Pleiadian Message – via Christine Day, 4 mars 2024

 

 

Pleiadian Message – via Christine Day 

4 mars 2024

https://www.christinedayonline.com/2024/03/02/pleiadian-message-march-2024-article/

Mina kära vi hälsar er,

Hela vårt universum är på väg mot stora förändringar. Er planet är en aktiv pivotpunkt för detta skiftande medvetande som är förutbestämt att äga rum över hela universum. Jättevågor som uppstår från jordens centrala magnetiska kärna kommer att börja strömma ut över universum i slutet av denna kalendermånad när ert jordplan börjar förkroppsliga ett högre medvetandenätverk.

Dessa krusningar kommer att skapa en stark vibrationsström som pulserar inom planeten och föder en utökad anpassning mellan jorden och solen. Solens väg runt planeten är utformad för att förskjuta och öka effekten som solflammorna har på ert jordplan. En expansiv arena av de flerdimensionella alternativa verklighetsutrymmena kommer att börja öppnas igen, dessa heliga utrymmen kommer att smälta över hela planeten som ett naturligt fenomen. Blandningen av dessa utrymmen på Jorden kommer att åstadkomma en accelererad anpassning av medvetandet, sanningens klarhet till de av er på en uppvaknad väg.

Var stilla och anpassa dig genom ditt hjärta. Ta ögonblick under dagen för att uppnå denna enkla åtgärd att återvända till det, som är dörröppningen som förvandlar dig tillbaka till klarhet, sanning. Dessa ögonblick kommer att ackumuleras och öppna dörrar igen för att skapa en snabb förändring av transformation. Detta är ett absolut medvetet val för de av er som är dedikerade till uppdraget att spela en viktig roll i jordens förändrande medvetande.

Mänskligheten kräver att du gör denna engagerade omställning till ditt hjärta för att göra skillnad. Dessa medvetna steg kommer att leda dig till en självförstärkning genom att du återtar ägandet av ditt flerdimensionella Hjärta. När du gör detta val skapar du en väg för andra att kunna ta sina nästa steg mot sitt högre självförverkligande.

Varje gång du medvetet anpassar dig till ditt Hjärta sker ett energiskt skifte inom hela planeten eftersom du skapar en kraftfull väg för andra att följa. Kom ihåg att du är en ”Way Shower.” Detta har alltid varit en del av rollen som du var förutbestämd att spela. Enkla handlingar av dig som skapar stora förändringar på planeten samtidigt som du skapar ett heligt momentum av en återkomst inom dig.

Detta är tiden för dig att självstarta genom att börja aktivera ett högre vibrationsljus i ditt Hjärta. För att uppnå detta, varje gång du riktar in orden, ”JAG ÄR”. Dessa ord förankrar sanningen om ditt eget gudomliga arv, orden aktiverar naturligt ett tillfrisknande genom dina hjärtceller, som överför ”en kallelse av sanning” till alla celler i din fysiska kropp. Dina celler börjar vakna, de bär din gudomliga ljusfrekvens. Orden ”JAG ÄR”, utstrålar automatiskt din unika hjärtpuls genom hela den universella arenan. Detta är hur jorden börjar bli en central punkt för universell förändring. Detta föränderliga element börjar med dig. Mellan era kollektiva Hjärtfrekvenser, är en ren frekvens av sanning sammanvävd i hela vårt bosatta Universum med er unika Hjärtfrekvens.

Var och en av er är mäktig i er egen rätt. Du bär i ditt hjärta en unik gudomlig komponent som inte existerar inom någon annan levande frekvens i hela universum. En aspekt av ditt uppdrag är att börja släppa lös den levande frekvensen i ditt Hjärta. Tidslinjen ska nu börja denna process. Tillsammans innehar de av er i mänskliga kroppar kraften för detta kompletta universella skifte.

Jorden är den sista planeten som går igenom denna transformation från en 3:e dimensionell planet som rör sig helt och hållet till ett 4:e/5:e dimensionellt medvetande. När jordens medvetande förändras kommer hela vårt bosatta universum att förvandlas och flytta till ett högre gudsmedvetandetillstånd. Som ett komplett universum måste vi gemensamt anpassa oss till en högre principfrekvens innan vi är redo för en annan nivå av uppstigning.

Vet att du som planet är på rätt spår för att detta ska ske. Allt är i handen och hela universum arbetar som ett team för att hjälpa jorden. Endast de av er i mänsklig form kan ta dessa viktiga steg till självförstärkning genom hjärtat. Dessa steg öppnar din potential att arbeta inom de många heliga geometriska formerna inom jordplanet för en ytterligare transformamtion av din planet.

Ditt naturliga arv kommer från enskilda stjärnfamiljer i detta universum. Var och en av er har en ursprungsfamilj utanför planeten och ert multidimensionella Hjärta bär den heliga härstamningsenergin från er Ursprungsfamilj. När du väljer att engagera dig genom ditt hjärtas uppvaknande börjar du aktivera den naturliga anpassningen tillbaka till din ursprungsfamilj utanför planeten. Vet att en aspekt av ditt Högre Jag-intelligens uppstår från din stjärnfamiljeaspekt. Du har ett heligt ursprung att använda i denna livstid vid denna tidpunkt. Aspekten av din stjärnfamiljsignatur är mer utvecklad än ditt mänskliga jag. När du anpassar dig till din stjärnfamiljs frekvens börjar du anpassa dig till de högre medvetandegåvorna som alltid har varit dina genom födslorätten.

Den ursprungliga designen var att ni skulle börja använda dessa högre medvetandegåvor under denna livstid för att hjälpa er att skapa de energier som är nödvändiga för att stödja övergången av Jorden och hela mänskligheten. Din Stjärn-familj är här för att hjälpa dig, det finns förhandsöverenskommelser som ska användas och uppfyllas nu. All interaktion med din Starfamilj sker genom telepatisk gemenskap, och denna gemenskap kan endast tas emot av dig genom ditt Hjärta. Ditt hjärta är helt kopplat till ditt telepatiska centrum och Pineal. Detta är en del av er multidimensionella funktion av ert heliga system.

Du har många naturliga gåvor som du automatiskt kan anpassa och få tillgång till att använda genom ditt hjärta. De väntar på att återinföras inom dig. Det finns inget som du behöver förändra i ditt mänskliga jag, det finns inget behov av att uppnå perfektion för att anpassa dig till dina heliga verktyg. Steget är enkelt: ett medvetet val att helt enkelt börja återvända till ditt hjärta, ta ögonblick att anpassa sig. Detta betyder inte att du behöver vara i ditt Hjärta hela tiden, ett ögonblick i ditt Hjärta börjar återupprätta dessa heliga återkopplingar till dig själv.

Vi kan stödja dig med en enkel process så att du kan flytta till en annan nivå i ditt hjärta.

PROCESSEN:

Denna process aktiverar en naturlig återkomst.

Håll båda handflatorna på det övre bröstet. Du tar din medvetenhet dit du känner värmen eller trycket från dina handflator som ansluter till ditt bröst. Håll din medvetenhet där och lägg ett medvetet andetag, som en mjuk vind där din medvetenhet är fokuserad.

Känn eller se hur ditt hjärta öppnar sig, det kan vara subtilt, det kan vara starkt. Kom ihåg att ditt Hjärtrum är mångdimensionellt stort och sträcker sig långt bortom din fysiska kropp. Ta dig bara tid att utforska utrymmet… det kan upplevas som värme, vibration, färg, rörelse eller något annat, det spelar ingen roll.

Håll din medvetenhet om din upplevelse och placera ett annat Medvetet andetag, i munnen ut genom munnen, inom det utrymme som du ser eller känner.

Ta med dina ord, ’JAG ÄR’, in i rummet, ta ett andetag och släpp taget. känna och se hur Orden fungerar som en nyckel till rummet. Låt din medvetenhet fylla utrymmet och släpp taget…

Ta in orden igen, ’JAG ÄR’. Känn ett ytterligare svar. Ta ett medvetet andetag och släpp…

Ta in det heliga ljudet, AHNAH (uttalas ar nah). Detta ljud börjar öppna dig för essensen av din Star-familjs frekvens. Använd ljudet tre gånger för att börja anpassa sig till essensen. Öppna din medvetenhet inom det utrymme du befinner dig, detta är en aspekt av ditt Hjärta. Ta ett medvetet andetag och välj att släppa taget inom essensen av din Stjärnfamiljs frekvens som du ser i mening eller känner.

Släppa taget…. släppa taget…. släppa taget…

Gör denna process en gång om dagen eller oftare för att återupprätta dina återkopplingar till ditt hjärta.

Vet att du kan nå oss, Pleiadierna vidarebefordrar när som helst för att stödja dig i denna process. Vi är dedikerade att stötta dig i dina nästa steg hem.

Välsignelser, Plejaderna

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *