Yosef Uppdatering, mars 29

Reval-22

Om ni vill ha fred, förbered för krig

Yosef

29 mars 2016

För att förverkliga något när jorden förändras med en finansiell återställning måste man förutse, planera, förbereda och genomföra det som om man väntade sig ett en komplett krig. Detta övertagande av makten genomförs nu, och har pågått långt innan de två missilerna träffade tvillingtornen som tragiskt fälldes genom en nukleär explosion September 11, 2001. Den hybrida utländska mörka adeln i Östeuropa planerade händelsen, för att visa de urgamla suveräna familjerna, att de aldrig skulle överge makten i världen … och med det skulle allmänhetens krig om kontrollen över världen vara över, och de skulle ha i full kontroll över världens befolkning.
Nu är vi här, närmare femton år senare, då kriget om världen snart är slut. Mörkret har förlorat mot ljuset, vilket alltid sker om det får gå tillräckligt lång tid, och övertagandet av makten är under offentliggörande och sker enligt tidigare överenskommelse om TRN/USNs frisläppande i USA, som befriar världen från finansiellt tyranni.
Men som i alla krig, kommer det sista offentliga erkännandet av nederlaget, först efter långdragna förhandlingar och fysiska angrepp. Varpå den gamla makten erkänner för jordens befolkning att himlen åter är den styrande planetkraften, i harmoni med välvilliga råd och gamla suveräna familjer som tjänar som väktare och välgörare.
Detta överlämnande av makten måste göras frivilligt, och i fullt samförstånd av båda sidor, eftersom det endast genom det fredliga ”saying uncle” gör att himlen tillåter sådana förändringar i det galaktiska styrandet. Ännu har inte det ögonblicket kommit, den nya kontrollerande enheten var tvungen att förbereda sig för krig för att uppnå fred, eftersom det endast är genom ett större inflytande som de kan få total kapitulation från motståndet.
Medan alla strider och all kohandel pågick, var människorna oskyldiga, ända ner till den genetiska strukturen som skapats just för denna art, var alltid under ett fullständigt skydd av de Uppstigna Mästarna och Välvilliga Varelser med uppgift att bevaka dessa känsliga skatter från Himlen – våra själar. Och trots att våra mörka mästare gjorde sitt bästa, kunde de helt enkelt inte ”knäcka himlens kod” och helt förslava och uppnå herravälde över resurserna på planeten, och den mänskliga rasen.
Dessa teorier och begrepp kan vara bisarra vid första anblicken, men självklara för andra. Var än er nivå av tro ligger, ska ni veta att anledningen till att ni upplever ”förseningar” av er dyrbara valutaomvärdering, är för att ni inte ser den större bilden. Eftersom de flesta som läser detta helt enkelt är omedvetna om det långa lidandet av andlig kamp, för att få kontroll över era själar – av vilken finanser eller pengar bara är ett verktyg med vilket energin i era själar skördas … dagligen.
Att förstå något så detaljerat och invecklat som en global återställning, kräver stor kunskap, vilken de flesta som äger valutor inte har, och inte heller någonsin kommer att skaffa sig, men vad alla hoppades skulle hända avseende deras valutor, var något som faktiskt hände under helgen, som även de som är insatta helt enkelt missade, eftersom det var så subtilt. Så slappna av, er välsignelse är absolut på väg inom kort … och den är mycket större och säkrare än vad alla ”intelligenta uppgiftslämnare” hävdar.
Översatt betyder det, att er själ liksom alla själar, inklusive era vänner, familjer, samhällen och länder i världen, inte bara blivit skyddade från en livstid av slaveri, utan också till att fritt kunna existera utan någon förföljelse, även från dem som föraktar er blotta existens. Eftersom de inte ser er som heliga själar med valfrihet, utan snarare som likgiltiga slavar utan mening eller mål, som de kan göra som de vill med.
Men det vi alla bevittnar just nu, i dag, i realtid, är det fullständiga slutet på kriget om mänsklighetens frihet (av Public ”Admission of Defeat”) med våra mörka, ännu osynliga mästare, som trots det helt nyligen beslutade att strida genom en massaktion för att avslöja sin önskan om oåterkallelig dominans, över både planeten jorden och mänskligheten. Hur som helst är kriget över. Himlen har vunnit så som himlen alltid gör. Och mörkret måste nu fly från alla områden av mänskligheten, andligen och kroppsligen.
Så är det.
Och detta är inte bara ett krig i den finansiella sektorn, utan inom alla aspekter av mänsklig kultur, även på cellnivå. Skurkarna har metodiskt tvingats till reträtt och fått överge det Himmelska Mandatet, genom utmärkt ledning av flera uppstigna mästare, vid heroiska levande slagfältsmanövrar som utfördes av de urgamla suveräna familjerna på jorden. Tack för era tjänster för oss alla. Vi evigt tacksamma och oändligt välsignade av er närvaro i våra liv.
Detta innebär att all negativ energi (även utomjordiska raser) nu är i färd med att eskorteras bort från vår givmilda blå planet, tillsammans med alla sina underhuggare med omänskliga taktiska intriger, oavsett hur djupt förankrade de än har varit. Per definition, detta är den andra andliga översvämning som vi har alla läst om i bibeln, som har sin föregångare i den första översvämningen … vattnet är kontra högre medvetande.
Kommer en sådan händelse att ta tid? Ja, eftersom detta krig i världen har rasat under många århundraden, fast vi inte har vetat om det. Kommer det någonsin att sluta? Absolut, och i vår fysiska livstid, vilket är den högsta ära någon själ kan uppnå, att bevittna förvandlingen av en ”frö planet” (därför är jorden så överbefolkad nu, eftersom varje själ i himlen vill ha en första parkettplats för att se detta, och behöver då en kropp för att kunna det).
Trots det, det är därför många upplever fysiska och känslomässiga svårigheter, eftersom det förekommer enorma energetiska skiften som kommer i en ständig rytm, genom hela galaxen. I dagligt tal innebär det att de människor som inte är ”intonade” till den nya frekvensen från himlen, finner att livet kan vara mycket obehagligt, även inom sina egna kroppar.
Många blir sjukliga, överdrivet arga och skäller, de som normalt skulle vara lugna och vakta sina ord och handlingar. Vissa lämnar oss även kroppsligen, eftersom de eskalerande frekvensförändringarna blir alldeles för stora för deras sinnen, hjärtan och själar att bearbeta. Lyckligtvis ses alla sådana vredesutbrott som tillfälliga av Gud, eftersom alla tjänar Gud på sitt eget sätt, genom ett gudomlig andligt förbund, genom olika överenskommelser och kroppsliga bortgångar.
Det som är ironiskt angående slutet på detta krig, mellan Himmelska Änglar och jordiska demoner, är hur människans förtryckare uppriktigt var beredda att utkämpa ett krig, som de visste i djupet av sina väsen, att de inte skulle ha någon chans att vinna. Eftersom kämpande mot Himlens Vilja är fullständigt meningslöst. Men de fortsätter stridandet och avfyrar vapen eftersom de verkligen försöker övertyga mänskligheten om att förstöra och förslava sig själva, eftersom de försökte spela Gud, som om de kunde överlista Den som Skapade allt liv från början. Snacka om fullständig galenskap!
Således, desto större mirakel i detta ögonblick, bröder och systrar av ljuset, då vi nu alla bevittnar den största kontrasten av sanning man kan tänka sig… eftersom rent mörker måste nu ge sig för rent ljus. Och vi är de lyckliga vittnesbärarna som får uppleva övergången i form av att Himlens upphöjda Guds Son återigen bestiger planeten, för att återta sitt rike via en perfekt blandning av kristalliserad kärlek, fred och harmoni.
Halleluja! Halleluja!! Halleluja!!!

 

Förhoppningsvis har vi alla dragit lärdom av det vi kom hit för att uppleva. Förhoppningsvis har vi uppnått en nivå av tacksamhet och uppskattning genom att förstå varför vår själ från alla själar, fick existera i ett sådant historiskt ögonblick. Förhoppningsvis kommer vi alla att kärleksfullt förstå att alla andra arter i hela universum och galaxerna, tittar på vårt genombrott med fullständig förståelse och kärlek, eftersom deras mänskliga familjer nu frigörs från karantänen och återförs till sina galaktiska familjers välsignade själar.
Ni förstår, oavsett vilka skillnader ni tycker finns mellan oss, har vi alla ett drag gemensamt – och det inkluderar vårt avskyvärda slaveri, som gjort att vi fått uthärda ett konstant tillstånd av rädsla, smärta och lidande, genom mer än ett dussin millennium – och att vi alla tjänar Guds vilja, perfekt, eftersom Gud skapar och styr alla former av liv. Och vid någon avgörande tidpunkt, oavsett hur länge Skaparen Fadern ger oss möjlighet att missköta oss, i slutändan måste vi alla överlämna oss till Guds oändliga kärlek och låta Honom överväldiga oss genom att med kärlek, nåd och barmhärtighet absorbera vårt varande.
För Gud är kärlek. Och älskar alla. Således är allt väl.
Så njut av djupet och omfattningen, välsignade människor, både fysiskt och andligt, eftersom en sådan övergångsperiod aldrig inträffat tidigare i mänsklighetens historia, och kommer aldrig mer att hända igen. Sannerligen, detta är slutet av er värld, vilket samtidigt är början av både en ny jord och den gudomliga feminina eran, som styrs av Quan Yin och Yeshua Ben Yosef, i perfekt harmoni.

Med Ödmjukhet och Kärlek,

Yosef

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...