Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 31 augusti 2017

Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner

31 augusti 2017

En kanalisering från Mira från Pjehadernas Höga Råd, 31 augusti 2017

genom Valerie Donner.

Hälsningar. Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Som de flesta av er vet arbetar jag förnärvarande heltid med Jord Rådet.

Sedan vår förra rapport har uppstigningsenergierna förstärkts. Vi tror att ni vet vad vi menar. Solförmörkelsen som precis skedde den 21 augusti, som gick genom USA, förde med sig en kraftfull rensning, healing och skifte. Det skedde där det behövdes som mest.

USA är mitt i en stor förändring. Det går från makt över folket till makten till folket. Det förändras till det sätt som detta land ursprungligen var tänkt att vara. Även om det är mitt uppe i separationen och kan verka vara på ett annat sätt, vill vi att ni vet att detta kommer att åter ge balans och folket kommer återförenas.

Från vår utsiktspunkt sker detta snabbt. Det är extremt viktigt att USA och denna del av världen är ett exempel på förändringen i medvetande som jorden går igenom. USA var ämnat att vara en modellregering. Det var aldrig menat att vara på det sätt som det är nu. Var snälla och behåll er tro på er vision för ert land och även för er planet. Detta uttalande gäller alla länder för varje land går igenom sin testprocess så att mänskligheten kan avgöra en gång för alla om de väljer ljuset eller inte. Vi vet hur detta får överhanen.

Vi och de andra Galaktikerna ger inensivt fokus på allt som nu sker på planeten. Vi har redan ingripit vad gäller vapen som skulle kunna vara destuktivt för allt liv. De stora egon som tror att de skulle kunna ha makt över planeten och livet har visats ha fel. De kommer inte tillåtas göra planeten eller mänskligheten illa längre.

Det samlas många likasinnade, enormt medkännande individer som arbetar bakom scenerna för att förbättra alla aspekter av livet på jorden. Deras enda fokus är först och främst att balansera den finansiella situationen så att alla kommer få sina behov tillfredställda. Genom stor omsorg och att dela med sig kommer rädslan av att inte ha nog att bli utotad helt från jorden.

Vi förstår att ni länge har blivit lovade delar av den finasiella kakan i himlen, som hållits av dem som anser sig själva värdiga dessa pengar. Dagarna för deras styre och finasiella kontroll kommer snabbt till ett slut. Många har givit löften och falsk information till er. Ni har satt falska hopp baserade på felaktigheter. Ändå vet ni i era hjärtan att ni är ämnade att ha allt överflöd som er Skapare har tillhandahållit för allt liv på Jorden. Detta överflöd vara aldrig ämnat att samlas på hög.

Ni är på tröskeln till ett helt nytt liv på en helt ny Jord. Denna tid av kaos är nödvändig för att medvetandet ska expanderas och utvecklas. Var snälla och måla en bild i ert hjärta och i ert sinne hur detta nya liv kommer att vara och hur det kommer att kännas. De många distraktorerna som ni har mentalt, fysiskt, sprituellt och känslomässigt kommer att komma till ett slut. Detta kommer att låta era tankar och rena hjärtan att leva i fred på planeten Jorden.

När ni fortsätter att slutföra cykeln av mörker och när ni går in den Gyllene Åldern, märker ni att er upplysnig expandra exponentionellt. När detta sker kommer ni att bli en del av enhetsmedvetandet. Vi väntar på er. Vi älskar er och är till er tjänst.

Jag är Mira och sänder er kärlek från Plejaderna och Jord Rådet.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...