Ashtar, 23 juni

Ashtar: Fira den Gyllene Tidsåldern NU med Kärlek!!!

Ashtar on The Road; Telefonkonferens

23 juni 2015

Hälsningar, Älskade familj! Dessa är de mest Glädjefyllda tiderna om ni har era ögon öppna och blicken på det som skapas redan nu. Och jag vill understryka att Ni, Mina Älskade, är en del av detta. Ni är skapare, medskapare, partners med alla som håller Ljuset, med alla som är vakna och som vet att de verkligen är av Ljuset!

”Och därför är vi är här för att vara tillsammans med er, att gå tillsammans mot det som vi kallar den Gyllene Tidsåldern .Och det handlar först och främst om Frihet, och det handlar om Överflöd. Och om att ha Frihet att njuta av ert liv, för att skapa helt nya Livsstilar om ni så väljer – liv av att Hjälpa, liv av Glädje, liv av Kärlek!

”Det handlar om en återgång till den Ovillkorliga Kärlek som från allra första början var den gängse livsstilen, men den var,som ni vet, något – låt oss säga – begravd under lager på lager av de mörkas program. Ni har samtyckt till detta; ni var alla överens om det eftersom innan ni kom in i era första liv här på Planeten Jorden, hade ni denna vision om att komma tillsammans, vara i Enhet, öppna upp mot all den Kärlek och, framför allt, att komma ihåg era egna Gudomliga Källor! Det spelar ingen  roll var ni kom ifrån -. vilka delar av Universum ni kom ifrån. Ni är alla skapade av Ljus !!! Och det är på grund av återkomsten till det Ljuset som ni förbereder era Uppstigningar. Vi har en stor och härlig era att ta del av, att leva i, att njuta av – och som kallas den Gyllene Tidsåldern!

”Just nu faller dominobrickorna- som Jag gillar att säga det – snabbare än någonsin tidigare, och det är nödvändigt.  Det är inte för att skrämma er som vi berättar för er att era institutioner faller sönder, eller att dominobrickorna faller, eller att det finns de som visar sig i mänskliga uniformer som ska tas bort från er väg av framsteg. Det handlar helt enkelt om att försäkra er om att tidpunkten för er Frihet verkligen är  NU – till den grad ni kommer att ge det till er själva individuellt. Och ni samskapar det som ett sätt att vara på för hela Mänskligheten, och i själva verket, för alla Moder Gaias riken på Planeten Jorden !!!

”Så njut av Nuets ögonblick- var och ett av dem, när de kommer i ert liv – med vetskap om att ni kommer närmare och närmare och närmare till att faktiskt gå genom portalen mot den Högre Fjärde Dimensionen. Vi kallar det för dörr eller grind. Den är vidöppen nu. Och en hel del av er har redan gått genom öppningen, då ni lever som de MästarSkapare som ni i slutändan kom hit för att bli!

”Och några av er står ännu vid entren. Och de flesta av er går liksom fram och tillbaka. Ena minuten känner ni er bemyndigade, som om ni kan skapa vad ni än väljer att skapa, och nästa minut kommer ett annat program och påminner er, eller ett eko i era minnesbanker, eller så ser ni det eller känner det i affären, eller i Världen omkring er. Det är kaotiskt. Detta är helt förväntat och detta är ytterligare ett sätt att förbereda er. Anledningen till att jag säger detta beror på att det handlar om att kasta loss, eller att släppa, vad det än finns som återstår i någon form av rädsla och för att ge er gåvan av att vara fri från era rädslor !!!

”Nu skall jag utveckla detta vidare eftersom det är så viktigt att ni tar ert medvetande genom den portalen, genom den dörren, att ni fortsätter att påminna er själva om att ni är Gudomliga Mästarskapare och att det handlar om att ni är i partnerskap med alla andra Gudomliga Mästarskapare! Detta inkluderar de av oss som inte är förkroppsligade i mänskliga uniform, men är här med er ändå, och är därför samma energi av Kärleken som finns inom er, som ni är skapade av! Och vi är här för att hjälpa till på alla sätt, oavsett om det är på en personlig nivå eller om det är för hela världen.

”Och det finns försäkringar som vi har gett er och kommer fortsätta att ge, såsom exempelvis, det blir ingen kärnvapenskatastrof av något slag på planeten Jorden !!! Vi kommer att gå mot, bland annat, en era av fred i den Gyllene Tidsåldern. Att komma dit är allt annat än fredligt. Vi förstår det. Så det gäller för var och en av er att skapa Frid i ert egna varande. Ni har alla hört låten, Låt Det Bli Fred på Jorden och Låt Det Börja Med Mig! Det innebär NI, var och en av er, älskade familjemedlemmar! Låt oss gå samman och skapa Fred.Det är en mästerlig sak att göra och det är verkligen en stor, stor kraftkälla till den Gyllene Tidsåldern. Och det finns andra skapelser , alla av dem bygger på Kärlek och i den högre dimensionella meningen, i Friheten av att njuta av dem!

”Vad detta betyder är, ja, det finns en Gyllene Regel för den Gyllene Tidsåldern. Den består av två delar: Det handlar om att behandla andra som ni själva vill bli behandlade och det handlar om att behandla er själva som ni behandlar andra människor – precis lika bra !!! Och detta lärs just nu ut av Älskade Sananda. Och det är viktigast att följa den Gyllene Regeln eftersom det är en central kärna till den Gyllene Tidsåldern, det vill säga till den Gyllene Tidsålderns livsstil!

”Och det är den vi är i färd med att skapa tillsammans med er -. Just den Livsstilen!  Men som Jag just har sagt, just nu kan allt verka kaotisk och vi har full förståelse när ni säger,” Tja, men När? När kommer ni att meddela att denna dörr är öppen? ” Denna portal är redo att föra oss alla upp till en Högre Nivå av Livsstil – en Högre Grad av Dimension är vad det egentligen är. Upp, upp och ut ur den tredje dimensionen där alla dessa program fortfarande är förevigade – men inte alls lika mycket som de brukade vara, eftersom tillräckligt många av er har klivit ut på andra sidan av denna portal, eller kommit igenom denna portal, ska Jag säga !!! Kliv in till den andra sidan av dörren och smaka på Friheten att skapa era egna livsstilar som ni vill, och inte i enlighet med något program eller något annat som någon lagstiftare eller bankman eller ens religiös ledare har insisterat på att ni följer.

”Så vi är i det Stora Firandet att ni kliver in i er egen Frihet, och samtidigt lever mer och mer i den Gyllene Tidsålderns Livsstil. Och medan vi fortfarande säger att vi inte är här för att ge något form av datum till er, kan vi försäkra er om att allt går med sådan fart att ni kommer att se tillbaka på denna en dag mycket snart och säga, ”

”Tja, vi gjorde det och vi är så glada och nu kan vi bara glömma allt om den tredje dimensionen eftersom vi är förbi det !!!”

”Nu vill jag säga att detta Sommarsolstånd, i synnerhet energierna genom Solen – er sol i ert solsystem – har verkligen, verkligen trappats upp !!! Varför?  Eftersom ni bad om det, Mina Kära. Med andra ord, ni har begärt – eller ska vi säga, gudomligt begärt – att energierna ska fortsätta att komma in i allt större kraftfullhet, för att öka er egna personliga kraft att göra precis det Jag har beskrivit. Och naturligtvis fick ni ett svar!

”Och för dem av er som upplevde några intressanta fenomen vid dagen för Sommarsolståndet, eller dagarna innan – och vi är fortfarande i den energin, eftersom det är så det är – ökade energierna och de fortsatte på den nivån. Och ja, de ska öka ännu mer, men låt mig nu bara säga att de är extremt kraftfulla !!! Och det gäller för er, var och en av er, att använda dessa energier på vilket sätt ni än önskar .Jag kommer att råda er att ta dem i era egna sfärer, eller era energifält, med viss lätthet och behag.

”Precis som det är möjligt att överdriva intag av en viss energi, oavsett om det är en våg eller en partikel, skall Jag säga att det är alltid klokt att föreslå att den kommer in i exakt styrka eller kraft som är helt rätt för er i hela ert väsen. Med andra ord, lätthet och behag är alltid ett bra sätt att få in den. Sedan, när ni gör det, är den er att använda för vilket Högre Dimensionella, Högre Vibrationella Kärleksfulla  syfte ni än väljer att använda den på, om det är så att den förs till er själva eller om det delas med hela Världen och Universum bortom, eller någonstans däremellan. Solståndets energier är mycket kraftfulla och ger kraft till stora, stora skiftningar och förändringar !!!

”Och Jag vill berätta detta! Antalet varelser som äntligen har, ska vi säga öppnats för Ljuset har genomgått en exponentiell ökning i hela världen. Med andra ord är Planeten Jorden mer redo än någonsin att röra sig uppåt! Och det finns så många nu som börjar ifrågasätta allt-alla samhälls regler, alla religiösa, ekonomiska och statliga regler som har rått på planeten Jorden.

”Och institutionerna ifrågasätts. Ta den medicinska institutionen – Den traditionella medicinska institutionen.  Vi kan säga att ungefär 75 procent av världens befolkning föredrar nu alternativ vård. Det är den benämning som ni har för någon form av vård som ligger utanför den traditionella medicinska institutionen .De inkluderar några av de metoder som finns på de gränserna och håller på att accepteras mer och mer av mainstream.Vi menar, massage kan vara en som ni skulle anse vara både alternativ och traditionell. Och alternativ medicin kommer mer och mer att gå riktning mot andlighet, så att fler och fler massageutövare – och detta är bara ett exempel – utnyttjar sina andliga gåvor att veta mer exakt vad det är som de kan göra för varje enskild som kommer till dem, istället för att bara tillämpa en viss typ av en enda formel, ”en formel som passar alla” förfarande. Och detta gäller i andra delar av de medicinska institutionerna. Nu går detta långt utöver denna institutionen! Jag bara använder det som ett exempel .

”Så!  Världen förändras och även om det finns ställen – ni kan hitta ställen överallt: Gå in era storstäder och skicka medkännande och kärleksfull energi till hemlösa. Gå till djurhem och gör samma sak, eftersom de är fulla, och många av djuren får sina liv avslutade för inget annat skäl än att det inte finns utrymme för dem. Gå till djuruppfödningsgårdar som de kallas, och skicka medkännande kärlek till alla djur som sitter fängslade där, eftersom människorna som är involverade där följer de gamla sätten. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Återigen, detta är bara exempel. Ni kan komma upp med många, många fler, eftersom ni alla har visionen. Ni har alla era visdomsögon öppna och ni kan se längre än vad ni kan se när ni tittar ut genom fönstret i ert hem.

Detta är service, Mina Älskade, och jag kan inte nog understryka dess betydelse !!! Ta in dessa energier. Ta in denna Kärlek och använd den, oavsett om det gäller er egna healing eller någon annans, eller något annat ändamål som är av Kärlek och som genererar ännu mer Kärlek. För när ni tar in den och expandera er själva med den, kan ni inte låta bli att stråla den utåt från era Heliga och Gudomliga varelser! Och därför ger ni en gåva, inte bara till er själva, inte bara till en person som ni kanske målmedvetet kan vilja skicka detta till eller till gruppen, eller vad som helst, utan ni ökar Kärleksenergin för hela planeten !!!

”Det finns en annan låt som Jag skall påminna er om: Vad Världen Behöver Nu Är Kärlek, och detta är också mycket sant! Detta är hur var och en av er kan hjälpa till, var och en på ert eget sätt, men ni kan tjäna som Ljusarbetare och som Ashtar Commands familjemedlem, med Uppstigna Mästare, Änglarna, Ärkeänglarna, med alla Andar och Devor och alla Älskade Medlemmar av alla Moder Gaias riken! Detta är det viktigaste som ni kan göra för att hjälpa till att få alla genom denna portal och in i den Gyllene Tidsåldern !!! Och allt som ni gör utöver det, är faktiskt väldigt värdefullt! Och Jag är här för att försäkra er om att om ni bara tar in ännu mer energier av Kärlek och expanderar med dem, är ni förenade med oss ​​i ett högt Heligt och Gudomligt Partnerskap i Uppdrag och Tjänst till alla på Planeten Jorden och Universum bortom !!! Och så är det. Salut! ”

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Transcription by Marta.

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Du gillar kanske också...