Frågor och svar, 4 Maj 2015

Meddelande:

Hej!

Jag har några frågor och tankar gällande budskapen på denna sida.

Framförallt syftar jag på de som mer i detalj tar upp konkreta skeenden som är på gång på vår jord, de som anger direkta tidsangivelser, samt de som har ton av rädsla.

För vem skrivs kanaliseringar? Vilket syfte har de?

Och vems budskap är det som kanaliseras?

Hur rena är kanalerna som tar emot budskapen?

Detta är viktiga frågor att ställa sig för alla som läser kanaliseringar.

Många som läser är ljusarbetare som väntar, längtar, hoppas och drömmer om ljuset ankomst till jorden. Det är en sårbar målgrupp eftersom många upplever en livsleda här på jorden och drömmer om och längtar efter en helt annan verkligen. Därav är det lätt att de blir offer för manipulerande krafter, då de i sin längtan griper efter minsta halmstrå. Så frågan är, lurar vi oss själva när vi läser dessa texter? För budskapen som kommer är ofta motstridiga och det är inte alltid lätt att känna vad som är sant och rätt. Vi ska lyssna på våra hjärtan och vi ska inte tro allt vi läser står det ofta som ett återkommande tema i budskapen. Men frågan är om det inte är helt onödigt att läsa dem då? Eftersom några av dem snarast skapar förvirring i all sin motsägelsefullhet. Är det inte viktigare att faktiskt lyssna till sitt hjärta och finna sin egen sanning än att läsa andras sanningar (som kanske inte alls är sanningar), även om de råkar vara från uppstigna mästare, ljusvarelser eller vänliga utomjordingar (om de nu är det)?

Det känns som att det är som två sidor, där några skriver om fonder och välstånd för ljusarbetare och andra skriver om det som en lögn. Hur ska man veta? Vad ska man tro? Vem kan man fråga?

För hur mycket kan man egentligen tro på det som står i dessa budskap? Det är inte enhetligt och när det inte är enhetligt är det något som inte stämmer, någon talar i osanning. Frågan är bara vem det är? Att helt motstridig information finns på samma sida ökar förvirringen vilket kan leda till att det i slutändan blir svårt att tro på något av budskapen på sidan.

Många budskap innehåller information som lovar saker och säger snart, snart kommer vi, snart kommer fonderna, snart är det dags, snart, snart, håll ut, för snart är det dags… osv.

Vad sker när budskap som dessa skrivs om och om igen men nya datum om stora händelser? Människor hoppas och längtar och drömmer och väntar på att andra ska göra saker, de väntar och drömmer sig bort i sin längtan om att det snart är dags.

Frågan är, vems syfte tjänar det, att vi går omkring och hoppas och längtar men inget gör?

Vem ligger bakom denna önskan att vi inte ska agera?

Kan det vara en snarast motsatt källa än den från ljuset?  Som vill få oss att inte agera, som vill få oss att vänta och som vill göra oss förvirrade? Vem kan denna källa i så fall vara? Illuminaterna är inte särskilt korkade tyvärr, inte på det sättet i alla fall.

Urskiljning är ordet – att skilja agnarna från vetet som Jesus sade, om det nu var det han sade, eller om det var hon?

Jag har också varit där, jag har hoppats, längtat och väntat. Men jag började lyssna inåt och kom till insikten om att det kanske inte är ord av ljus som förmedlas i alla texter och ju mer jag lyssnade, desto lättare kunde jag både se och känna vilken/vilka av dessa texter som kändes rena.  Men jag har slutat läsa dem nu, och när jag gjorde det kom orden till mig istället, jag började ta emot mitt eget högre jag i form av kanaliserade budskap och kände inte längre ett behov av att läsa andras ord.

Naivt väntade skapar ingen förändring i vår värld, endast vårt hjärta kan visa oss vår väg. Det är ingen som kommer att rädda oss, det är ingen som kommer att landa med sina skepp här för att ta oss till en annan planet, vi är själva svaret på våra drömmar, vår längtan och vårt hopp. Det är dags nu, väntan är över, vi är dem vi har väntat på. Vi är ljusarbetare och vi bär alla på kraften inom oss för att tillsammans skapa en ny värld, men så länge vi går och väntar på att andra ska göra det åt oss, sker ingen förändring, vi försvagar oss själva i vårt hopp efter räddning. Det är vi som ska göra jobbet och vi gör det genom att titta på oss själva, kärleksfullt och ärligt. När vi vågar möta vårt mörker, acceptera det och älska det, så transformerar vi mörkret till ljus, inom oss och utanför oss. Det är vårt arbete, det är vår uppgift. Det är så vi räddar världen om den nu behöver räddas.

Detta är min sanning, men jag känner att det är viktiga frågor som jag tror skulle vara bra för flera att reflektera kring. Hur tänker du dessa tankar Per-Staffan?

Vänliga hälsningar

Emma

Hej Emma,

Tack för ditt mail. Kanske att andra har liknande funderingar. Jag vill ge dig några kommentarer, och vad vi står för på st-germain.se.

Du går lite fram och tillbaka, nästan som ett försvare av lidande Ljusarbetare. Vad jag delvis saknar i ditt perspektiv är ett spirituellt accepterande. Vi Ljusarbetare tog på oss rollen att vara föregångare då det gäller kunskap om den kommande Gyllene Åldern. Med detta kom ett visst lidande och uppoffrande, i och med att vi har stigit ut ur den rådande verkligheten, illusionen.

Man bör snarare se Ljusarbetarnas utmaningar såsom ett kritiskt uppdrag vi har tagit på oss. Jag föredrar ofta att kalla mig själv och andra för Ljuskrigare, på grund av den kamp som vi genomgår. Det spirituella perspektivet är att vi har tagit på oss dessa uppdrag i detta liv, det är en del av vårt livskontrakt. Samtidigt bör det poängteras att ingen ber Ljusarbetare att vara fattiga eller lidande. De kan vara framgångsrika företagsledare, om de så vill, och ända vara Ljusarbetare.

Ljusarbetarnas eller Ljuskrigarnas kamp är att hålla tilliten till vad de ser som sanning i dessa meddelanden. Detta är ofta baserad på en inre kunskap, där meddelandena ses som sanna, då de stämmer med den inre kunskapen eller Ljusarbetarnas intuition. Det spirituella perspektivet är att vi skapar vår framtid med våra tankar, vilket du återkommer till vid slutet av ditt mail. Detta är alltså Ljuskrigarnas kamp – våra tankar som en skapande kraft. Utan oss skulle det som kommer att ske inte ha kunnat ske.

Du talar om att Ljusarbetare uppmuntras att inte agera. Du har då negligerat den spirituella komponenten med våra tankar.  Dessa tankar skickas ut. De mörka när sig på negativa tankar och de positiva tankarna from Ljusarbetare tar bort denna näring från de mörka, bland annat.

Att hålla tilliten och följa sin inre sanning och intuition är inte lika med att inte agera. Vår del i denna kamp är att hålla vår inre tro och följa vår intuition. Vi kan också bli aktivister inom olika områden, men som du också säger så handlar det om vad som sker i våra hjärtan.

Det är sant att vi skall lyssna på våra hjärtan och minska ned vårt intellektuella tänkande. Logiskt tänkande skall dock inte helt förummas. Som du säger så är urskiljning väsentligt eller kritiskt. Det finns många källor på nätet som säger sig vara spirituella i ursprung. Många är dock manipulerade meddelanden av de mörka för att förvirra och skaka Ljuskrigarna i sin uppfattning. Denna sajt – www.st-germain.se är vårt försök att hålla informationen ren. Du hittar inte hos oss motstridiga meddelanden med motstridigt innehåll. Det har förekommit datum som inte har hållits. Samma källor förklarar dock efteråt varför, i viss utsträckning. Ofta är det en fråga om att de mörka tillåts ett visst mått av egen vilja och stoppas inte helt och hållet, enligt Guds plan. Vårt tidsperspektiv är också linjärt och inte det samma som i de högre dimensionerna.

Vi ombes att vara tålmodiga. Det är jobbigt för oss alla. Det är dock vår kamp. Det är vårt bidrag. Andra har mer en aktiv roll – de som arbetar som advokater och bankmän för att införa det nya systemet. De föddes med detta kontrakt. Vi är alla Ett och har olika uppgifter. Vi Ljuskrigare kommer också inom kort få mer aktiva roller.

I Ljus och Kärlek,

Per

Du gillar kanske också...