Ärkeängeln Metatron via Natalie Glasson, 24 mars, 2023

Din gudomlighet i handling
av ärkeängeln Metatron
Kanaliseras via Natalie Glasson
Hälsningar, älskade ljusvarelser, jag är ärkeängeln Metatron. Jag för fram glädjen, skratten, sötman i Änglariket för att omge och omfamna er i detta ögonblick. Att bjuda in dig och bära dig vidare in i glädjen, skratten och sötman i ditt eget väsen. Det finns många etiketter som vi kan ge till gudomligheten. Skaparens väsen och uttryck inom ditt väsen och inom hela Skaparens universum.
Gudomligheten manifesterar sig på många sätt, den kan visa sig som skratt, glädje och sötma. Den kan visa sig som frid, lugn och balans, sanning, belysning, inspiration och upplysning. Gudomlighet kan manifestera sig som ett momentum, som att transformation som går från en fas till en annan. Att känna igen något som länge har glömts bort. Vi kan likna gudomlighet vid meditation. Det finns dock ett behov av att känna igen Gudomligheten inte bara i dina meditationer, utan inom hela din varelse och hela din verklighet. Vi kan inse att Gudomligheten är en egenskap hos Skaparen. Det är också ett momentum som en transformation eller en handling, och Gudomligheten är ett förkroppsligande. Det betyder att den aktivt lever på jorden och de inre planen. Det kan också betyda en jordad energi från Skaparen.
Vi har en kvalitet, ett momentum och ett förkroppsligande. Du kanske kan känna igen att dessa tre faser upplever du ofta i din verklighet. Faktum är att varje dag och varje ögonblick inte bara i meditation och andlig praktik, utan i din förbindelse med andra, med naturen, med djur, dina prestationer, dina ambitioner, dina drömmar, handlingar och reaktioner som du skapar. Det är också viktigt att inse att en negativ känsla, en negativ upplevelse och ett negativt förkroppsligande, alla tillåter dig att ta ett steg närmare din gudomlighet. Med denna förståelse av gudomlighetens manifestation kan du börja känna igen Gudomligheten inom ditt väsen och i din verklighet. Faktum är inom allt du är och allt du upplever.
Varför skulle du välja att fokusera på att erkänna gudomlighet?
Varje gång du känner igen din Gudomlighet kommer du ihåg och får tillgång till en större aspekt av ditt hela och kompletta jag. Det är som om du samlar pusselbitar för att skapa ett enormt pussel eller en bild som tillåter stor förståelse och insikt, och varje pusselbit ger sin egen förståelse. Det är viktigt att börja känna igen alla aspekter av din verklighet och ditt väsen som Skaparens Gudomlighet, och därför samla och komma ihåg aspekter av din egen Gudomlighet, ditt hela och fullständiga jag, ditt uttryck för Skaparen.
Hur kan du uppleva denna process?
Det finns först ett behov av att erkänna Skaparens egenskaper, Skaparens momentum och Skaparens förkroppsligande.
Erkänn alla Skaparens egenskaper som du förkroppsligar som du upplever från dag till dag. Lycka, glädje, kärlek, sanning, medvetenhet, mod, självförtroende, tro och tillit.
Känna igen det momentum du sätter i handling. Dina skapelsehandlingar, dina handlingar av omsorg, av att stödja dig själv, av att stödja andra, av transformation, av inspiration, av uppvaknande, av healing och av att släppa taget. Tillåt dig själv att känna igen varje process under hela dagen. Du kan säga till dig själv, jag känner igen den här processen som min gudomlighet eller bär på min gudomlighet, eller så känner jag igen den här processen som leder mig närmare min gudomlighet. Du kan skapa orden som stöder och hjälper dig.
Erkänn förkroppsligandet av Gudomlighetens Skapare inom dig själv och andra. Du kanske ser det vackraste trädet. Ta en stund, erkänn den gudomlighet som är närvarande. Du kan ha ett vackert utbyte med en annan varelse. Ta en stund, erkänn gudomligheten inom den varelsen. Du kan få en gåva; någon kan stötta dig eller så faller en synkronitet på plats. Tillåt dig själv att känna igen förkroppsligandet av Skaparen, av Gudomligheten. Det enkla att ta en stund för att känna igen detta som Gudomlighet är som att du tar en stund för att plocka upp en juvel som alltid var din, återvände till dig själv till din sanning.
När du tillåter dig själv att fokusera, att koncentrera dig på närvaron av din Gudomlighet på dessa tre olika sätt: kvaliteter, momentum och förkroppsligande. Du kommer att känna igen din Gudomlighet i handling. Inte bara kommer din Gudomlighet inom ditt väsen att svälla upp och förstoras, den kommer att svämma över från din varelse in i allt du gör och allt du säger. Därför, genom processen av fokus, kommer du att vara Gudomlighet i handling och genom processen att tillåta dig själv att göra det kommer du att vara Gudomlighet i handling eftersom Gudomlighet kommer att strömma från dig in i varje handling, varje aspekt av ditt väsen.
Detta är vägen för en Uppstigen Mästare. Ett sätt att få tillgång till din behärskning samtidigt som du får tillgång till livets skönhet. För du är på denna Jord för att uppleva Skaparens skönhet i den fysiska formen. När du känner igen egenskaperna, momentumet och förkroppsligandet inom dig. Eller negativa, smärtsamma, känslor och situationer i din kropp, eller en annans kropp men du vet att de kommer att leda dig till gudomligheten. Detta är ett mycket kraftfullt sätt att ändra sitt perspektiv så att du kan känna igen skönheten i världen.  Se Skaparens närvaro i allt och alla som lever sin verklighet som du är ämnad att leva din.
Min kärlek är med dig, för evigt.
Jag tackar dig. Jag är ärkeängeln Metatron.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *