”Välkommen”, GCR/RV Op-Ed, 1 juli, 2017 9:00 AM EDT

”Välkommen”

GCR/RV Op-Ed

1 juli, 2017

9:00 AM EDT

Just nu befinner sig osynliga civilklädda militärer ur specialstyrkor på gator, vägar, broar, avfartsvägar och motorvägar såväl som att de ledsagar ZIM-inlösare till och från platser för inlösen.

Ändå säger Pentagon: ”Vaddå GCR/RV?”

Enbart i Nordamerika, surrar för tillfället 25,000 osynliga inlösenscentraler med hundratusentals utbildade personer som hör till inlösenspersonalen.

Ändå säger bankerna: ”Vilken GCR/RV?”

Man har kommit överens om en osynlig guldstandard inom organisationen för Paris-Avtalet för Klimatförändringar år 2015, som inkluderar 197 länder, vilka fritt placerade sina nationers valutor och framtida ekonomi i det nya kinesiska finansiella systemet.

Ändå säger varenda politiker: ”Vilken GCR/RV?”

Osynliga arméer av förmögenhetsförvaltare, advokater för stiftelser och fastigheter, psykologer som konsulteras av personer som fått plötsliga rikedomar, familjerådgivare och skatteplanerare för privata bankärenden inväntar det andra ledets inbokade tider efter RV, för att kunna hjälpa ett oförutsägbart inflöde av rikedom till den mänskliga upplevelsen.

Men alla de suveräna familjerna säger: ”Vaddå GCR/RV?”

Begå inga misstag, men denna episka resa som vi alla har engagerat oss i, kan ha tagit sin början som ett fysiskt sökande till att uppnå ekonomiskt oberoende … men idag avslutas den som en andlig test av tron på att följa vad våra hjärtan känner vs. vad våra ögon kan se.

Och på vilken nivå av förberedelser ni lägger er, innan RV släpps ikväll, kommer att manifestera sig exakt som er belöning. JAG ÄR övertygad om detta så det behövs ingen stress. Bara låt det ske.

De som har valt att inte tro på detta har misslyckats med att förbereda sig, sålunda kommer deras skörd att bli mindre av allt. Så är det.

Jag ser fram emot att få höra en riktig människa säga ”Välkommen” i den hårt bevakade växlingscentralen för enbart ZIM.

För att det har en kollektiv innebörd, har vi varit framgångsrika i vår uppskattning av människans finansiella möjlighet och Herrens andliga test.

Jag kommer alltid att minnas precis hur smal denna port var, för att få leva i Himlen på Jorden. För när Kristus-banken återöppnas, kommer endast de mest rättfärdiga och strängt lojala inför Guds Vilja att göra suveräna inväxlingar.

Så njut av era välsignelser denna sommar i Zim-landet, för när hösten nalkas, anhopar sig våra bördor av att få distribuera sådana astronomiska gåvor – och de tar aldrig slut under vår livstid, såväl som under de kommande generationerna inom vår familj.

Jag lämnar er med bibelstycket nedan, som fick mig att ta mig igenom denna 12-åriga odyssé av mitt eget osynliga gatlopp gällande GCR/RV/Suverän Förmögenhet/Privata Bankaffärer.

 

Filipperbrevet 4:6-8

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

 

Till sist, bröder och systrar, vad som än kan vara sant, vad som än kan vara ädelt, vad som än är rätt, vad som än är rent, vad som än kan vara härligt, vad som än är beundransvärt – om någonting är utmärkt eller berömvärt – tänk på dessa saker.

Gud är med oss.

 

“Welcome” – GCR/RV Op-Ed – Saturday – July 1, 2017

 

 

 

Du gillar kanske också...