Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 15 februari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 15 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 15 februari 2018

Kabalen försökte utnyttja CERN för att öppna upp en portal idag.

Denna portal skulle användas som en ingång för Dark Fleet-krafter utanför vårt solsystem för att komma in i jorden och förstärka Kabalen.

Detta försök avvärjdes av Vita Hattar hos CERN.

De Vita Hattarna kopplade av misstag maskinen till fel kontakt och blåste alla kretsar.

Det kommer inte att bli några offentliga rättegångar för Kabalen, vilket anges här:

http://dauntlessdialogue.com/alliance-insider-there-will-be-no-civilian-trials-for-the-illuminati/

RV väntas fortfarande börja denna månad för att föra in det nya finansiella systemet.

När det nya finansiella systemet är på plats, kommer alla valutor att bytas ut från fiat till guld/tillgångsbaserad valuta.

http://dauntlessdialogue.com/alliance-insider-were-going-to-see-a-new-gold-backed-currency-worldwide/

Välståndspaketen förbereds för leverans vid denna timme före RV.

Alla RV-medel kommer att skyddas under det nya finansiella systemet som är hostat i en kvantdator.

Denna kvantdator byggdes huvudsakligen av kinesiska ingenjörsteam i samarbete med andra Alliansmedlemmars teknikteam.

Bankirer kommer inte att kunna få tillgång till något av dessa medel utan tillstånd från Global Collateral Accounts Master.

RV-fonderna kommer att vara ofrysbara.

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...