Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 26 november 2017

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 26 november 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 26 november 2017

– FRISLÄPPNINGSPROTOKOLLEN SLÄPPTES IGEN MEN UTAN RESULTAT.

– VARJE GÅNG ETT FRISLÄPPNINGSPROTOKOLL SLÄPPS, SAMMANKALLAS ETT MÖTE OCH PROTOKOLLET STOPPAS


– DESSA MÖTEN HÅLLS MELLAN APTB / NPTB TJÄNSTEMÄN OCH VÄRLDSLEDARE VIA KONFERENSSAMTAL.

– VARJE GÅNG ETT MÖTE AVHÅLLS, FÖRHANDLAR NÅGON EN ÄNDRING ELLER LÄGGER ETT ANBUD PÅ BORDET


– NÅGRA SAMTYCKER TILL ATT FRISLÄPPA RVn FÖRE REPUBLIKEN (FÖRE ÅTALEN), ANDRA EFTER REPUBLIKEN, NÅGRA FÖRE GESARA OCH NÅGRA EFTER GESARA.

– DESSA FÖRHANDLINGAR ÄGER RUM DAG-FÖR-DAG, OCH FÖRDRÖJER SÅLUNDA PROCESSEN.

– APTB/NPTB-TJÄNSTEMÄN; OCH FÖRETRÄDARE FÖR 206 SUVERÄNA NATIONER MÖTS OCH FÖRHANDLAR VILLKOREN DAGLIGEN.

– DESSA MÖTEN ÄR IBLAND KAOTISKA OCH RÖRIGA PÅ GRUND AV DET HÖGA ANTALET TJÄNSTEMÄN/REPRESENTANTER OCH DERAS KULTURELLA SKILLNADER


– KONSENSUS FÖR GESARA VAR FRAMGÅNGSRIKT ÖVERENSKOMMET UNDER PARISÖVERENSKOMMELSEN


– EMELLERTID, INGEN KONSENSUS FÖR RV FRISLÄPPNINGEN HAR ÄNNU UPPNÅTTS MELLAN ALLA 206 SUVERÄNA NATIONER.

– VI VÄNTAR ALLA PÅ DERAS SLUTLIGA KONSENSUS.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...