Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 februari 2018

Per Staffan19 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 19 februari 2018

Alliansens Spökoperatörer avslöjade ritningar för prototypvapen i Kabalens MIC D.U.M.B., beläget nära Sawtooth Range innan det förstördes.

Bifogade till ritningarna var dokument som avslöjar planer för ett visst prototypvapen som byggdes på en dold underjordisk utpost under Gannett Peak, Wyoming.

Detta speciella prototypvapen är en lågfrekvent repeater (signalförlängare) med lång räckvidd som förstärker och omdestinerar standard HAARP-signaler.

Detta var ett stort problem för Alliansen på grund av att Gannett Peak ligger nära Yellowstone Caldera.

Alliansen har lokaliserat denna utpost och utplacerat Spökoperativ Team för att neutralisera och förstöra den 12:39 EST idag.

D.U.M.B. vid Sawtooth Range var den sista ”kända” Kabal-MIC D.U.M.B. som byggdes

Kabal-MIC dolda underjordiska utposter kan fortfarande finnas kvar.

Obs! Dessa dolda underjordiska utposter klassificeras inte som D.U.M.Bs.

Alla hot måste neutraliseras innan man tar in det nya finansiella systemet (RV/GCR) och börjar övergångshändelsen till Nova Earth.

Alliansen tävlar mot klockan då fönstret för möjligheten att börja övergångshändelsen denna månad stänger snabbt.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...