Mira från det Plejadiska Rådet via Galaxygirl, 6 februari 2019

Meddelande från Mira av det Plejadiska Rådet (19/02/06) | Galaxygirl

Mira 2019/02/06

 

Hälsningar markteamet, detta är Mira från det Plejadiska Rådet i Teamet för Jordens Uppstigning. Vänligen känn vår Plejadiska omfamning som sträcks ut mot er, våra utsträckta armar för att hjälpa er. Vi försäkrar er mänskligheten, att vi arbetar heltid på uppdrag av er, och vi känner ett stort ansvar och upprymdhet för att detta projekt med Team Jorden ska bli verklighet. På många sätt har det redan hänt, och ett stort firande förbereds.

Vi önskar att vi hade friheten att avslöja mer, men det är nog med att säga, att tiden nu är mogen för planetarisk förändring, för uppstigning, för omvälvning, för tillväxt. För att förbereda för det nya, måste det gamla sopas bort, vilket är det som händer just nu i er geopolitiska arena. Miljön måste skyddas. Det är sant att vi har avancerad teknik som i hög grad hjälper er, men vi måste samarbeta med er. Vi kan inte, och kommer inte att göra allt, för det skulle vara i strid med er fria vilja, och förneka er möjligheten att hjälpa er egen planetariska moder Gaia, som alltid varit så tålmodig och kärleksfull mot mänskligheten under eoner. Vi hyllar henne för hjälpen, och vi hedrar er också, markteamet, för era outtröttliga åtgärder med att hjälpa. Detta har varit ett enormt projekt med ett enormt mål, och vi är upprymda och glada över att meddela er, att det verkligen går åt det håll som vi ännu inte kan tala om, men det betyder inte att det inte sker. Mycket händer! Era tv-program, era nyheter, är fel! Förlita er inte på dem. Lär er se med hjärtats ögon, ert ständigt växande hjärtutrymme som utvecklas fint, är nu mycket mindre stängt, är mycket mer öppet nu än bara för ett år sedan.

Vi är glada att samarbeta med de Arkturiska råden, som liksom vi arbetar för utveckling och framsteg hos er dyrbara arts tillväxt, för det är en av deras specialiteter, och de är ganska bra på att kärleksfullt leverera. Vi, Plejadierna, är ganska bra på att kärleksfullt leverera. Tillsammans utgör vi ett excellent team, precis som vi också är ett excellent team tillsammans med vårt markteams besättning. Allt är bra. Allt går framåt. Vi väntar ivrigt på våra återföreningar med er, med er vår familj, våra vänner, och vi har mycket förflutet med många av er. Var och en av er är uppskattade, speciella, unika och värdefulla fraktaler från Källan, som kommer att explodera av möjligheter för att tjäna alla, på nya, underbara och spännande sätt!

Stora vägar för förändring är här. De avslöjas under tiden vi talar. Jag är Mira i det Plejadiska Rådet för Gaias uppstigning. Det är sant att mycket förändring är på väg att starta, och vi hoppas att våra jordvarelser är redo för detta, och kommer att hålla ljuset, hålla kärleken, stå stadiga för de andra som kan krångla en del. Vi ser detta som en instabil tid för jorden, för mänskligheten, men också som en bra möjlighet till mer kärlek och expansion. För prövningar ger styrka, styrkan att finna lösningar för syftet, och syftet när det är kopplat till kärlek, är ostoppbart. Det är sant. Vi högaktar er alla. Jag är Mira. Jag har ett annat möte att delta i, men ville ändå snabbt komma fram genom denna kanal, och försäkra er om att er framgång är säkrad, vi räknar med er styrka, och vi vet att vi inte kommer att bli besvikna. Ni är starkare än ni tror. Det är dags att inse det, vänner. Var starka nu när det stora lyftet kommer. Jag är Mira. Jag lämnar er nu i frid.

 

~ Galaxygirl

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...