Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert for 3 november 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 3 november 2017
Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 3 december 2017

Vita hatt-källor har bekräftat att precis kl. 1:01 EST i morse, har kvantdatorsimuleringarna överträffat 95% tröskeln.

Den överenskomna procentsatsen för att frisläppa RV har uppnåtts.

Frisläppningen har godkänts av de Äldste och fonderna från de globala säkerhetskontona har aktiverats.

800 -numren väntar för närvarande på distribution.

Massåtalsprocessen skall starta någon gång i veckan enligt vad som rapporterats av insider källor.

(Kanske väntar de på åtalen som en flashbang-händelse? Det spelar ingen roll, vilken händelse som än kommer först, så följer den andra efter.)

All personal som är inblandad i RV-processen förblir på hög alert status enligt direktiv från de Äldste.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...