Fader Gud via Sion, 12 mars, 2018

Fader Gud

via Sion

12 mars, 2018

”Smit ut ur buren, ta er bort från falskheterna!”

Vilken är den lärdom eller lära som jag ska få ta emot och lära mig?

Så länge som du fortsätter känna dig som ett offer för människor, så kommer du att återigen spela upp detta enligt Attraktionslagen. Du måste förändra din vibrationsnivå och bemäktiga dig själv utan egot, vara medveten om att du kan ha tillit till dig själv. Men du har sällan tillit till dig själv.

Normalt när något händer dig så samlar du kraft för att möta dessa saker och sedan återgår du till din offer-roll, där du ger ditt allt och ingenting får tillbaka, där du tjänar men inte blir tjänad, där du stöttar och tar hand om andra, men inte får detsamma tillbaka.

Varför?

Varför, frågar du desperat dig själv och brister ut i tårar. Är det inte det att du fortfarande befinner dig styrd av din gamla inplanterade roll som du tror är det sätt på vilket du är och att du inte förmår förändra dig, det som vi har sett inom dig under alla dessa år. Och javisst, du har en inplanterad roll. Något som inte är ditt, som inte hör till din natur, som inte definierar dig.

Ni Är Mina Barn.

Man har försökt stänga av er med en lögn som i barndomen har inplanterats i ert sinne och med vilken ni under hela livet har kämpat, utan att förstå vad ni har kämpat emot, för tankar kan inte ses, de kan bara kännas och de finns med er varje dag. Men den goda nyheten, mina barn, är att de bara är det; Inplanterade tankar som kan ändras i exakt det ögonblick som ni så önskar.

Hur förändrar jag en inplanterad tanke?

Föreställ er ett ångfartyg med såna där stora hjul som paddlar vattnet med en rytm, med vilken fartygets ångpanna matas och ångan stiger för att driva fram fartyget. Det är ert sinne som på nytt skapar samma framdrivande procedur. Men fartyget har ett roder, ett litet roder som kontrollerar hela fartyget. Fastän det var Titanic, så kontrolleras fartyget av det lilla rodret som representerar er fria vilja.

Och vad innebär det?

Att ni har makten att avgöra vartåt ni ska gå. Ständigt och i varje stund har ni den fria viljan att kunna ta beslut.

Avgör ifall ni vill acceptera något eller inte i ert liv och ändra kurs på ert fartyg, som heter livet, antingen en ändrad kurs genom att ta nya medvetna beslut om att det som ni vill för er själva är för det högsta goda och därmed för allas högsta goda, eller gör helt halt och gör en 360 graders vändning och lämna den gamla kursen bakom er och spåra upp en ny färdväg dit ni vill ta er.

Inse att du inte sitter fången i någon bur, du är fri att gå för att njuta av ditt liv varthelst du önskar där du:

Väljer att leva

Väljer att arbeta, där du

Väljer att få vänner, där du

Väljer att drömma, där du

Väljer vilken upplevelse du önskar leva ut

Du, du och ingen annan än du har makten att säga: NOG!

Inget mer levande efter det inplanterade mönstret

Från din Far

Från din Mor

Från ditt Samhälle

Från ditt Arbete

Från din Regering

Från ditt Land

Från din Värld!

NOG, ALDRIG MER!

Vi har också fått nog av att se dig få lida i en illusorisk bur, i en mental bur dit du går in och på egen hand stänger dörren efter dig och slänger bort nyckeln. Strax efteråt skriker du för att få dörren att öppnas, för du står inte längre ut och du slänger dig mot gallret, skakar det och gråter, du skriker, frågar varför, varför lever du på det här sättet – men du förstår inte; jag upprepar att du inte förstår att du alltid, i varje stund, har hand om nyckeln.

Och du säger: ”Men jag slängde den långt iväg, jag kan inte nå den, jag vet inte hur jag ska komma ut härifrån!”

Och jag säger:

Ingen dörr eller situation har makten att stänga sig själv, eftersom den finns där endast för att lära ut något till er, för att hjälpa er utvecklas och genom att ni inte har makten att själva stänga den, så kan ni aldrig bli fångna i någon situation, ifall ni inte bestämmer att inte komma ut av er egen fria vilja, eftersom den nyckel som öppnar alla dörrar är ni, mina älskade. Använd er av den makt som jag gav er, använd ert sinne, ändra kurs och befall dörren att öppna sig.

Dörren kommer alltid att lyda – den finns där för att hjälpa er att klara testet.

Er frihet är er och den är evig i enlighet med er födslorätt.

Ni kommer alltid att ha makten att avgöra vad ni vill bli, ha och göra.

Ni attraherar allting med ert sinne, var fria i er själva.

De ALLSMÄKTIGA Gudar som jag har skapat, har alla makten att förändra saker, situationer, platser, människor, objekt osv, till deras fördel. Vänligen lär er denna lärdom som lyder:

Använd er av den kraft som ni har i egenskap av mina barn och förändra allt som ni önskar, bara låt det flöda. Tro på det såsom ni tror på mig.

Betrakta inte världen med de ögon som man har inplanterat i er, se den genom de ögon som jag gav er. Gör detta nu, mina barn, gör det!

Ni har nog av lidande och gråtande för en overklighet som ni har skapat och inom vilken ert sinne håller er fångna och när ni förstår något nytt så vill det sabotera er.

Nej, mina barn, NEJ!

Jag har gett er makten att kontrollera ert sinne, släpp inte det för att göra vad det, med sina inplanterade lögner vill att ni ska göra och se.

Förena ert sinne med den mest storslagna sanningen, tala om för det vilka ni verkligen är. Ni är mina barn och jag älskar er.

Res er upp!

Vakna upp!

Jag kallar på er

Nog av lidande!

Det är dags att leva livet

Det är dags att gå ut i världen

Jag, er Fader kallar på er nu!

Kom ut och manifestera all den makt som jag har gett er.

Jag älskar er, mina älskade.

Er Fader

 

Message channeled by Sion – Victory to the Light!!!

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

You may also like...