Per Beronius, 5 mars

Tema: Vid brytpunkten till Den Nya Tiden

Stridslarmet, ett svagt minne blott, av det som varit
Tonar bort, tystnaden tar över

Just nu, i detta tidlöshetens nära ögonblick

Inget det minsta spår av det som förevarit

Ett indigobarn till Jorden kommet

Ett nytt utvecklingens varv

I sin linda

En gången förgänglighetens tid har gjort sitt

Tar sin tillflykt till glömskans revir

Vad var det som hände den gångna natten

Under själens färd i Universums oändliga rymd

Inga minnesfragment sedan själen

I gryningstimmen kommit

Till kroppen åter

Ett nytt upphöjt varv i livets spiral väntar i kulissen

Vad är att förvänta av den nya tidens tidlöshet

Bara att vänta och se, ge sig till tåls

Allt skall sig uppdaga

Vid brytpunkten till det nya, det enda jag vet just nu Solen parkerat högt på den klarblå himlen

En ny dag randad, ett vitt ark papper i väntan

På det som skall sättas på pränt

En ny Jord under En Ny Himmel i väntan på det

Som komma skall, när tornklockan slagit sitt tolfte slag Tiden kommit till sitt definitiva, oåterkalleliga slut

Mänskligheten börjar om på nytt i Utopias rike

Det Förlovade Landet vi i evigheter har väntat på

Inget vi vet, inget skall veta av det som är i görningen Inget på förhand hugget i sten

Var pusselbit skall finna sin rätta plats i den ordning

Det av Gud är menat, Hoppets Stjärna

För evigt lyser

Vad återstår mer av detta tidens sista ögonblick

Än att sända en kärlekens stråle av ljus

Till mörkrets värld i de djupa källarvalven

Som i närtid till ljuset lyfts upp

Låt udda vara jämnt

Låt gammalt groll försvinna i försoningens ljus

Vi är alla ett, en och densamma

Älska dina forntida fiender

De har ställt upp som våra lärare i detta livets spel

Offrat sig själva för helhetens bästa

Som osaliga andar levt i sina illusionens palats

Till det yttre i sus och dus, till det inre i armod

Och rädslans tillkortakommanden

Men nu är allt detta historia

Samfällt börjar vi om på nytt på en högre nivå

Av kärlekens spiral

Försoning ett livets elixir

Vi kan det inte vara förutan

Livet med Gudomlighetens vishet

Skapat

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

———————————————-

Du gillar kanske också...