Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 17 december 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 17 december 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 17 december 2017

13 Galaktiska rådgivare som övervakar RV-frisläppningen är för närvarande i D.C.

De flesta i Kongressen har nu blivit informerade om övergången efter att Galaktikerna anlänt. Se hur de agerar ”annorlunda” i kommande mediaintervjuer denna vecka.

Flera medlemmar av Kongressen kommer att avgå på grund av sexuella trakasserier/övergrepp. De som vägrar kommer att åtalas.

USN stöder för närvarande USD digitalt, det är bara inte officiellt tillkännagivet ännu.

Meddelandet om USN kommer efter RV (eventuellt den 20-23 juli).

Inväxlingar i landet kommer att göras i USN.

Inväxlingar utomlands kommer att göras i guld-backad yuan eller landets lokala valuta (om redan tillgångs-/guld-backad digitalt, som i USD/USN scenariot).

Om denna information är korrekt kan RV börja när som helst denna vecka innan USN annonseras.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...