Per Beronius, 18 april

Tema: Mänsklighetens stund på Jorden

Ett öknens landskap

Så långt ögat når, där vi i tvekan står

Norr eller söder, öster eller väster, de alternativ

Som är oss givna, står oss till buds

Hur väljer vi då, utan att se eller höra

Utan att något av livets och mysteriernas

Mångfald förstå

Så må vi frågan själva oss ställa

Där tvekande vi står, fångna i våra egna

Illusionens garnnystan, utan att trådens början finna

Men hur vi än på problemet vrider och vänder

Å ena sidan, å andra sidan, kommer vi inte valet undan Vi kan aldrig oss själva undfly

Kan aldrig likt en saltstod vid korsvägen förbli

Rörelsen evig, havets spegelblanka yta en illusion

Och inget annat

Vad står oss väl då till buds

Om vi inte väljer att blicken vända och höja

Mot Himmelrikets blomstrande ängder

Där Änglar, Guds förlängda arm

Tålmodigt på oss tvehågsna väntar, som grubblande Över alternativen funderar, höger eller vänster

Framåt eller bakåt

Valet upp till oss själva

Valet vårt eget, det kommer vi inte undan

Vi kan inte för evigt vid masten låta oss bindas

Kanske en omstart kan hjälpa

Börja om från början

Återvända till den punkt

Där vi som själar föddes i en miraklernas stund

Efter en kärleksakt mellan två Gudomliga väsen

Som lät sina färger blandas, till en ny själ

Smälta samman

Och vi gav oss ut på denna

Den kosmiska utvecklingens resa

Där just nu vid skiljevägen vi står och tvekar

Med nödvändighet måste välja

Kärlek eller rädsla, mörker eller ljus

Ej låta oss akterseglas

Vårt självskapade öde kommer vi aldrig undan

Det som i ett helighetens förseglade dokument

Med hieroglyfers bildskrift står föreskrivet

Dessa ord må kryptiska synas

Men allt har en mening

Av avsikt fri, vi kom hit i ett syfte givet

Om än måhända just nu, för vårt begränsade

Sinne fördolt

Existensen ej ett ljumhetens verk

På denna den Blå Planeten där just nu

Inget är vad det synes vara

Prövningars mångfald oss möter

Så hur väljer vi nu, där vi, vid skiljevägen står

Utan att något höra, se, eller förstå

Svaren finns inom räckhåll

Upp till oss själva att söka och finna

Vår stund på Jorden är kommen

Det ankommer på oss själva att välja

Hur denna Gudomliga nådens gåva använda

Varje ögonblick, ur glädje sprunget, är fullkomligt Evigheten kan inte av tidens tand

Mejslas ner

Varthän du än är kommen

Var än på livets stig du dig befinner

Minns att alltid sprida ditt kärlekens

Oemotståndliga ljus

Till vem som än på vägen dig möter

Och ljuset till en lavin skall breda sig ut

Använd alltid din Gudagivna gåva

För helhetens bästa

Ett rättesnöre, som aldrig på avvägar

Kan dig föra

Då blir det lätt att vid korsvägen välja

Den väg som är din

Och Moder Gaia på ett ögonblick

Till ett Paradis skall förvandlas

Ingen och inget

Kan detta scenario mer förhindra

En kritisk massa har skapats

I begynnelse av denna, Den Nya Tiden

Där en kärlekens tsunami över Jorden sveper

En tsunami av kraft och storleksordning

Som ingen och intet kan bryta ner

Mänskligheten i denna välsignelsernas nya era Oåtkomligt över mörkret sig höjer

Livet återgår till det

Så som det i begynnelsen av Gud

Med det Heliga ordet var tänkt och menat

Varde ljus

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

————————————————–

Du gillar kanske också...