Sananda via Victoria Cochrane, 25 januari 2018

Sananda via Victoria Cochrane, 25 januari 2018

 

Kära Ni, det pågår en stor debatt i världen om moralen av samkönat äktenskap. Tanken att två personer från samma kön är kära och har sexuella relationer är avskyvärd för många och kristna religioner avvisar det direkt som en synd och en travesti av stora proportioner. Det är lätt att avvisa någonting i religionens namn, för att doktrinen säger att det är så … eller säger den det?

Problemet med alla religiösa doktriner är att de skrevs av människan och därefter gällde som Guds ord. Gud själv har projiceras på samma gång som en kärleksfull fader och som hämnande och krävande, och många av dessa skildringar har utformats för att övertala människor till ett visst trossystem i enlighet med den aktuella religionen.

Kärlek är kärlek: det är allt som finns. Huruvida de två personer som delar denna kärlek är heterogena eller inte är irrelevant, eftersom alla människor består av manliga och kvinnliga energier och faktiskt lever livet av en man eller kvinna för att lära sig lektioner. I nästa livstid kan en person reinkarnera som motsatt kön. Alla människor representerar därför fysiskt ett kön samtidigt som de innehåller lika delar av båda; Det är bara deras kropp som definierar dess sexualitet, inte deras hjärtan eller deras sinnen.

Guds Vilja är inte att människan gör som han vill, utan att man har fri vilja och lär sig hans lektioner mot själsupplysning och mästerskap. Det finns inga krav alls från Gud, Skaparen! Skaparens energi är den ovillkorliga kärleken, vilket innebär att det inte finns några religiösa villkor för hur män eller kvinnor skall välja att leva sitt liv eller att uttrycka sin kärlek mot en annan. Den kropp som man har valt att reinkarnera i kan vara frisk, men det kan också vara möjligt att den inte är rätt match för själens hjärta och sinne som bebor den. Transgender eller homosexualitet kan också vara en livslektion som har blivit vald av själen för den livstiden. Det finns många anledningar till att människor älskar en annan av samma kön, och inget av dessa skäl fördöms av Gud. Faktum är att alla som väljer en så hård väg och som förblir sanna mot sig själva bör beundras och gratuleras för deras mod och inspiration.

Om alla människor skulle älska och vårda varandra som de som älskar ovillkorligt, oavsett kön, ras, sexuell övertygelse, ålder eller något annat, så skulle mänskligheten kanske inte befinna sig i sådant kaos som den gör just nu.

Kärlek är kärlek, kära ni. Det är allt som finns.

Jag ÄR Yeshua Ben Yoseph (Jesus)

»Källa – Kanal: Victoria Cochrane

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...