Ärkeängeln Gabriel, 9 april

Ärkeängeln Gabriel

9 april 2015

Via: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

 

Låt oss tala om en kvalitet hos kärleken som kallas för mottaglighet.

Det finns alltid mycket aktivitet som pågår inom er själva. Det finns känslor, önskningar, de egna förnimmelserna och en önskan om inre frid. Det är viktigt varje individ att göra åtagandet att ta sig någon tid varje dag att be, att dagdrömma, att meditera, kontemplera, uppleva och lära känna sina känslor. Att dagligen lyssna på sig själv är hur man utvecklar ett mottagligt sinnestillstånd. Detta mottagliga och öppna tillstånd tillåter er att njuta av att höra fåglarnas sånger, att smaka utsökt mat, att lukta på blommorna and att känna en mjuk vindpust över era kinder. Genom denna mottaglighet njuter ni av många meningsfulla och viktiga detaljer av era liv och att vara levande som ni skulle kunna gå miste om annars. Att tona in på sina känslor får världen att leva upp runtom er. Det öppna och mottagliga hjärtat stödjer förmågan att vara i världen från en plats av sin storhet som själ i det vardagliga livet. Ett öppet och mottagligt hjärta är nödvändigt för att för att höja sin andliga vibration för sin utveckling. När ens hjärta är öppet, finns det en djupare kapacitet att manifestera det högsta bästa i världen runt omkring en. Ett öppet och mottagligt hjärta är ett utan begränsningar, det är porten till en djupare andlig kontakt och kärleksfullt tjänande.

 

Att vara öppenhjärtig och mottaglig är att tillåta världen att röra sig fritt, utan behovet att kontrollera omständigheterna och individerna i den världen. Att ha ett öppet och mottagligt hjärta kräver övning och disciplin att uppnå och börjar med sinnets klarhet. När klarheten är närvarande, reagerar inte sinnet på det förflutna och förvrängningar som överlappar det förflutna till aktuella händelser, utan det ser situationen som den verkligen är i stunden. Närvaron av klarhet är ett enkelt konstaterande av det som för närvarande sker är utan drama och upphetsning. Att öppna sitt hjärta och sin själ är det första steget mot att släppa loss den obegränsade kraften inombords. Att lita på sig själv och komma ihåg ni är gudomliga varelser ger mening och syfte, inte bara med de olika erfarenheterna i era liv, utan för era liv överhuvudtaget. Genom att vara tillitsfulla i varje upplevelse och vara mottaglig för idén om att varenda en av dem för er närmare till ert livs öde, går det att känna igen själva lärdomen i varje positiv eller negativ upplevelse och försöka hitta meningen i var och en av dem.

 

Som en kanal till högre medvetenhet spelar hjärtat en avgörande roll i andlig utveckling, men också i att uppleva glädje i vardagslivet. Det mottagliga tillståndet i hjärtat banar vägen för mottaglighet i sinnet, då högre förståelse och medvetenhet råder. På det här sättet börjar sinnet att få kontakt med vetskapen, en medvetenhet som existerar bortom ord och som för in djupare förståelse till varje situation i ens liv. Då sinnet utvecklar trygghet i sin tysthet, kommer det att bli än mer mottagligt. Att inte längre känna behovet av att ha ett svar eller veta vad som kommer hända härnäst, öppnar upp sinnet för sitt mottagliga tillstånd. Mottaglighet bjuder in det som skall hända härnäst att stiga fram. Det inkluderar alla aspekter av medvetenhet som ett värdefullt bidrag även om man inte alltid förstår dess roll eller betydelse. Då sinnet har fått näring, börjar dess syn på världen förändras. Händelser som förut sågs som stagnerade blir lätt transformerade. Ofta kan en liten förändring från den här platsen av medvetenhet och mottaglighet bidra till en stor transformation. Det öppenhjärtiga och öppensinnade tillståndet fortsätter att växa och tillåter mer användbar energi för skapelsen av ett liv i kärlek och glädje.

 

Att ta flera regelbundna stunder för att sakta ner och lyssna på sig själv gör er mer effektiva i era dagliga aktiviteter och möjliggör för mer att bli gjort och slutfört. Då ni saktar ner under vissa stunder varje dag kan ni uppleva era egna kroppsliga känslor, förnimmelser och sensationer och kan använda samma mottagliga sinnestillstånd för att bli goda lyssnare till andra. De flesta människor tillbringar väldigt lite tid med att faktiskt lyssna när deras fulla uppmärksamhet är på den andra personen och verkligen ta in vad de säger, menar och känner. När någon anstränger sig för att sakta ner länge nog för att villigt bli mottaglig och förstående för en annan människas ståndpunkt, kommer de känna att deras förhållande förbättras rejält. Genom att vara öppen och alert under tiden att händelser sker, för man in klarhet och medkänsla till sitt liv och till dem runtomkring sig. Ett öppet hjärta bjuder fritt in världen omkring sig att stiga in och bli engagerad i. Det erkänner visdomen inom sig och skapar möjligheter för uttrycket av denna expansion ut i världen. Då hjärtat öppnas, är tillgängligheten till högre visdom, själsnärvaro och den gudomliga energin möjligt. Från detta ställe, är den mänskliga personligheten och sinnet stöttade att slappna av och öppna upp till dessa högre möjligheter.

Transformation av gammal tidigare hållen medvetenhet öppnar vägen till fortgående utveckling och hjärtöppning. Varje gång ni är mottagliga för det som är i ögonblicket, lär ni er att öppna upp till djupet av dem ni verkligen är i den stunden, snarare än vilka ni uppfattade att ni var förut. Genom att göra detta val öppnar ni upp för det gudomliga inom er, ni väljer er väg och bjuder in er andliga dimension i ert dagliga liv som en villig kompanjon längs denna väg mot upplysning. Det andliga mottagliga sinnet existerar på en plats av vetskap; det är tyst utan tankar men breder ut sin visdom genom närvaro. Livet handlar om lärande och växande. När man sätter en intention av att vara villig att se saker på ett nytt sätt, öppnar sig de mest fantastiska vägar i livet eftersom man blir mottaglig för alla idéer, människor, platser och möjligheter. Universum sänder ständigt nya sätt att leva storslagna liv i kärlek till varje individ, man behöver bara bli medveten och närvarande för dem.

Må ni vara i frid och inom en ram av mottaglighet i både hjärta och sinne, så att ni är öppna till vad världen än vill för in på er väg på oväntade och förtjusande sätt.

 

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...