Saul via John Smallman, 16 februari, 2018

Saul genom John Smallman, 16 februari 2018

Det ni söker äger ni redan!

Här i de andliga rikena iakttar vi mänsklighetens pågående utveckling mot uppvaknande med glädje. Ni gör häpnadsväckande framsteg och fortsätter framåt mycket snabbt samtidigt som allt som varit begravt och bortglömt kommer upp till det kollektiva medvetandet där det bemöts och frisläpps. Många ljusarbetare och vägvisare arbetar hårt och ytterst effektivt för att genom era moderna kommunikationsnätverk komma i kontakt med dem som börjar bli medvetna om sin andliga natur.  För de flesta av dem är detta mycket förvirrande eftersom de levt sina liv som människor – tagit hand om sina nära och kära, fått ihop pengar att leva av och hanterat vardagliga saker som människor måste hantera – samtidigt som de i grund och botten förblivit helt omedvetna om att livet handlar om så mycket mer än att bara vara människa.

Nu kräver de här inre andliga ansatserna uppmärksamhet och de flesta har ingen aning om vem de ska vända sig till för att prata om dessa oväntade och märkliga känslor. Trots att många under de senaste femtio eller sextio åren har kanaliserat och spridit upplyftande andliga budskap, skrivit andligt upplyftande böcker och erbjudit workshops och föreläsningar har den stora majoriteten av mänskligheten förblivit ovetande om vilka resurser som finns tillgängliga för dem. De har helt enkelt inte varit intresserade av sådana till synes esoteriska ämnen. Att leva ett jordiskt liv som människa har krävt all deras energi. Den eventuella energi de haft kvar vid dagens slut har de ägnat åt att däcka framför teven och titta på sport eller film.

För dessa omedvetna individer är de här nya ansatserna mycket förvirrande, ibland till och med oroväckande. De undrar om de håller på att få ett nervöst sammanbrott eller bli galna, och det finns ingen i deras krets av vänner och bekanta som de känner att de kan ta upp ämnet med, än mindre diskutera det på riktigt.

De av er som läser eller lyssnar till det här budskapet, och till liknande budskap från andra källor, är redan väl etablerade på er väg till uppvaknande, även om ni själva känner er ganska vilse och förvirrade emellanåt. Och nu måste ni gå ut och PRATA om vad som pågår med vilka ni än kommer i kontakt med. Det är ert uppdrag, det var därför ni inkarnerade, och det är därför ni är bland de första som inser att livet inte bara handlar om de fysiska aspekterna av att vara människa, utan att det verkligen är mycket, mycket mera än bara det!

Som ni känner till från det ni läst och från ert eget inre arbete är livet en magnifik gudomlig gåva, och upplevelsen att vara människa i den fysiska världen är bara en ytterst liten del av vad livet verkligen handlar om. Ni och varje medveten varelse som någonsin skapats är gudomliga varelser, delar av Gud som tillfälligt tycks separerade från Honom. När ni är helt medvetna, fullt vakna i Hans närvaro, befinner ni er i den eviga, yttersta glädje. Som människor har ni gömt er från detta naturliga tillstånd, genom beslutet att bli en människa i fysisk form.

Som människor är ni ytterst väl medvetna om hur bräcklig er mänskliga skepnad är och hur enkelt den kan skadas eller förstöras. Genom att vara vad den är begränsar den er oerhört och ni är förståndigt nog vana att ta hand om den på bästa sätt. Att anta mänsklig form och inkarnera på Jorden är ett mycket modigt åtagande på grund av de begränsningar det påtvingar er. Ni är ständigt och för evigt nära Guds Närhet, er heliga Källa, fältet av Kärlek där allt som existerar lever i evig glädje. Men er mänskliga form skulle inte uthärda energin i det tillståndet, den skulle omedelbart lösas upp om den utsattes för det.

Lyckosamt nog är det en tillfällig lek att vara människa, något ni valde att delta i, medan ert sanna jag alltid stannar kvar i den gudomliga Närvaron. Inte ens för det kortaste av ögonblick är ni skilda från Källan, Kärleken, eftersom ni skulle upphöra att existera utan den ständiga och eviga kontakten, och det kan aldrig hända! Ni är alla Guds älskade barn och det är Hans eviga och oföränderliga vilja att ni för alltid ska leva i evig glädje i Hans närhet. Det är där ni befinner er just nu, och det är där ni alltid befinner er. Erfarenheten av att vara människa är, trots att den verkar fullkomligt verklig medan ni genomgår den, endast ett kortvarigt tillstånd av glömska eller minnesförlust när ni upplever känslan av att vara ensamma, övergivna och oälskade.

Men ni är kärlek, och målet med den fysiska världens lek är att upptäcka den gudomliga och eviga sanningen inom er själva. Till och med som människor är ni kärlek, inget mer och inget mindre, och kärleken är utan gränser ENORM! Ni kommer att upptäcka den sanningen genom att gå in i er själva och lämna alla jordiska och fysiska distraktioner som upplevs så lockande och som tycks fånga er i den form ni har. Inom er, där er inre helgedom eller heliga altare finns, där bor Kärleken. Den ändrar sig inte och den ger sig aldrig av. Den finns alltid där för er och den erbjuder sin gudomliga omfamning om ni bara öppnar era hjärtan, välkomnar den och släpper in den.

Sättet att upptäcka den är genom er dagliga bön, meditation eller stund av stillhet. Först kommer ni bara att finna tystnad, frid och stillhet. Därefter kommer ett varmt kärleksfullt ljus att omsluta er. Det är en mycket kraftfullare, mera gripande och upplyftande känsla än något ni som människor upplevt från någon annan relation. Det är just detta ni saknar som människor och som många tillbringar hela livet åt att försöka finna utanför sig själva. För att finna det måste ni gå inåt.

Gå inåt, slappna av och släpp iväg alla tankar, alla måsten, att-göra-listor och varje annan ovidkommande distraktion som kan dyka upp. Var tålmodig och vänta lugnt medan ditt sinne börjar stänga ner sitt högljudda pladder, eller åtminstone dämpa det till en nivå där det inte längre stör. Stanna sedan där! Försök inte att interagera med den här underbara känslan som kommer fram, vila bara i den i stället. Tillåt den att bli Ett med dig. Detta är ditt sanna väsen, bara kärlek – inget dömande, inget skuldbeläggande, ingen bitterhet, brist eller hat kan störa eller komma in hit – detta är ditt väsens heliga och eviga centrum. Platsen du sökt utanför dig själv med hjälp av andra såsom lärare, vägledare, mentorer eller i nära relationer.

De här andra människorna är endast vägvisare som kan bistå med värme och råd som känns upplyftande, men det är inte på långa vägar tillräckligt. Deras uppgift är att hjälpa er inse att de inte kan ge er vad ni – kanske omedvetet – söker, och att det ni söker är något ni redan äger.

Vissa av er anar redan det här, och för er har det blivit viktigt att aldrig hoppa över den dagliga stunden när ni går inom er själva, eftersom det ger er kraft och energi till er vardag. Som människor är ni både yta och inre väsen, och ytans distraktioner och lockelser drar er ofta bort från er medvetenhet om ert inre väsen, er oförstörbara kontakt med Källan. Detta är orsaken till att dagliga besök inom er själva är helt avgörande för ert välbefinnande. Om ni inte praktiserar dem dagligen blir det mycket svårt att utföra uppdraget ni inkarnerade för, nämligen att hjälpa andra i deras uppvaknande genom att enbart vara kärleksfulla vad som än händer i er vardag och därmed visa upp Kärlek i handling.

Att visa upp Kärlek i handling är allt ni behöver göra, och det är i sanning ett stort åtagande, något ni mycket väl visste när ni gick med på att inkarnera vid den har tidpunkten av mänsklighetens uppvaknande. Och ni är naturligtvis fullt kapabla att göra det, för annars hade ni inte inkarnerat. Och glöm inte att ni har oändligt med hjälp hela tiden från era underbara stödjande team i andevärlden.

Tveka aldrig att kalla på oss, vi är ständigt tillgängliga för att genast svara, när som helst. Vi finns här för er, det är vårt uppdrag, så försök inte göra det ni ska ensamma. Ni är aldrig ensamma, och därför är det meningslöst, närapå galenskap och högst onödigt att ignorera ert stödjande team och försöka vara självtillräckliga. Såsom det blivit er sagt om och om igen: ”Det finns bara en Enda”, och den Enda är Allt.

En liknelse: era kroppar består av många organ, och dessa består av många celler, som består av otaliga molekyler som alla arbetar tillsammans. Och likväl har ni som enskilda människor en benägenhet att glömma detta och inbilla er att ni är ensamma. Inget kunde vara mera fjärran från sanningen.

Kalla på oss för att få hjälp, vägledning, råd, när som helst, och lyssna sedan! Ni har alla stora svårigheter att lyssna eftersom ni inte har tålamodet att vänta på svaret som ges. I stället brukar ni ställa en fråga som ni sedan genast besvarar själva – egoprat!

Vi – era vägledare, änglar, helgon, mystiker, visa män och kära – i andevärlden är här för er hela tiden. Vi är aldrig borta för att hjälpa andra som ropat på oss! Kalla på oss, och vi svarar omedelbart. Så ge er själva ett ögonblick eller två till att höra vårt svar.

Med så oerhört mycket kärlek, Saul

Du gillar kanske också...