Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 januari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 27 januari 2018

Det nya finansiella systemet aktiverades förra veckan.

Världsledare informerades om aktiveringen igår vid World Economic Forum i Davos.

Enligt rykten från källor begärde Trump att Alliansen håller RVn tills dess att hans State-of-the-Union deklaration har gjorts tisdagen den 30 januari.

Tisdag, Onsdag, Torsdag är de optimala bankdagarna för RVn som tidigare sagts.

Alla inlösencentraler och dess anställda är redo.

Vissa bankanställda över hela världen på specifika bankkontor har informerats och utbildats för att hantera RV-utbytena. Allt under NDA efter behov.

Möjlig frisläppning av 800-nummer efter tisdag.

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...