Per Beronius, 20 februari 2015

Tema: I den här världen, men inte av den här världen

Gudsriket Evigt
Ljus, kärlek, skönhet, sanning
Det enda som är verkligt

Men ändå, det händer
Till de mörka källarvalven, vi måste klättra ner
För att i ogräset rensa upp

Den overklighetens illusoriska värld
Som stundom kallas Törnrosas dröm

En gråmulen värld
Med mörkrets och skymningens
Alla attribut

Där gör vi vad vi förmår
För att sprida ljus, om än mörkret är kompakt
Stretar emot, gör vad det förmår
För att sätta käppar i hjulen

En dunklets grottekvarn
Där hjulen själlöst, monotont, mekaniskt
Snurrar runt, blinda och döva
Låter sig inte bevekas

Men inget är evigt i illusionens värld
Allt har där sin utmätta tid

Dessa källarvalv, skall i närtid vara ett minne blott
Som i kroppens varje cell fått fäste, men av ljuset
Skall raderas ut

Bara att låta sig tåla tills stormen dragit förbi
Allt har sin utmätta tid i illusionens revir

Guds Rike
Kärleken, skönheten, sanningen, det enda
Som är verkligt, evigt

Några sista prövningarnas steg
Mot Pyramidens topp, och allt är över

En utvecklingens epok
Går mot sitt snara slut

Omöjligt att gräva sig längre ner i källarvalven
Än till den punkt, där berggrunden tar vid

Vad som än sig utspelat i denna
Den 3-dimensionella prövningarnas era

Bara att förlåta
Gå vidare i barmhärtighetens ljus

Gud ser allt

* * *
Mottagen av Per Beronius
———————————————-

You may also like...