Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 december 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 december 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 19 december 2017

Flera kabalförsök till falska flagghändelser har omintetgjorts av Alliansen denna månad.

Utomjordiska avslöjanden har nu börjat. Förvänta er mer information snart.

RV förutspås för närvarande börja mellan den 20: e – 23: e tillsammans med annonseringen av USN dagen efter.

Allt är fastställt och klart, eftersom Alliansen fortsätter att aktivt motverka kabalplaner att fördröja frisläppandet.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...