Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 21 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 21 februari 2018

Per Staffan 22 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 21 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 21 februari 2018

Alla HAARP-repeaters i Wyoming blev framgångsrikt förstörda.

Kabalens försök att sätta igång Yellowstone Caldera omintetgjordes.

Flera mörka energifältgivare förstördes också i processen nära och runt Yellowstone National Park.

Alliansens Spökteam fick ytterligare dokument från en av de dolda underjordiska Kabal utposterna innan de alla förstördes.

Dessa dokument avslöjade platsen för en annan utpost under Torc Mountain, Irland.

I dokumenten ingår också byggplaner för ytterligare en portal på denna utpost.

Alliansen har skickat spökteam till platsen i Irland.

Den vilda gåsjakten fortsätter.

Det finansiella systemets kollaps är fortfarande nära förestående.

Oavsett om Kabalen har neutraliserats helt eller delvis så kommer Alliansen att släppa ut RVn om det finansiella systemet håller på att kollapsa.

Fingret är på avtryckaren för RV-frisläppningen. Klart att ersätta det gamla finansiella systemet med det nya kvantsystemet på ett ögonblick.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...