John via Cheryl Jacobson, 13 september 2017

John via Cheryl Jacobson, 13 september 2017

 

 

Jag är John. För länge sedan tjänstgjorde jag under Mästaren Jesus och idag kommer jag i hans namn med makt, ljus, kärlek. Jordens Barn, vi har klart och högljutt gått ut till hela världen och bett er att komma närmare varandra, gå inåt, ta fram Ljuset som finns inom er och sänd ut det till omvärlden. Många gånger i det förflutna har vi bett er göra det, men de mörka krafterna har samlat ihop sig och orsakat sådana grymheter, vilket har skrämt er alla. Därför skickar vi i andevärlden nu kraftfullt Ljus, så nu är det Ljus mot mörker. Många gånger har vi i våra böner bett er att gå inåt, vi har bett er att skicka ut Ljus och kärlek. Ni har gjort det. Ni har skickat ut Ljus till de som grymt har gått vidare och de som har blivit skadade. Till världen har ni skickat ut kärlek. Nu samlar vi ihop den kärleken, så att vi i Anden kan komma och blanda in vår kärlek med den ni ger ut. Genom att göra detta blir ni Ljusets Korsriddare.

Vi behöver Ljus. Var och en av er måste se in i er själva och finna kärlekens kraft som finns där. Ge ut den. Skicka ut den. Som vi tidigare sagt, tänk på era barn, era barnbarn och de som kommer efter dem. Vill ni inte göra det för dem? Det som hindrar många från att göra detta är att det finns allt för många på jordplanet vars tankar är stängda, som inte har någon kunskap och som inte vill ha kunskap. Men det finns andra, Ljusarbetarna på jorden, vars Ljus blir klarare och vet ni varför? Eftersom vi Spirituellt duschar ner detta underbara, underbara Ljus över hela världen. Detta underbara Ljus tränger in i era kroppar och lyfter Jordens barn. Men det finns något ni måste göra. Ni måste inse att det som har hänt har orsakat rädsla och panik i era liv och det är vad de lägre krafterna vill ha. De mörka krafterna är upphetsade eftersom de kan se vad som händer, eftersom rädslan griper omkring sig. Idag säger jag detta till er, gå fram som Ljusets Korsriddare. Om ni blir rädda eller panikslagna inse att ni har Ljuset inom er, oavsett hur panikslagna ni är, hur rädda ni är åkalla och säg: ”Fader, lyft mig, lyft dessa omständigheter från mig, eftersom jag är en Ljusets Korsriddare. Hjälp mig att vara stark, modig”.

Som en armé av Korsriddare har ni sköldar framför er. Var och en av er har en sköld och när ni marscherar framåt på detta jordplan med denna underbara sköld av mod, tro, kärlek, kan ingenting tränga igenom den skölden. Kan ni föreställa er hur det är? Många kan se dessa sköldar som ni har framför er. Sköldarna avleder negativa förhållanden, men om ni ger efter för rädslan skapas en spricka i skölden och de lägre krafterna är där ögonblickligen – de missar aldrig ett tillfälle. De är där. Då kommer ni att bli tveksamma, ni kommer att undra vad som händer om de mörka krafterna tar över världen. Det blir en upprepning av Atlantis igen.

Men vi är här. Vi har kommit som Ljusets fästning. Vi är en fästning som är stark, byggd tegelsten för tegelsten med styrka och kärlek. Gör er del. Gör er andel. Gör er av med er rädsla och gå inåt, som vi har bett er göra. Gå inåt. Lita på Skaparen, som finns inom var och en av er. Lita på Ljuset, den sol som lyser över er. Känn Solen. Dra solen till er och sänd ut den till omvärlden. Kan ni föreställa er hur detta kommer att bli?  Ingenting,

ingenting kan övervinna Guds kärlek, ingenting, men Han vill ha hjälp av jordens barn, för inom var och en av er har han placerat en del av Sig själv. Lita på den kraft som han har gett er. Var stark. Gå med skölden framför er. Gå framåt och Lyft ert hjärta. Då kan inget negativt nå er när Ljuset lyser inom er och driver bort de mörka krafterna. När Ljusets armada dämpar mörkret, kan ingenting övervinna kärlek. Ingenting kan övervinna tro och förtroende.

Kom ihåg detta. Kom ihåg inte bara för er på jorden, utan det pågår ett stort allvarligt slag i skikten av de lägre Spirituella världarna. Där finns Ljus och det finns mörker. När ni skickar ut kärlek och den lyfts upp, så stärks Ljuset och dämpar alla negativa krafter. Detta är en klar och högljudd kallelse till hela världen. Har ni inte skickat kärlek? Skickade ni inte kärlek till de sörjande? Har ni inte skickat kärlek till det som hänt och det som händer?

Ljusets Barn kom ihåg att Allas Store Ande är den renaste kärleken. Ingenting, ingenting kan övervinna Den Stora, Stora Andens spjutspets, men var och en av er måste nu sätta fart på galoscherna. Ni gör det inte för er själv. Ni gör det för framtiden. Gå med modets sköld framför er. Reflektera dagligen över er själv och fråga er själv om ni tillåter de mörka krafterna att obehindrat ta sig in i ert sinne. Var mycket, mycket ihärdiga med att observera er själv med vad ni tycker och vad ni gör. Ni klarar av det! Ni klarar av det för vi är här för att hjälpa er att göra det, men om ni försvagas, skicka en tanke som ber om hjälp och styrka.

Hjälp kommer att ges till er i överflöd eftersom vi skyddar er, lyfter er. Alla sinnen är inte öppna, men vi vill att ni ska veta att jordens barn lär sig och ger sin tro till Skaparen inom sig. Vi ser den Store ÄrkeÄngeln Mikaels svärd. Svärdet rör sig framåt vilket innebär att vi stadigt flyttar oss framåt och skjuter undan de mörka krafterna. Detta kommer inte att hända på ett ögonblick. Det kommer inte att hända idag eller imorgon, men ni måste inse vikten av era tankar, era känslor och varje dag be, be utifrån er själ och hjärta: ”Herre är du med oss. Herre leder du verkligen oss. Herre, lyfter du oss upp i en högre tankegrupp. Hjälp oss att vara det Stora Ljuset på jorden, såsom det är i himlen”.

Mina barn, ni är välsignade och ni är älskade långt bortom er fantasi. Vi hjälper till att öppna era tankar på alla håll och kanter över hela Jorden till, men jag säger idag, jag är John och jag vet för jag är John, jag förstår eftersom vi också vid den tiden måste lära oss ta kontrollen över våra känslor och tankar. Vi gjorde det. Ni klarar det. Nu tror jag att jag har sagt tillräckligt.

Idag har jag fört fram kärlekens kraft, kraften och den energi till er, som ges till er och världen. Vi är Guds kärleksfulla barn. Gå i Ljuset. Gå i kärlek. Styr era tankar eftersom de går tillsammans med era känslor. Var positiv. Marschera framåt med modets skärm framför er, vetande fullt ut att skölden speglar Ljuset. Världens Barn, idag ges en stor välsignelse till er. Lyssna på mina ord. Lev i Ljus och kärlek. Jag avslutar mitt besök hos er med kärlek och vet att ni kommer att visa mod, tro och tro på Skaparen inom er. Gud välsigne er alla.

http://www.EraofLight.com – Kanal: Cheryl Jacobson

Du gillar kanske också...