Plejaderna via Natalie Glasson, 13 Maj 2016

Plejaderna

Plejaderna, via Natalie Glasson

13 Maj 2016

 

Er relation till Lycka och Glädje – genom Plejaderna

Vi sänder till er vibrationen av lycka och glädje från ljuset som förenar oss alla tillsammans och är essensen av vår civilisation, Plejaderna. Vi är djupt hedrade att kommunicera med er och att dela vårt medvetande, för att stödja hela er varelse i uppvaknandet till sanningen som ni är; en aspekt av Skaparen. Vi kommer fram utgående från våra vibrationer av glädje och lycka till er varelse, eftersom detta är Skaparens kvaliteter som vi önskar stärka inom er. Vi presenterar oss själva som strålande fyrar av lycka och glädje, så att ni kan känna igen att vi bara speglar sanningen som ni alltid har närvarande inom er.

Antingen ni är fokuserade på er andliga väg eller inte, som en själ på Jorden är det er gudomliga rättighet att uppleva lycka och glädje lika väl som liknande egenskaper hos Skaparen. Lycka och oy är aspekter och energier av Skaparen, de har kraftfulla helande kvaliteter, som kan antända kolossal kunskap och visdom, samt ytterligare bistå er förståelse av er enhet med Skaparen. Lycka och glädje är energetiska frekvenser vilka existerar inom er själ, de kan bli aktiverade och överföras av er, samt kallas fram för att överösa er från Skaparen.

Detta kan åstadkommas genom att enkelt meddela högt: ”Jag aktiverar och utstrålar den energetiska vibrationen och frekvensen av lycka och glädje från min själ, för att genomsyra hela min varelse och verklighet.”

Föreställ från ert hjärta och själ en inre glöd manifesteras, det är energin av lycka och glädje som avslöjar sig själv till er. Känn en helig och speciell vibration byggas inifrån er varelse expandera kraftfullt.

Alternativt kan ni bekräfta: ”Jag aktiverar och tar emot den energetiska vibrationen och frekvensen av lycka och glädje från Skaparen, bjuda in denna heliga energi för att genomsyra hela min varelse och verklighet.”

Föreställ er den vackraste dusch av ljus strömma över och genom er från Universum och Skaparen. Låt er själva öppna ert hjärta för att ta emot, som om ert hjärtchakra är en gyllene god samling av alla vibrationer av lycka och kärlek, fördela sedan hela energin rakt igenom er varelse.

Båda övningarna är lämpliga och kommer att väcka olika former av minnen och acceptans inom er varelse. Att känna vibrationen av lycka och glädje pulsera som om en ljudfrekvens från ert hjärta och själ, erbjuder er en bekräftelse på att lycka och glädje existerar inom er och ni behöver ingenting annat än en tanke för att uppleva det. Detta frambringar känslor av belåtenhet och att kunna vårda er själva och ge allt vad ni behöver. För att ta emot vibrationerna av lycka och glädje från Skaparen, är att inse att Skaparen verkligen vill att ni ska vara lyckliga och glädjefyllda, och är ständigt stödjande, uppmuntrar, och delar heliga gåvor med er. Båda aspekterna av hågkomst, när de är aktiverade och berättigade inom er varelse, kommer att hjälpa er uppstigning, själv-förverkligande och manifestationen av era drömmar.

Vi Plejaderna önskar att ni ska begrunda lycka och glädje. Är lycka och glädje detsamma för er, eller håller de något olika kvaliteter av samma källa? Vad har lycka och glädje för mening för er på fysisk nivå? Vad har lycka och glädje för mening på en känslomässig nivå? Vad betyder lycka och glädje för er på en andlig och uppstigningsnivå? Vilken procent av lycka och glädje känner ni igen inom er varelse? Slutligen, tror ni att ni förtjänar kontinuerlig lycka och glädje i er vardag? Dessa frågor kommer att stödja er att förstå er relation till lycka och glädje, samt hur accepterande ni är till dessa Skapar vibrationer inom er varelse. Ni har en relation till lycka och glädje, när den är utforskad och förstådd kan ni inse att er relation till lycka och glädje faktiskt återspeglar er relation med Skaparen. Ju mer ni är villiga att tillåta er själva att uppleva lycka och glädje, inte från influenser i er yttre verklighet, utan från den kraftfulla vibrationen inom er varelse, desto mer kommer ni att släppa era ständiga band till och som Skaparen.

Vi Plejaderna, vill också uppmuntra er att känna igen den smärta och motstånd, som ni kan hålla inom ert hjärtchakra eller er känslokropp, på grund av upplevelserna av brist på lycka och glädje i era liv, eller känslan av att bli nekade lycka och glädje. Det behövs bara en upplevelse i er verklighet för att manifestera motstånd till lycka och glädje, vilket också kan kännas igen som motstånd till Skaparen. Vi önskar först för er att ni ska observera era tankar, sättet ni talar till er själva och om er själva till andra. Betonar ni en brist på lycka och glädje genom tankar av dömande, klagande och frustration? Alternativt, framhäver ni närvaron av lycka och glädje inom ert liv genom uttryck, handlingar och upplevelser av själv-kärlek, själv-acceptans och medkänsla? Tankarna ni producerar visar på er relation till lycka och glädje och därför Skaparen. Med observation kan ni känna igen och inse de övertygelser av motstånd ni skapar mot Skaparen, och hur ni manifesterar onödiga utmaningar i er verklighet. När insikten är född, då smälter onödiga vanor bort.

Ni kanske vill spendera lite tid med att kommunicera med ert hjärtchakra, förankra uppmärksamheten i ert sinne och tredje öga in i ert hjärtchakra, i syfte att känna igen smärta och motstånd närvarande. När ni ansluter till ert hjärtchakra, förstår ni motstånd och smärta, om lycka och glädje hålls inom er känslomässiga kropp och sinnen. Ert hjärtchakra demonstrerar också nyckelenergier till er, som de kan hålla på antingen smärtsamma eller vackra, vilket kommer att påverka er uppstigning. Det här är för att ert hjärtchakra förstår syftet med er själ, och därför behåller vissa energier i kunskapen om att utforska dem, kommer att skapa kraftfulla omvandlingar inom er varelse. Bjud in ert hjärtchakra för att göra er medvetna om energier som håller vibrationen av motstånd och smärta, angående er upplevelse av lycka och glädje. Ni kan uppleva fickor eller bubblor av energi stiga in i er medvetna medvetenhet. När healing behövs, vänligen kalla på oss Plejaderna, att lysa våra kraftfulla vibrationer av lycka och glädje in i ert hjärtchakra och alla energier att ansluta för att lösa och släppa blockeringen.

Många människor kanske säger att de inte motstår Skaparen, och ändå verkar de inte kunna skapa uppfyllelse i sina verkligheter. De kan också dela att de inte kan uppleva lycka och glädje till dess de upplever uppfyllelse. Detta är en illusion som hindrar er oerhört på så många sätt. Er lycka och glädje kommer inifrån er, som gör era känslor av uppfyllelse. Varje själ har en aspekt av motstånd till Skaparen, detta är en del av att vara närvarande på Jorden. Det är genom att röra er genom ert motstånd till Skaparen som ni kommer ihåg er själva, som allt som är Skaparen än en gång.

Var snälla och ge all er jordiska smärta till oss Plejaderna, då vi är närvarande för att frambringa healing och transformation inom er varelse. Detta steg är vackert att uppleva och fungerar som en överlämnande process efter er själv-utforskning. Det gör er fria och tillåter oss att stödja er med våra kraftfulla vibrationer.

När ni tillåter er själva att vibrera i harmoni med lycka och glädje av er själ och Skaparen, då går ni in i ett gudomligt tillstånd av varande, badande inom er gudomliga inre sanning. Ni håller nyckeln till att ytterligare förena medvetenheten om Skaparen med er fysiska varelse, samt skapar naturligt och automatiskt allt som ni önskar uppleva i er verklighet. Allting blir tillgängligt för er. Viktigast, en uppriktig och värdefull insikt gryr, att lycka och glädje kan upplevas i all evighet. Ni blir tillitsfulla i ert sam-skapande med Skaparen, faktum är att det inte finns några begränsningar, bara det som ni väljer att skapa, och livet på Jorden är inte menat att vara utmanade, det är till för att avnjutas. Tillåt er själva att ytterligare njuta av er verklighet, att bryta igenom de regler och begränsningar av mänsklighetens medvetande och utforska er eviga förbindelse med Skaparen, genom att enkelt erkänna de kraftfulla vibrations- och transformations-frekvenser av Skaparens kvaliteter av lycka och glädje.

Ni kanske vill bjuda in oss Plejaderna, till att dagligen energetiskt entusiasmera er varelse med våra heliga vibrationer av lycka och glädje, för att ytterligare stödja samma uppvaknande inom er varelse.

Vi önskar er att existera i lycka och glädje.

 

Plejaderna

You may also like...