Pallas Athena via Natalie Glasson, 28 oktober 2022

 

 

Pallas Athena via Natalie Glasson, 28 oktober 2022

Hur du skyddar din miljö, av Pallas Athena

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, älskade ljusvarelser, jag är Pallas Athena. Det är en fröjd att vara i din närvaro idag och att ta fram några idéer och verktyg för att tjäna dig i att skapa en energetisk miljö som stödjer din Uppstigning, din healing, transformation och naturligtvis Skaparens manifestation.

Din miljö, där du bor, där du arbetar, där du finns är oerhört viktig, den fungerar som en källa till näring och inspiration för din Uppstigningsresa och ditt uttryck för Skaparen. Därför är det viktigt att din miljö återspeglar din inre skönhet, din inre balans och gudomlighet, vilket driver dig framåt för att uppnå dina mål. Det är viktigt att din miljö harmoniserar med ditt väsen. Så att du känner dig bekväm, nöjd och lugn i din omgivning. Med de verktyg som jag, Pallas Athena, vill erbjuda dig idag, kommer du att kunna skapa den mest perfekta miljön för dig, var du än går.

Jag, Pallas Athena, är övervakare av Skaparens gyllene energi, Kristusmedvetandets ljus och villkorslös kärlek. Den gyllene vibrationen är vid den 12:e Strålen, den är inte kopplad till religion på något sätt, den är helt enkelt ett rent uttryck för Skaparens Kärlek såväl som aktiveringsenergier som tjänar dig i att påskynda din Uppstigning. Många av er är medvetna om den Violetta Ljusflamman som övervakas av Lady Portia vid den sjunde strålen. Denna Violetta Ljusflamma är en transmutationsenergi, den löser upp negativa vibrationer, stillastående eller blockerade energier. Den suger in dem i sin låga och löser upp dem. Jag, Pallas Athena, tror att grunden för skapandet av din viktigaste, mest perfekta miljö bör börja med den Violetta Flamman.

Jag vill beskriva och dela med mig av många andra flammor som finns tillgängliga. Det är också viktigt att veta att du kan blanda flammorna för att skapa en flamma av ljus eller flera flammor av ljus i en som främjar och stödjer en miljö som tjänar din Uppstigning. Den Violetta Flamman kan blandas med andra ljusflammor för att tjäna dig. Om du börjar med att kalla fram, och placera den Violetta Ljusflamman i den mest lämpliga vibrationen och färgen som finns i din miljö framför dig eller i ett visst rum, utrymme, byggnad, område eller till och med scenario. Låt den Violetta Flamman sätta sig, du kanske känner att den börjar fungera redan. Även om det finns andra ljusflammor som du kan åkalla, är det viktigt att börja förstå ljusets flammor som kommer att tjäna dig. Du kan gå in i din varelse, ta ditt fokus inåt, fråga vilka egenskaper du behöver förankra i din miljö för att tjäna dig nu. Du kan uppleva en förståelse för egenskaper, eller så kan du helt enkelt ha förmågan att känna eller veta. Du kan till och med föreställa dig de egenskaper som du kanske gillar, kanske frid, kärlek, säkerhet, trygghet, lycka, glädje, till och med extas och lycka. Du skapar en mångdimensionell och mångfacetterad ljusflamma för att tjäna din miljö. Flamman representerar ljus i aktion, den brinner ständigt, absorberar ständigt energier eller strålar ut energier för att tjäna dig. Den kommer att vara aktiv, förändras, förvandlas och transformeras med dig. Den kommer att ha ett eget medvetande och dess avsikt kommer att vara att tjäna dig.

Innan du börjar kanske du bara vill ange din avsikt, vad du önskar att resultatet skall bli genom att använda ljusets flammor.

Du kanske också vill påkalla Ärkeängel Michaels Skyddande Flamma. Du kan också använda Ärkeängel Michaels Renande Diamantflamma. Detta är en renande änglaenergi som håller miljontals diamanter, som kristalldiamanter i flamman. När den strålar utåt skapar den balans och jämvikt och stödjer också en djuprengöring. När du kallar på Änglariket finns det många flammor tillgängliga, Ärkeängeln Rafaels helande flamma, Ärkeängeln Gabriels kreativa flamma. Du kan åberopa Änglaflammorna av kärlek, fred, glädje, alla och många egenskaper. Det finns flammor kopplade till de Uppstigna Mästarna. Saint Germain har en mycket vacker flamma av ljus som har några av egenskaperna hos den Violetta Flamman men som stödjer transformation och utvecklingen till en större andlig väg. Mästare Lanto har en mycket ljus Vit Gul Flamma av Lyskraft, och den får allt att lysa starkare, vilket gör att du kan se, känna och erkänna ljuset i allt och alla. Mästare Kuthumi håller en flamma fylld med uråldrig visdom. Mästare Yeshua håller en flamma ägnad åt kärlek. Du kan också kalla på min flamma, Pallas Athena, och detta kommer att tillåta dig att komma åt det gyllene Kristusmedvetandet, den Ovillkorliga Kärleksflamman.

Master Serapis Bey håller en vacker flamma som stödjer mental klarhet. Medan Mästare El Morya håller en flamma som är kopplad till kraft, viljestyrka, självkänsla och självförtroende. Faktum är att alla Mästare av Ljusstrålarna håller flammor som ni kan kalla på till att tjäna er. Till och med Stjärnvarelserna har flammor av ljus, Venusvarelserna håller en vacker flamma kopplad till kärlek, Arkturierna håller en flamma som stödjer ljusteknologiutveckling och utvecklingen av vad som helst till en större ljusvibration. Andromerna håller en flamma fylld med kunskap om Skaparens Universum. Mahatma håller en flamma som kapslar in hela Skaparens Universum, en lysande gnistrande hög vibration. Du kan åberopa en flamma av ljus från Naturriket om du skulle vilja uppleva mer jordning, mer av en förbindelse med Moder Jord. Till och med Moder Jord själv håller en flamma av ljus. Du kan bjuda in en flamma av ljus från din själ och din själsgrupp in i din miljö, med de egenskaper som mest tjänar din Uppstigning nu.

Varje gång du kallar på den ljusflamma du väljer eller helt enkelt bjuder in de mest lämpliga flammorna av ljus, inbjuder du den flamman att blandas med den Violetta Ljusflamman och alla andra ljusflammor som du har förankrat. De syntetiseras och blir till en ljusflamma som tjänar dig. Jag skulle rekommendera att inte mer än fem eller sex flammor av ljus integreras åt gången. Varje gång du integrerar en flamma av Ljus, kan du hålla den Ljusflamman i din varelse och få dem att integreras inom dig, och sedan placera dem i din miljö eller så kan du helt enkelt placera dem i din miljö. Varje gång det finns en integration av flammor, ta en stund att känna energin flöda. Känns det lämpligt? tjänar den dig? Inspirerar den dig? Ger den dig möjlighet att känna dig nöjd och säker? Om den inte gör det, be att den ska tas bort och prova något annat. Du skapar en blandning av energi för att tjäna din miljö och för att fungera som en grund för dig. Du kommer att upptäcka att du skapar en flamma med flera egenskaper som du använder om och om igen. Tills du en dag inser att den behöver omvandlas, ändras eller förändras för att den har tjänat sitt syfte eller att du kanske tycker om att skapa olika flammor så att olika områden i din miljö tjänar dig.

Detta är en underbar övning att utforska och experimentera med, det uppmuntrar dig att vara mer känslig för din miljö och energierna i din miljö, samt att arbeta med flammorna, lita på energierna och lita på hur de tjänar dig. Du kommer att höja jordens vibration såväl som din egen varelse och existens på Jorden. Du kan skapa flammor som stödjer skydd, rensning, helande, fred, säkerhet, allt detta kommer att tjäna dig väl.

Det är dags för mig att gå, min kärlek är med dig alltid,

Jag är Pallas Athena, jag tackar dig.

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...