Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 17 november

 

nidle071112

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Budskapet förblir positivt! Er nya verklighet manifesterar sakta. De som styr de mörka i denna värld är i sanning i ett tillstånd av extrem oro, då de ting de hjälpte att skapa tynar bort till historiens skräphög. Medan dessa medborgare av den mörka världen sakta ser att deras tid har kommit till ända, så förblir de trots det utmanande. Runt om i världen ageras det i tyst desperation. De så kallade terrorist attackerna och stillaliggande telekommunikationer är bara en del av desperationen som för närvarande genomsyrar de mörka oligarkerna. Såsom många andra operationer kommer dessa operationer att också misslyckas. Ljuset i dess många delar har överhanden och dessa modiga personer är framgångsrika med att färdigställa medlen för att sprida välstånd, avslöja ett nytt monetärt och finansiellt system och likväl skapa ett nytt regeringsskick för alla. Vi förbereder också stegen som krävs för att föra avslöjanden av årtiondens långa mörkanden. Denna process kommer att ge er en stor uppsättning av för närvarande väl gömda teknologier. Mänskligheten har haft privilegiet att ha män som Tesla för att uppmuntra starten av en ny ålder!

Det är en tid i vilken Ljusets krafter har återvänt i styrka och list. Strategin som Ljusets förespråkare har använt har fått de mörka oligarkerna på knä. Deras omedelbart förestående nederlag och överenskommelserna som kommer med detta har fått dem att slå vilt i hopp om att djupa känslor på något sätt kan vända om deras belägenhet. När som hemskheten av deras handlingar tynar bort så gör också chanserna att deras mörka och usla handlingar någonsin kan lyckas. Istället så inser världen varför dessa mörka handlingar och internet manipulationer ägde rum och söker snabba botemedel för de mörkas handlingar. De som stöder Ljuset lägger nu fram förslag för hur deras undergång kan påskyndas. Pengarna finns på plats och speciella militär- och polisenheter står redo att ge en snabb dödsstöt. De mörkas panik är således helt verklig. Vi står nära till händelser som har potentialen att uppnå vad som har varit vårt storslagna mål från början. Detta är er återgång till fullt medvetande och er återupprättade frihet och oändliga välstånd!

För närvarande så vad som försenades på grund av de mörka går nu snabbt framåt. Telekommunikationerna och olika kurirgrupper är fullt sysselsatta med att se till att fonderna levereras och att de är helt säkra. Vi ser också till att en hel hög av nya teknologier står redo när det nya regeringsskicket införs. Det är kritiskt att både maktöverförandet och massarresteringar händer på ett enkelt sätt. För närvarande befinner sig många av oligarkens övre nivåer under husarrest. Vissa försiktighetsåtgärder har vidtagits för att se till att denna operation går enligt schemat. Vi har använt en del av vår personal för att ytterligare trygga situationen. De underliga manövrarna som fortfarande tillåts på er jord kräver mer detaljerat observerande av oss. Inledningsvis så försäkrade de som var involverade i säkerhet och intelligens att dessa underliga manövrar skulle hållas under kontroll. Istället tilläts en stor operation att ske. Vi behöver stärka vår förmåga i dessa områden.

Vi har några slutliga ord för alla. Vi ber att ni ökar ert fokus på fred och frihet. Tillsammans kan vi se till att det sista steget i vad som har varit en lång marsch mot frihet till slut når dess storslagna mål. För närvarande har ett antal aktiviteter fullbordats. Ni står mycket nära till att fonderna börjar skickas ut till er. Håll ert fokus! Alla oss är extremt hängivna åt att se hur dessa första steg fullbordas. Våra förbindelse- och diplomatiska kårer kan vittna till de stora framstegen som har gjorts under de sista månaderna. Vi vet att denna operation är av enorm storlek och omfång och att det är högst komplext. Ändå kommer vi att uppnå full framgång i alla områden. Schemat för allt detta förblir hemlighållet. Trots detta kan vi säga att framgången har gått förbi allt som tidigare har skådats. Dess succé är förestående. En i sanning underbar dag för alla deltagande håller på att hända! Ta dessa fonder och använd dem till att bilda en ny och mycket snällare verklighet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är i glädje och smärta likaså. Nyligen iscensatte de mörka en stor uppsättning mord. Dessa onödiga störningar på denna heliga glob är bara en av många sådana handlingar som de mörka ibland iscensätter för att demonstrera sin feghet och ren intolerans av allt liv på Gaia. Vi ber att ni välsignar de bortgångnas själar och använder förlåtelse i alla frågor som gäller hjärtat. Vårt gudomliga objektiv är att använda vår globala intention för att be att dessa hemska handlingar försvinner från detta vackra blå klot. Kom ihåg hur livet är i denna värld och använd era positiva energier för att lindra lidandet och önska Evig Kärlek för alla involverade. Denna värld kommer mycket snart att ändras till det bättre. Låt inte denna eller andra incidenter ta bort ert fokus! Intensifiera istället ert fokus och använd det för att hela denna värld. Nu är ögonblicket då allt lidande skall transformeras till fred och Kärlek!

Då detta ögonblick drar sig bort så låt oss komma ihåg hur denna värld transformeras. Vi vägrar att längre ge efter åt de mörka oligarkernas subtila ränksmiderier. En stor våg av högre medvetande lägger sig över denna värld. Denna värld lär sig hur man ändrar sina känslor och låter sätten av det helande hjärtat styra. Det är viktigt att tänka sig, föreställa sig och tro på den stora mängden Kärlek och Ljus. Om ni vägrar att agera enligt era lägre känslor och använder Kärlek för att förstå så omger er ett underbart tillstånd av tyst frid. Det är denna nya energi som vi driver fram. En av mänsklighetens vackraste talanger är att återupptäcka kraften av barmhärtighet och det instrument som är gudomlig nåd. Med detta i era händer står ni redo att lära er element som detta nya tilltagande medvetande kan ge er. Var därför redo att använda de nya insikterna som kommer från detta. Hosianna! Hosianna!

Vid denna tid, som vi kontinuerligt har sagt, så var visa, förlåtande, och var förmögna att sprida era helande hjärtenergier. Gudomlig barmhärtighet innefattar att se på helheten av vad som sker. Döm ej! Se bara helheten! När ni tar in detta så skicka ut Kärlek och helande till alla. Ni är i själva verket en farkost av Kärlek och Ljus. Vi har en djup förståelse av vad som är innefattat i varje händelse som utgör ert liv och dessa tider. Sök slutliga svar från Himlen och från era guider. Ni lär er nu vad som tog oss många liv och en speciell uppsättning av instruktioner från de inre råden av vår gudomliga order. Mycket mer händer. Låt det positiva sjunka in och växa sig starkare i detta stor Ljus. Ni är alla stora varelser som genomgår en speciell mänsklig spirituell erfarenhet. Detta är ögonblicket för att visa oss era sanningar!

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. Ta denna tid för att be och meditera på era inre uppfattningar och det nya tilltagande medvetandet. Förlåt och välsigna alla. Ta sedan tid för att be för de bortgångnas själar. Var redo! En ny tid är kommen. Kärlek och Ljus är i sanning segerrika! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...