ÄÄ Gabriel via Shelly Young, 21 juni

Ärkeängel Gabriel

21 juni 2015

Via: Shelly Young

Röra sig bortom Sommarsolståndet

Hälsningar Kära Ni, vad vi är glada att vi kan fira ännu ett sommarsolstånd med er! Det är en av våra absoluta favorithändelser, sommarsolståndet, då människor kommer samman för att fira ljuset. Vi ärar er för att ni är här och förankrar gruppens energier och, naturligtvis, när vi säger grupp menar vi inte bara de som är i detta rum, utan också de som kommer att uppleva denna överföring på ert internet vid ett senare tillfälle.

Vi önskar ert ett lyckligt och välsignat sommarsolstånd! Var och en av dessa milstolpar i er linjära tid pekar ut det ni åstadkommit i er livstid. Vi vill påminna er att solstånd och dagjämningar tjänar till att spara era framsteg. De låser in de energier och den tillväxt som uppnåtts. Detta är fantastiskt viktigt förstår ni, eftersom det därför aldrig kommer att komma någon tidpunkt då ni glömmer bort vilka ni är, eller förlorar de framsteg som ni har gjort. Varje gång ni sparar en helt ny energimässig nivå i era färdigheter, betyder det att er nya normala nivå är ett högre vibrationellt tillstånd. Det betyder att allt det rensandet och förändrandet och integrerandet och frisläppandet som ni har genomgått har låsts in energimässigt. Det är det vi menar när vi säger att era vägar är själv-korrigerande. Ni kan inte förlora de framsteg ni gjort.

Ni kanske stundtals glömmer bort vad ni vet, men om ni börjar ta beslut som inte är representativa för det energimässiga tillstånd som är er norm, så kommer ni verkligen börja känna er väldigt obekväma. Från den platsen av obehag kommer ni till slut välja att åter överlämna er och röra er tillbaka till ert flöde och komma tillbaka till de energier som bäst stödjer er och känns rätt för er.

Så, baserat på det Kära Ni, ber vi er att ni tar ett ögonblick för att fira er själva och förstå hur heligt det är att ni sitter i dessa energier och tar emot låsningen av det mycket hårda arbete ni har utfört. Vi förstår att de energier som ni varit i under de senaste månaderna har varit extra svåra för många av er. Vi förstår att det ärt perspektiv som mänskliga varelser i fysiska kroppar och vi avfärdar inte det på något vis. Men vi skulle vilja påpeka att det ni gör energimässigt är så djupgående, på själsnivå är ni bortom uppspelta för att ni kunde ta på er så här mycket på en gång.

För inte alls så länge sedan i er uppstigningsresa, kunde ni bara ta på er lite åt gången, men ni har blivit så anpassningsbara när det gäller att ta emot energi, att förändra er, att omvandla, att tillåta och att släppa, att ni är kapabla att göra så mycket åt gången. Det är som att ni har blivit energimässiga mästare när det gäller att göra mycket på en gång och det är åter igen något som skulle firas och ses som en förunderlig sak.

Ni är väldigt ihärdiga och många av er är fullständigt dedikerade att vandra på erastigar mot upplysning, att idén om att ni kan ta på er så mycket, att ni energimässigt har en simultankapacitet om ni så vill, kan ge er stor glädje, om ni tillåter den sanningen att sjunka in i ert varande.

Vi talade i en av våra tidigare kanaler om idén om att ni har varit i en energimässig fors sedan mitten på år 2012 och att ni, med de senaste Pluto Uranus kvadraterna har kommit ut ur strömmen och så är det. Ni har kommit till slutet på strömmen och där är var ni energimässigt befinner er.

Så tänk på hur det ser ut vid forsens slut. När ni är i forsen är det verkligen väldigt stressigt! Det känns väldigt mycket som en sak efter en annan griper tag i er. Ni hinner knappt dra efter andan, för att det är så mycket som händer. Det är väldigt svårt att vänja sig vid en energi åt gången. Men när ni kommer till slutet av forsen, är det vanligt att ni upptäcker att det skummar från botten av forsen, och det är precis det som händer er energimässigt.

Ni märker att saker snurrar fortare för er. Det betyder inte att ni ha förlorat era framsteg eller att ni inte har gjort ett tillräckligt bra jobb eller tagit emot gåvan från forsen, det betyder bara att det är en del av processen att komma ut. Ni rör er genom den kokande delen och in i den andra delen av detta år, vilken kommer att vara anmärkningsvärt annorlunda än den första halvan av år 2015.

Du gillar kanske också...