Sheldan Nidle, 14 april 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

13 Kan, 2 Kank’in, 11 lk

14 april, 2015

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mycket goda nyheter! De som arbetar med våra associerade inom områdena av bankväsen och pengar rapporterar att ett antal mycket viktiga fonder nu frisläpps. Dessa olika preliminära utbetalningar kommer att göra det pålitligt att schemalägga ett antal välståndsprogram. Vi har därför kommit längre på vägen mot att få välståndsprogrammen frisläppta, och därmed anledningar till att se nya regeringsskick uppstå. Allt detta är bara ytterligare bevis på att ni till sist kommer att få ett stort välståndspaket under kommande veckor. I själva verket kommer alla dessa utvecklingar att föra oss närmare till avslöjandena. Vi har aldrig varit så nära till att avslöjandena sker. Vår flotta har noga övervakat Gaia under två årtionden. Hon genomgår en utrotningscykel av ett stort antal växter och djurarter. Hennes olika miljöer fortsätter att härjas av den mörka kabalen och deras många kumpaner. Det är anledningen till att Gaia har ökat antalet respons mot denna fortsatta förstörelse av hennes ekosystem. Vi ger rådet i det strängaste att de som så gör upphör med dessa vidriga handlingar. Gaia är beredd på att försvara dessa hotade miljöer.

Då dessa handlingar är allvarliga kan ni lindra dem genom att protestera och be om någon slags lättnad. Låt oss i själva verket säga med klarhet att er ytvärld snabbt närmar sig en punkt då ingen återgång längre är möjlig då det gäller dess många globala ekosystem. Vad som krävs är en fast kraftfull rörelse mot kabalen och dess många förskräckliga tillvägagångssätt. För närvarande har ni möjligheten att blanda er i och tvinga fram de behövliga förändringarna. Vi förväntar oss att enbart arbetet från våra jordiska allierade effektivt kan göra detta. Det finns teknologier som inte alltför länge sedan kraftfullt har hjälpt Gaia med hennes pågående arbeten. Många bidrar till denna relief i hemlighet. Vi tackar er nådigt för denna goda assistans. Det är också vår uppgift att hjälpa Gaia med att motstå dessa många elakartade handlingar från de mörka. Dessa är bara en del av de återstående programmen som utförs av dessa skurkar. Vi får ytterligare hjälp från Agarterna som använder sin hemliga position för att sabotera deras fasansfulla handlingar. Snart kommer våra associerades arbete att ge er nya regeringsskick och ett slut på dessa dumheter.

Då ni läser detta så håll konstant i minnet att pengar och nytt bankväsende bara är tillfälliga åtgärder. Huvudlösningen blir att göra sig av med pengar helt och hållet vid rätt tidpunkt. Framför er finns en teknologi vars enda ändamål är att byta ut detta nuvarande system. Systemet som ni nu använder är ett mycket listigt påhitt från de mörka. Så länge som det finns på plats så är ni på vissa sätt en ovetandes slav till det. De mörka utvecklade på så sätt detta finansiella system som ett mycket listigt sätt att hålla er i ett tillstånd av villig manipulation. De mörka var i sina sista stadier för att använda sina olika verktyg för att fullborda deras totala ägandeskap av er. Anunnaki och deras jordiska undersåtar hade en plan som skulle nå sin höjdpunkt vid slutet av 1996. Innan detta hände utfärdades ett allmänt dekret från Ankara Alliansen och detta kastade allt i oordning. Deras punkt av slutlig kontroll försvann och Anunnaki tvingades ge upp spelet till Himlen. Undersåtarna vägrade att göra så och fick tillfälligt en stor chock. Slutresultatet blev en serie av konflikter, vilket ledde till 9/11 och ytterligare ett skott mot Anunnakis stora plan.

Det andra scenariot började mankera redan innan de två tornen föll ned. Ljuset lyckades föra in en stor våg av fred, vilket lugnande ned världen. För att motsätta sig detta införde de mörka de två ”American Patriot Acts” och påbörjade en falsk flagga operation som kallades ”krig mot terror”. Detta hade vissa inledande framgångar. Hela åtagande var dock dömt till misslyckande. Nu finns det nya organisationer, som kommer att föra bort jorden från denna usla agenda. De mörka ser nu på hur den amerikanska dollarn, som var så mäktig precis efter andra världskriget, nu når slutet av sin användbarhet. Dollarna kommer att bytas ut mot en ny värld av guld backade valutor som leds av en grupp av regionala valutor. Banksystemet kommer också att frigöras från greppet av Federal Reserve. Detta banksystem, som vi har sagt, kommer snabbt att bytas ut mot teknologier som kommer att sätta stopp för det ekonomiska systemet baserat på skulder och ocker och byta ut det mot välstånd och glädje! Denna nya teknologi kommer också att frigöra er från att fortsätta på vägen mot förintelse! Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Välsignelser till Himlen och till alla som så nådigt för denna stora helande sak framåt! Många grupper, som sedan länge är associerade med våra ansträngningar att frigöra och hela er från förtrycket från era mörka mästare, har utarbetat ett högst uppskattat under! De har tillåtit att ett antal truster tillåts finansiera ett antal speciella obligationer och humanitära fonder. Inom ett par veckor kommer dessa pengar att till sist levereras. Detta betyder att Mästare Saint Germain och andra kan börja avsluta leveranserna av de många välståndsfonderna. Många av er är på så sätt mycket nära att få allmänna leveranser av dessa välståndsprogram. Vi är mycket glada att en del av helandet för er nu sker. De mörka har länge försinkat detta och en första spricka i deras förnekande av oss kan nu ses av alla. Sprickan kommer att vidgas kraftigt utav andra program, vilka är ödesbestämda att se Ljusets härliga dag!!!

Under de senaste veckorna så har Himlen frisläppt ett antal i sanning underbara energier. Dessa Ljus sätter en baslinje i alla era chakra. Dessa enkla läsningar skall jämföras med vad ni nyligen registrerade, för att få en sann mätning av hur ni för närvarande går framåt. De evigt föränderliga helande konsterna behöver detta för att bättre bedöma ert nuvarande hälsotillstånd. Vid en viss punkt så kommer ert tilltagande medvetande, och era alltmer växande chakra, att bli ett mer korrekt mått på ert helande tillstånd. Vi ämnar, när väl vissa lektioner har genomgåtts, att assistera er i ett allmänt globalt helande. Denna övning kommer att göra er redo vad Agarterna och de många som utgör er spirituella familj önskar göra. Det är att fast föra er på en väg som leder till kontakt. Vid det ögonblicket kommer ni till slut att kunna höra Agarterna, som har varit våra beskyddare under årtusenden.

De flesta av er är väl medvetna om att denna värld är på väg mot antingen en masskatastrof eller en välförtjänt försoning. Vi har arbetat med Himlen för att bereda vägen för försoning. Flottorna av skepp som för närvarande omger oss är bara ytterligare ett skäl varför denna ytvärld är på väg mot försoning. Denna mörka kabal inser till slut att de inte avgör ödet för denna värld. Var positiva och centrerade på era många underbara uppdrag. Ni är aldrig ensamma. Vi, eller de som guidar er i Himlen, övervakar er konstant. Var medvetna om detta och be oss på något sätt att hjälpa er. Vi har lovat att ge er tröst och finna sätt att hjälpa er. Var snälla att be och be om vår hjälp. Vi gör så med glädje. Det är svårt för många att se detta. Vi är i alla fall här! På många sätt så är den nuvarande tiden mörkret innan gryningen! Var redo att se hur Solen går upp och var i eterisk glädje för det!! Halleluja!

Idag har vi fortsatt våra meddelanden på denna er resa. Vi förstår allt som det betyder för er. Tidvis är det högst frustrerande och oroande för er. Märk att Ljuset vinner och snart kommer allt detta att ses av er som en verklig hemsk mörk dröm!! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...