Per Beronius, 10 februari

Tema: I den här världen, men inte av den här världen

Gudsriket Evigt

Ljus, kärlek, skönhet, sanning

Det enda som är verkligt

Men ändå, det händer

Till de mörka källarvalven, vi måste klättra ner

För att i ogräset rensa upp

Den overklighetens illusoriska värld

Som stundom kallas Törnrosas dröm

En gråmulen värld

Med mörkrets och skymningens

Alla attribut

Där gör vi vad vi förmår

För att sprida ljus, om än mörkret är kompakt

Stretar emot, gör vad det förmår

För att sätta käppar i hjulen

En dunklets grottekvarn

Där hjulen själlöst, monotont, mekaniskt

Snurrar runt, blinda och döva

Låter sig inte bevekas

Men inget är evigt i illusionens värld

Allt har där sin utmätta tid

Dessa källarvalv, skall i närtid vara ett minne blott

Som i kroppens varje cell fått fäste, men av ljuset

Skall raderas ut

Bara att låta sig tåla tills stormen dragit förbi

Allt har sin utmätta tid i illusionens revir

Guds Rike

Kärleken, skönheten, sanningen, det enda

Som är verkligt, evigt

Några sista prövningarnas steg

Mot Pyramidens topp, och allt är över

En utvecklingens epok

Går mot sitt snara slut

Omöjligt att gräva sig längre ner i källarvalven

Än till den punkt, där berggrunden tar vid

Vad som än sig utspelat i denna

Den 3-dimensionella prövningarnas era

Bara att förlåta

Gå vidare i barmhärtighetens ljus

Gud ser allt

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

———————————————-

Du gillar kanske också...