Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 9 December 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 9 december 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 9 december 2017

Den ondskefulla Islamiska Kabalstaten är nu ett minimalt hot. Nästa steg är den Israel-Palestinska tvåstatslösningen (som redan är igång) för att säkerställa fred i Mellanöstern, ett krav för RV.

Flera kabalpedofilringar togs ner under täckmantel av en MS-13-operationen i Washington D.C.

Bevis på att statliga tjänstemän deltog i dessa ringar upptäcktes.

Flera kabalmissilos innehållande energibaserade satellitvapen har förstörts.

Standby varsel har skickats ut till United States Marine Corps och militärofficerare i US Armé och militärpolischefer. Dessa meddelanden tjänar som förebyggande förberedelser för övergången. Meddelandena innehåller specifika instruktioner och protokoll för att genomföra massåtalen efter en given order. Ordern kommer att ges av högsta ledningen, när det anses nödvändigt.

Inlösningscentra har än en gång blivit bemannade och bankpersonal har fått memo om förberedelser för frisläppning någon gång denna månad.

Trump kommer att meddela USN före jul, om inte annat sagts av Alliansen.

Galaktikerna fortsätter att styra Alliansen för att uppnå total Kabalförintelse och övergång i denna decembermånad.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...