Saint Germain via James McConnell, 19:e november 2017

Saint Germain via James McConnell, 19:e november 2017

 

 

JAG ÄR St. Germain.

Och jag tar med den Violetta Flamman till er. Jag symboliserar den Violetta Flamman precis som ni gör, var och en av er. Vi för alla tillsammans in den; alla vi enade tar med ljuset, förmedlar enighet, åstadkommer förändringar och skiften, och allt detta med en medvetenhet som fortsätter framåt.

Och den här gången kommer jag med nyheter. Nyheter som kommer, som ni börjar se mer och mer, och dessa nyheter kommer att bli många fler. Dessa händelser, dessa förändringar, dessa skiften kommer att fortsätta ske, precis som de nu gör.

Ni har länge hört talas om massarresteringar. Ni har hört att skiften i medvetenheten kommer att uppstå, och föra fram dessa stora förändringar som kommer att kulminera i och med massarresteringarna. Detta måste ske. Det kan inte hållas tillbaka. Och de mörka krafterna har insett att det är över.

Som Ärkeängeln Mikael nyligen sa, har de som vänder sig mot ljuset fått många möjligheter. De har fått många chanser, men de har motsatt sig dem. Varje tillfälle som getts till dem har de förskjutit, eftersom de bara känner till en sak. De vet bara hur man hjälper sig själv. De är inte alls medvetna om att de bör hjälpa andra som ni, ljusarbetarna, ljuskrigarna, ljusspridarna och bärarna, ni är de som kommer att förstå mer och mer nu, om den här tanken och begreppet för att tjäna andra, för ni har alla varit med om det tidigare. Ni har alla gjort det förut.

Så det är dags för hela befolkningen att börja vakna mer och mer, och ni är de som har förankrat ljuset och delat med er av det. Och på grund av att ni tar in ljuset och håller det här, är ni de som tillåter denna process att fortsatta. Utan er skulle vi inte kunna göra mycket till förändring nu. På grund av er alla, kan vi göra de räder av förändringar som är nödvändiga i denna process.

Och förändringarna kommer väldigt snabbt. Ni börjar se mer av dem. Det kommer att ske många arresteringar. Många kommer att bli åtalade, många blir det just nu och fler kommer. Många fler kommer! Ni är fortfarande vid punkten då ni bara ser den lägre världen, eller som ni kanske säger, de nedre pinnarna på stegen, men ni kommer att börja se mer och mer av de med högre rang, de ni kallar eliten. De kommer att plockas bort, och mycket av det pågår nu.

Så allt ni behöver veta är att det sker precis som det ska, precis så som vi alla har sagt att det ska ske, och det är nödvändigt för er att tro på det, och det är nödvändigt att ni fortsätter att tro mer och mer på det. Tro på att ni kan göra skillnad. Tro på att ni kan ändra själva kroppens molekylära uppbyggnad närhelst ni behöver det, när det visar sig nödvändigt och att ni kan hjälpa till att förändra den molekylära strukturen hos andra, om behovet finns. Och när ni börjar förstå det, ja då är tron nödvändig. Intention är en sak men ni måste också ha tro. Tron på att kunna förändra ert DNA, att kunna förändra strukturen inom er och kunna åstadkomma skiften och förändringar inom er.

Allt detta är möjligt eftersom ni är kraften, ni är de som har den, ni har Gud Skaparen inom er, var och en av er. Källan av Allt finns inom var och en av er; var och en av oss. Och när ni mer och mer kommer underfund med det, kommer ni att finna er själva en dag: precis vid tröskeln till uppstigningen. Och det är dit ni är på väg. Det är det ni arbetar mot.

Så allt ni behöver veta eller allt ni behöver fortsätta göra, är att hålla på med de saker ni lär er. Bekymra er inte över om ni gör eller inte gör dem, om ni fullföljer eller inte fullföljer dem. Alla – och jag upprepar detta – alla som är i resonans med den här sortens ord, betydelsen av dem, kommer att röra sig igenom denna uppstigningsprocess. Det kan inte bli på annat sätt.

Så allt ni behöver göra är att fortsätta med de saker ni tränas att göra. Och ännu viktigare, det ni känt hela tiden, eftersom det finns inombords, inom var och en av oss, så att vi rör oss igenom denna process och fortsätter med uppstigningen. Och som ni har hört många gånger, så kan uppstigningen inte längre stoppas. De har försökt att hålla uppstigningen borta många gånger, på många olika sätt, men även de visste att det inte skulle vara möjligt. De bara försökte hålla den borta. De försökte ändra tidslinjerna, allt sådant, men i verkligheten motsätter de sig en kraft de inte ens själva kan förstå.

JAG ÄR St. Germain. Jag lämnar er nu med all min frid och kärlek, och den Violetta Flamman fortsätter att sammansmälta, skifta och förändra allt inom er, eftersom den rensar ut allt gammalt och tar fram det nya.

 

http://www.ancientawakenings.org

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...