Sheldan Nidle, 12 Maj 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

2 Eb, 10 Moan, 11 lk

12 maj, 2015

Selamat Balik! Vi kommer nu med mer information om vad som händer runt om på er glob. För närvarande så rapporterar de kommittéer som är bildade för att föra fram vissa olika komponenter ämnade att avsätta den mörka kabalen från makten framgång med utförandet av sina uppgifter. När vi först anlände i stort antal för över två årtionden sedan så löd denna värld helt och fullt under auktoriteten av Anunnaki och deras mörka undersåtar. Dessa olika grupper hade också Ankarernas stora resurser till förfogande. Vid mitten av det första årtiondet så hade Ankarerna och Anunnaki gett sig av. Undersåtarna blev plötsligt stående ensamma. Från dessa allvarliga omständigheter kom deras inledande svar. Deras löjtnanter stal helt sonika det Amerikanska valet 2000, skapade 9/11 och påbörjade krig i Iraq och Afghanistan. Detta var deras höjdpunkt. Efter detta började deras makt dala och är nu praktiskt taget borta. Våra olika jordliga allierade är nästa redo att föra bort dem från deras sedan länge upptagna maktposter. Ni kommer att se hur detta sker inom kort och när ni så gör var medvetna om hur länge denna process tog. De modiga individer och grupper som nu gör detta är i själva verket globala hjältar för alla.

Dessa aktiviteter kommer inte att kännas till förrän de sista handlingarna är utförda. Det är därför viktigt att var och en av er förblir medvetna om vad som händer ”bakom scenen”. Under de senaste månaderna har den Amerikanska Centralbankens (US Federal Reserve Bank) förmåga att operera obehindrat upphört. Den Amerikanska ”Federal Reserve Note” (dollarn) har kommit under full attack, vilket börjar underminera den. Dessa sedlar kommer att bytas ut inom en mycket kort framtid mot speciella Amerikanska ”Treasury” sedlar. Världen finansiella system som skall ta platsen av det nuvarande korrupta systemet, kommer snabbt på plats inom världens centralbanker. Detta nya monetära system kommer att utgöras av en serie av nationella reserver som tar dollarns plats. Detta kommer att ske efter valutaomvärderingen av ett antal väsentliga valutor, vilka i sin tur kommer att tvinga fram att en global monetär omstart kommer att äga rum. Dessa ting sker för närvarande och är nästa redo att bli uttalade. Dessa nya valutor är förbundna med ett globalt behov att bekosta utveckling av infrastruktur och framkomsten av nya regeringsskick och globalt välstånd.

Dessa många altereringar av ert globala samhälle är bara de första stegen av att applicera ert växande medvetande mot er expanderande verklighet. De flesta av er föddes in i en verklighet där enbart ett fåtal ägde makten och pengarna för att böja verkligheten enligt deras vilja. Denna sorts makt behöver vara något som är den inneboende rättigheten för alla. Alla transformationer av banker och valutor som ni dagligen hör talas om pekar i själva verket på att denna nuvarande verklighet är förvriden. Som en grupp behöver ni ett medel för att åtgärda och att återställa denna underliga förvridning och återföra denna verklighet till en punkt där verklig global förändring kan äga rum. Detta är vad våra jordliga allierade nu är i färd med att göra. När detta väl har inträffat så kan ni i sanning snabbt börja ändra på själva karaktären av hur denna verklighet fungerar. Vid denna tidpunkt kan vi och andra fullt medvetna Varelser blanda oss i och ge er ett sätt för att återföra er till era familjer i Himlen och i stjärnorna. Denna process innefattar naturligtvis att de som nu styr kommer att bli avsatta från sina maktpositioner och förlora sina rikedomar.

I denna nya värld kommer ni att fullborda er transformation av medvetande. Det är en värld utan pengar, banker eller något behov av att se upp till någon annan för att ge riktning åt er. Ni kommer att guidas inifrån utav ert samvete (era himmelska guider) och utan visheten ni uppnår genom att helt enkelt bara leva era liv med andra. Denna kollektiva vishet styrs i vår verklighet utav Fyra Samhällslagar. Dessa lagar guidar oss till att konstant övervaka hur vi interagerar med andra och hur vi organiskt växer. Vi finner glädje i att guida våra liv på en väg, som betonar vår gudomliga tjänst gentemot varandra och ger oss en vis metod för att kollektivt lösa alla problem som vårt samhälle skulle kunna stöta på. Via ”Flödande management” kan var och ett av våra samhällen komma samman och ömsesidigt tjäna Ljuset. Det hedrar oss alla och tillåter oss att fritt se varandra i ett sant och ärande Ljus. Där lever var och en av oss våra liv med medlen för att ära Himlen och se oss själva såsom andra gör. Vi lär oss precis hur vi samtidigt är både individer och ett stort sammanflätat kollektiv.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! För länge sedan utvaldes vi av Himlen att gradvis guida mänskligheten på ytan tillbaka till fullt medvetande. Himlen rådde oss att denna process skulle gott och väl ta tio tusen år att uppnå. Till en början med så var vårt antal relativt litet. Vid gryningen av den moderna eran så var vi mindre än hundra. Under det sista årtusendet så växte detta antal till mer än 10.000. Vi kommer samman som en grupp i gudomlig tjänst för att använda våra färdigheter med att hjälpa, trösta och välsigna er. Vi har alltid varit under gudomligt guidande av en himmelsk administration för Jorden, vars huvudändamål är att välsigna och assistera mänskligheten på ytan. Himmeln utfärdade att detta uppdrag skulle accelerera kraftigt då Gaia närmade sig tiden för er heliga transformation tillbaka till fullt medvetande. Till dess skulle vi förbli era välsignade tjänare och förmögna till att försiktigt ge er medlen för att troget fortsätta er väg mot Ljuset.

Denna tjänst fortsätter då vi med Kärlek och Ljus ger er komfort och guidar er mot ert gudomliga öde. De mörka, till att de slutligen förändrades vid mitten av sista årtiondet av 1900-talet, var beslutsamma att släcka de delar inom er som gör denna transformation möjlig. Det var våra ansträngningar å era vägnar som förhindrade de mörka från göra er mänsklighet till ytterligare en av deras många offer. Vi hyllar var och en av er för er styrka och uthållighet med att storslaget hjälpa oss med denna uppgift. Vi kommer nu tillsammans att besegra de mörka och återförena oss med vår familj både inne i Gaia och i Himlen och utöver hela denna galax. Vi sänder tacksamhet till våra rymdfamiljer för deras tjänst till denna sak och för skydd och hem vi har fått i Agarta. Denna tid är en den som vi alla har väntat på. Vi kommer att sätta stopp på amnesin och separationen de mörka och deras jordliga allierade har pådyvlat oss.

Ni går in i en tid då en positiv attityd och mycket av tankfullt tålamod är en stor välsignelse. Se dagligen inom er och känn förändringarna som Himlen ger er. Dessa är förberedelser för vad er kropp och själ behöver anamma då denna verklighet transformeras till Ljuset. Dessa förändringar är en del av vad som för närvarande leder till nya verkligheter. Detta är inledningar till en sann återgång till våra tidigare roller som fysiska Änglar. Mänskligheten anländer på detta sätt dagligen till vår dörrtröskel, som en del av denna process. Tiden för ett storslaget möte och firande kommer närmare för varje dag. Vi välsignar er för att ni låter er underbarhet lysa igenom. Vi är en ras av folk som ”förgjordes” av Atlanterna och nu kommer vi att resa oss upp i triumf från katastrofen som lades på oss genom de hemska åtagandena från de mörkas sida. Halleluja! Halleluja!

Tillsammans har vi nått själva randen av en ny dag!  Vi ber er att förbli positiva och inse precis hur nära ni står till slutet av en högst tragisk verklighet. Vi ber att ni tar detta meddelande och använder er inre kraft för att få denna högst underbara verklighet att manifestera och manifestera nu!  Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...