Pallas Athena via Fran Zepeda, 16 november

palas20athena

Pallas Athena, 16 november 2015

Via Fran Zepeda

 

Hälsningar, jag är Pallas Athena, och jag kommer till er från den Rena Källans Medvetande.

Jag talar från er kärna, mina kära. Den kärna som är ni. Tala från er kärna nu. Lev från er kärna nu. Var er sanna kärna nu… ert Rena Kärleksmedvetande, ert Rena Kristusmedvetande, ert Rena Kärleksväsen. Er Medkännande Närvaro som vet Allt och är Allt. Ni är Ett med Allt.

Jag kommer för att påminna er om er kärna, ert innersta Väsen, som är Ett med Källan. Gå in till den kärnan nu. Gå djupare, känn dess djup. Ni lyser upp i den Rena Källans Medvetande nu, när ni känner dess djup. Det är er födslorätt. Det är ert väsen. Känn det nu, känn det alltid.

Tillsammans med det kommer ren medvetenhet. Med det kommer ren kunskap om allt som ni är, om alla aspekter som utgör er kärna, som utgör er Varelse. Jag är ert exempel på den Rena Källans Strålande Medvetande, som ni också är. Känn det. Äg det. Var det, ni kära.

Gå med mig in i detta rena land som ni håller på att skapa från er kärna. Känn hur det blir levande. Vad ser ni? Vad upplever ni? Vad innehåller det? Känn det på djupet. Låt det komma till liv i levande färger, levande 5D-färger. Slappna av och vila i det nu. Ni är där. Utforska det nu.

Tillåt era celler och er känslighet att känna kärnans väsen i Nuet i 5D eller högre. Det här är ert hem. Det här är er födslorätt. Ni anländer. Ni är där när ni kommer från er rena Källenergi, lätt tillgänglig nu i dessa vibrerande och stödjande energier.

Ni kanske inte tror på det här. Men kom med mig och utforska det. Se er själva uppleva ert liv utifrån ett femdimensionellt perspektiv, utifrån ett Kristusmedvetande, utifrån ett perspektiv av Allt Som Är. Vad känner ni? Vad ser ni? Vad hör ni? Vad vet ni? Utforska detta och praktisera det dagligen. Det kommer snart att bli en del av era dagliga upplevelser. Det är en del av era dagliga upplevelser om ni tillåter det.

Lyft er själva, omfamna ert Sanna Jag, var mot er själva som ni är mot andra, för ni vet att vi Alla är Ett. Allt är Ren Kärlek. Tro på det, ni kära. Gå in i det när ni omfamnar alla aspekterna av ert Sanna Jag.

Fråga er själva vilken gudomlig aspekt ni inte känner samhörighet med eller anknutna till. Är det Gudomlig Kärlek? Är det Gudomlig Nåd? Är det Gudomlig Frihet? Är det Gudomlig Klarsynthet? Är det Gudomlig Vilja? Är det Gudomlig Renhet, Harmoni, Visdom, Syfte eller Gudomlig Omvandling?

Lek med er medvetenhet idag. Hur hel och komplett är ni i er upplevelse av varje Gudomlig Aspekt? Känn hur de blir mer verkliga inom er, för ni är behållaren i vilken alla Gudomliga Aspekter förvaras, i Ren Gudomlig Harmoni och Kärlek genom hela ert väsen.

Känn hur banden av Gudomlig Kärlek och Gudomlig Harmoni fångar och integrerar alla de Gudomliga Aspekterna inom er. För det är meningen att ni ska se er själva som en Helhet, att se er själva som Ett med Källan, som Ett med hela mänskligheten i en perfekt förening som kommer från det rena kristallina Kärleksnätet som är öppet för alla.

Jag älskar er alla och jag ger er min visdom idag i fullständig vördnad för er Renhet och Nåd. Mitt hjärta är ert hjärta för evigt och för alltid.

Jag är Pallas Athena

Namaste

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com  www.ouremergingdivinity.com

 

Du gillar kanske också...