Per Beronius, 30 juni

Tema: Ett kosmiskt drama, lång natts färd mot dag
I fullmånens tid

En ögonblickets stillbild
Med några inledande detaljer denna unika dag
Där överraskningar möter

Solstormar över Jorden sveper
Ingen tvekan mer, kan kännas av i kroppens varje cell
Balanssinnet, korta ögonblick satt ur spel

En radions sändning spårar ur, ljudvallen sprängs
Nog om detta, nu till dagens huvudämne

En kort liten kvällningens regnskur
Med sina trogna följeslagare

En Gudomlighetens regnbåge
I all sin knivskarpa tydlighet

Mot hemisfärens bakgrund i öster
Och sitt kristallklara spektrum i alla nyanser
Från rött till violett, från norr till söder
Sig uppenbarar

Måsar kritvita, med uppvindarna leker
Cirklar, vingarnas vingslag förutan
Av uppvindarna burna, mot allt högre himlens höjder

Ett naturens Gudomliga skådespel och under
När det är som allra bäst, bortom ordens beskrivning

Vad är väl denna dag, om inte en livets högtidsstund
Av Gud dig given, att tacka och ära

Med sitt kärlekens budskap från ovan
En helig stund, en kärleksgåva av Gud dig given
Med sitt otvetydiga budskap

Du har funnit den väg, i evigheter du sökt
Utan att finna

Men nu har vissheten ditt innersta inre nått
Bortom illusionens och tvivlens alla domäner
Där du i tusenden år låtit dig fångas
Av dina egenskapade tvivel

Det vi kallar tid
Det som inte har något det minsta
Med verkligheten att göra, har en gång och för alla
Motståndet givit upp, kapitulerat

Lämnat dig över till den tidlöshetens frihet
Som av födslorätt, av Gud är dig given

En evighetens resa i den illusoriska tiden
Den, där du låtit dig fångas av dina egna förvridna
Föreställningarnas tankar, är en gång och för alla över
Har efter tusenden prövningars år i den djupa dalen
Nått sin slutstation, för var och en som så väljer

Din uppgift här och just nu
Sprid denna vetskap till alla och envar som väljer
Med Hjärtat att lyssna till dessa budskap
Sprungna ur sfärernas symfoni

Livet så enkelt, när vi inte i oförståndets
Och rädslans tvivel helt i onödan krånglar det till

Tänk om, tänk nytt, bortom fördomars revir
Välj att leva i ögonblickets tidlösa tid
Grubbla ej över morgondagen
Bortkastad energi

Låt ditt tredje öga, det som i evigheter varit stängt
På vid gavel sig öppna, valet ditt eget

Rädslan har inget, med livets äkthet att skaffa
Ett beläte, vi har all frihet i världen att lämna därhän

Tillitens Ängel
Vid din sida i evigheter vandrat

Det är du själv som väljer
Om du med ditt inre öga skall henne se
Lyssna till hennes vishetens ord
Som bara vill dig väl

Ansvaret för detta vilar på dina axlar
Detta ditt eget, det kommer du aldrig från

Vägen framför dig vidöppen står
Om du väljer att den verkliga verkligheten se

Så är det skrivet i det livets kontrakt
Det du i själsform undertecknade, innan du valde
Att än en gång födas

Ynnesten av Universum dig blev given
Att inkarnera i en barnakropp

*  *  *

Mottagen av Per Beronius
——————————————————–

Du gillar kanske också...