Per Beronius, 18 mars 2015

Tema: Atomen skapades inte av Gud
I akt och mening låta sig klyvas

Vi är ett feministiskt parti
Så har det låtit den senaste tiden från skilda håll
När partier av skiftande färger och kulörer
Försökt varandra övertrumfa i jakten på proselyter
Så må det vara i de uppdragna gränsernas
Vi och dom revir

Människan av Gud den fria viljans gåva blev given
Hur har vi förvaltat detta pund, osökt frågan sig reser
Vad har vi av historien lärt

I en länge sedan gången tid
Var matriarkatet på modet, styrde och ställde
Efter eget behag

En jämviktens obalans
Fick en hel kontinent att gå under

Ett antal tusenden år därefter
Tippade vågskålen över i motsatsens favör
Patriarkatet såg dagens ljus

Och vad hände väl då
Det gick inte särskilt mycket bättre denna gång Kontinenten sjönk till botten av havets djup

Och där lär det finnas rester
Om än forskarna tvistar, hur spåren skall tolkas

Vad har vi av dessa historiens läxor lärt
Kanske en hel del i olika sammanhang
Låta balansen råda

Det feminina
Och det maskulina inga undantag

Förr eller senare
Går det lutande tornet sitt öde tillmötes
Kan inte för evigt obalansen överleva

Jämvikt ett villkor för Jordens fortbestånd
Och mänsklighetens överlevnad

Äntligen har majoriteten
Av den Blå Planetens befolkning lärt av historien
Jämvikten återställd, om än på vissa håll
I små fickor det mullrar dovt

Så en liten påminnelse
Om än i sammanhanget ej helt oväsentlig
Gud skapade inte atomen med avsikt
Att låta den sig klyvas

Från högsta ort ett dekret har gått ut
Kärnvapnen skall i sin helhet oskadliggöras
Och så det har blivit

Kärnvapenarsenalen destruerad
Om än vissa mörkrets despoter fortfarande
Försöker skrämmas med dessa
Domedagsvapen

Men denna skrämseltaktik kommer inte längre att bita Mänskligheten till medvetenhet vaknat upp
Låter sig inte luras mer av försåtliga ord

Ljuset för evigt på Jorden är åter
Inga fler äventyrslystnadens utflykter i utmarkernas
Och ytterligheternas revir

Rättvisans Gudinna
Den violetta flamman, sunt förnuft
En oslagbar trio

Håller sin gemensamma
Jämviktens hand över Moder Gaia

Atomen av Gud ej skapad i akt och mening
Att låta sig klyvas

* * *
Mottagen av Per Beronius
————————————————

Du gillar kanske också...