Brendas Blogg, 17 februari 2015

Brendas Blogg

17 februari, 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära Ni,

Några av er ropar: ”dåligt och bedrägeri” när ni hör orden Den Nya Jorden eller tankar om att förändra er fullständighet. Den här övergången – för det är verkligen en övergång – handlar inte om er. Kanske det påståendet verkar vara grovt. Det är endast ett konstaterande av verkligheten som pågår.

Du gick med på att hjälpa till i denna övergång – tillsammans med miljontals andra själar. Du kan nu välja ifall du vill ta del i efterdyningarna av den övergången.

Några av er önskar att alla tankar och meddelanden om Den Nya Jorden försvann. Inte för att ni inte vill leva i glädje, utan för att er nuvarande roll verkar vara som en nejsägare. Det är som om någon hade gett er en miljon dollar för att göra vadhelst ni önskar och så beslutar ni er för att leva i en pappkartong.

Sådana tankar förminskar dig inte, de lyfter närmast fram att glädje inte är en förfärlig gåva eller känsla, antingen du tror på denna övergång eller inte. Varför skulle du föredra att leva i rädsla när så många glädjefyllda bitar och aktiviteter har spirat upp på Internet och i andra media? Varför skulle du neka dig själv en smula glädje om den ens var möjlig?

Du befinner dig endast i ett tillstånd av självförnekelse. För strålar du inte mot glädje av något slag? Efterfrågar du inte mera glädje i ditt liv? Är inte ett liv i kärlek något som du drömmer om? Fastän så många nu uppmuntrar dig till att känna mer av det som du alltid har önskat dig, så förnekar du det genom att tro att det inte skulle kunna vara möjligt.

Kanske du befinner dig mitt i `din själs mörkertid´ – verkligen en mycket plågsam och kraftfull utrensning. Kanske du är bland dem som var frivilliga att inte uppleva Den Nya Jorden i denna livstid. Kanske du är alltför rädd att komma ut ur din smärtsamma komfortzon. Det spelar ingen roll. Du måste inte tro, delta, uppmuntra eller göra någonting annat än att vara dig själv.

Om din roll är att vara en nejsägare, är det ok. Du accepterade en viktig roll. Denna övergång är inte som tidigare övergångar. Du är du. Lyssna till ditt inre väsen och följ dig själv.

Du behöver inte övertygas om att jorden befinner sig mitt uppe i en övergång. Den här övergången är inte ett religiöst återupplivande eller ett filosofiskt påbud. Det är en gradvis övergång för dem som önskar vara en del av Den Nya Jorden. Det spelar ingen roll om det finns 20 eller 200 miljarder anhängare för den här övergången sker inifrån.

Andra övergångar, andra filosofier kom utifrån in. Den här övergången är exakt det motsatta.

Så det gör inget ifall du deltar i denna övergång.

Varför skulle du vilja bli tvingad att tro på något som denna övergång? Så låter 3D -inställningen som styrs av rädsla, inte kärlek.

Grunden för övergången till Den Nya Jorden är den att de som önskar vara en del av den kommer att vara det. Och de som inte vill kommer inte att vara det. Det finns inget tvång. Det finns inga måsten. Inte heller kommer de att klandras som inte önskar delta. Du har ditt uppdrag. Om du är obekväm med den rollen, kan du fråga dig själv varför – eller inte. Det spelar inte någon roll för någon annan än dig själv.

Du behöver inte bråka med dem som har andra uppfattningar än du själv. Ni på jorden har försökt med den metoden med mycket lite framgång – det har lett till kontinuerliga krig eller sammanslagningar på olika plan.

Tillåt dig själv att vara – utan att ha behov av att påtvinga andra dina känslor och tankar då du och denna övergång fortsätter. Tvinga andra att tänka eller tro som du och du kommer att fortsätta vara en del av 3D-jorden som är bekant för dig. Det är ditt val – men det handlar inte om dig.

Kanske de övriga av er som läser det här meddelandet är rädda för att nejsägarna som beskrivs i den här kanalen kommer att skifta den här övergången eller er. Något sådant är inte möjligt. De av er som följer ert innersta, för er kommer era glädjefyllda meddelanden att fortsätta på er väg till Den nya Jorden – såsom laxar simmar uppför strömmen – trots nejsägarna eller någonting annat eller något väsen som står i vägen för er. Ni har gjort så i månader, till och med i flera år.

På samma sätt, tillåt nejsägarna att vara. Kanske har de mer att erbjuda än du kan föreställa dig. Det är inte din uppgift att förändra andras tankar eller övertygelser. Inte mer än det är för nejsägarna att förändra dig.

Ni på jorden är helt bekväma med nejsägarna – ni har lyssnat till dem och följt deras befallningar i eoner av tid.

Nu är det dags att tillåta dig själv att vara – och att tillåta andra att vara likaså. Så må det bli. Amen.

Copyright 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article´s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source

http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...