Meddelande från Änglarna Via Ann Albers, 27 januari 2018

Meddelande från Änglarna Via Ann Albers, 27 januari 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Ni skapar alltid! Verkligheten som ni upplever idag, är den ni skapade igår, kanske även förra året eller i tidigare liv. Verkligheten som ni upplever i morgon, eller kanske om en timme från nu är den ni skapar i just detta andetag.

Skapar ni det ni vill ha?

Andas in. Fokusera på en utmaning eller ett problem i era liv för en stund. När ni gör så, vet med er att ni omskapar den här utmaningen eller problemet för er själva i just denna stund. Ni bjuder in det för att stanna genom ert laddade fokus på detta.

Nu, låt oss ändra på detta. Fokusera i stället på hur det skulle kännas att uppleva en bättre verklighet. Fråga er själva ”Hur skulle det kännas att ha en bättre verklighet, här och nu?” . Verkligen tillåt er själva att känna det.

Hur skulle det kännas att ha så mycket pengar ni behöver, här och nu? Svara inte bara lättsinnigt. Känn den verkligheten. Föreställ er den. Fördjupa era sinnen och era känslor i den verkligheten tills ni känner avslappningen sprida sig i era kroppar.

Hur skulle det kännas att få omge er själva med kärleksfulla relationer i varje del av era liv och att kärleksfullt, med styrka vandra iväg ifrån de som inte är så? Föreställ er detta. Känn det. Känn kärleken i era liv med er just nu även om ni inte har en aning om någon sådan existerar. Gör detta tills ni känner det i era kroppar. Andas djupt medan ni gör det här.

Er upplevelseförmåga är en radiomottagare som väljer ut frekvenser och därmed de verkligheter som ni kallar in.

Era andetag är det som bär eller den spirituella energin.

Då ni andas och känner ställer ni in er själva på det liv ni önskar leva. Då ni tänker på något som upprör med stor känslomässig laddning, ställer ni in er på den upplevelsen.

Där processen blir lite klurig för de flesta av er är att ni tonar in er på det ni önskar med stor rädsla att inte få uppleva detta och genom att göra så tonar ni mer in på att ”inte ha” än ”att ha”.

Kära ni, vi älskar er så! Vi vill att ni ska omfamna det faktum att ni är kraftfulla skapare! Med varje andetag andas ni in anden. Med varje fokuserad känsla tonar ni in er på den verklighet ni önskar uppleva härnäst. Använd de här krafterna mer medvetet varje dag för det här är superkrafter som varenda en av er har välsignats med i er natur.

Talesättet att ni måste ”bli som ett barn för att få tillträda himlens kungadöme” är sant, för barn fokuserar sina drömmar och önskningar med stor kärlek. Genom att göra så upplever de en glädje som för länge sedan glömts bort av vuxna – som har lärt sig att tillåta gårdagens skapelser – det ni upplever idag – att diktera vad ni tror är möjligt i morgon!

Andas, dröm, känn….då kommer er morgondag att uppenbara sig med mirakel och nåd.

Gud bevare er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

Du gillar kanske också...