer att återlämnas till gränserna före 1967, vilket gör att FN: s säkerhetsråd kommer att erkänna dess internationella suveränitet.

Inget mindre än historiskt fantastiskt. Igen, så få i väst rycker ens på axlarna för sådana monumentala globala händelser.

När det gäller ZIM, förefaller kursen $ 3.32 USN hög, men det är i själva verket en bråkdel av vad ZIM verkligen är värd.

När vi löser in kommer troligen ZIM att vara $ 3,62 USN.

Den här kursen är 1/100-del av dess slutliga FOREX-värde på $ 362,00 USN vilket är 1/100-del av dess slutliga suveräna centralbanksvärde, vilket är $ 362 000 USN.

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=ZWD

ZIM är inte bara rockstjärnan under RV:n – den är referensvalutan där alla andra valutor världen över både mäts och säkras för att bättre bestämma sitt eget värde.

Slutsatsen här är att Zim (ZWD) bokstavligen kommer att stiga från botten till toppen, samtidigt som toppen (USD) försvinner till glömska och blir en ny undermatare för en värderad valuta som heter USN.

Zimbabwe är verkligen ”På väg upp” som George Jefferson skulle säga på The Jefferson´s. Och Amerika faller tillbaka till vad det verkligen är … endast en suverän nation i en familj av 209.

Jag är mycket glad för Afrika, människor av all färg, kvinnor och särskilt den missbrukade svarta folkgruppen världen över. De kommer mest att dra nytta av denna händelse.

Genom Guds nåd är det er era för att lysa som mänsklighetens nya ledare!

Som den vita, manliga anglosaxiska eran av konsumentfrosseri, kommer konstant krig och onödigt förtryck till ett skrikande slut, eftersom de måste stödja, tjäna och fixa alla andras problem som deras ras ensamt har orsakat. Sobeit.

Gud är med oss

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st.germain.se

Du gillar kanske också...